Matti Vesterinen

Matti Vesterinen

Vice President, Cyber Security

Kun organisaatioille avautuu uusia mahdollisuuksia ja tarve datan hyödyntämiselle kasvaa, useat kääntyvät hakemaan ratkaisua muuttuvaan tilanteeseen pilvipalveluiden laajasta kirjosta. Automaatio mahdollistaa pilviympäristön käytön skaalaamisen ja globaali tuki takaa, etteivät resurssit lopu kesken, vaikka pilveen siirryttäisiin ryminällä. 

Perinteinen haaste, jota pilvitransformaatiolla lähdetään ratkaisemaan, lähtee tarpeesta lisätä automaation tasoa infran ja sovellusten ylläpidossa. Siinä, missä perinteisessä legacy-maailmassa resurssit painottuvat merkittävästi IT-alustan ylläpitotehtäviin, tarjoaa pilviympäristö mahdollisuuden ohjata henkilötyötä liiketoiminnan sovelluksiin ja ratkaisuihin automatisoimalla ylläpitotehtäviä. 

  

Pilvi on hyötyineenkin kokemattomalle kaksiteräinen miekka

Julkisen pilven saavuttua yhä useampien tietoisuuteen, monissa organisaatioissa siirryttiin innolla uusiin pilvipohjaisiin palveluihin liiketoiminnan toivoessa helposti ja nopeasti käyttöönotettavia sovelluksia. Vauhti kyllä kiihtyi ja uudet sovellukset tukivat liiketoimintaa, mutta ongelmia tuli siitä, etteivät uudet teknologiat olleet aina yrityksen hallinnassa tai noudattaneet tietoturvamääräyksiä. 

Kehityksen siirtyminen vauhdilla pilveen on monessa organisaatiossa luonut teknistä velkaa. Sovelluskehityksen onnistumista pilvessä on mitattu yksinomaan nopeudella, jolloin tärkeistä toiminnoista, kuten yhteiskäyttöisistä komponenteista, automatisoinnista ja kustannusten optimoinnista, on jouduttu tinkimään. 

Kun pilviympäristö tuodaan sovelluskehityksen tarpeisiin hallittuna palveluna, varmistetaan korkea tietoturva sekä palveluiden yhtenäisyys 

  

Kokonaisuutena hallittu pilviympäristö tehostaa liiketoiminnan tarpeita tukevaa kehitystyötä

Osaavan pilvikumppanin rooli on tukea pilviteknologioiden tehokkaassa hyödyntämisessä, jossa teknistä velkaa minimoidaan erilaisin toimenpitein. Uusilla ratkaisuilla pilvisovelluksiin tuodaan ominaisuuksia, joiden ansiosta sovellukset esimerkiksi toipuvat virheistä itsenäisesti. Ylläpitoa automatisoidaan, jolloin sen kustannukset laskevat merkittävästi. 

Kun pilviympäristö tuodaan sovelluskehityksen tarpeisiin hallittuna palveluna, varmistetaan korkea tietoturva sekä palveluiden yhtenäisyys, jolloin sovelluskokonaisuuksien hallinta tehostuu jatkossa. Näin arvokkaiden kehittäjien aikaa vapautuu ylläpidosta  liiketoiminnan sovellusten ja ratkaisuiden työstämiseen.

Pilviympäristön hyödyntämisessä voi ottaa oppia myös legacy-maailmasta ja siellä hyviksi todetuista tavoista valvoa ja organisoida ympäristön ylläpitoa, mutta tehdä se pilvinatiiveilla työkaluilla. Suuremman kumppanin kanssa toimiessa etuna on tasalaatuinen ylläpitopalvelu vuorokauden ympäri siihen erikoistuneiden tiimien tuottamana – tiimissä voi toimia osaajia eri alueilta, kuten tietoturva-asiantuntijoita, automaatio-spesialisteja sekä kehittäjiä. Tällöin palvelun taso voidaan taata myös nopeasti muuttuvissa olosuhteissa ja markkinassa. 

  

Osaamista Suomesta

Julkisten pilviteknologioiden ja -alustojen hyödyntämiseen ja kustannustehokkuuteen liitetään vahvasti käsitys globaalista tuotannosta. Ammattitaitoa ja osaamista löytyy paljon myös Suomesta ja kustannustehokkuus on mahdollista saavuttaa automaation avulla kotimaasta toimitettavissa palveluissa. Lisäksi osaamiskeskukset Euroopassa ja maailmalla voidaan ottaa tueksi, kun tilanne niin vaatii.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Kirjoittajasta

Matti Vesterinen

Matti Vesterinen

Vice President, Cyber Security

Olen Matti Vesterinen, ja toimin liiketoimintajohtajana CGI:n tietoturva- ja kyberturvallisuusyksikössä ja vastuullani on CGI:n tietoturva- ja kyberturvallisuuspalveluiden kehittäminen ja johtaminen.