Toimintamallien ja prosessien kehittämisellä tuemme uuden hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen valmistelussa

Autamme tulevaisuuden hyvinvointialueita tarjoamalla kattavat palvelut, joilla turvataan siirtymäajan aikaiset muutokset sekä kaikkien palveluiden toimivuus uudessa maakunta ja Sote-rakenteessa. Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaalinen- ja terveydenhuolto tulee vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin, kun sote-palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Haluamme varmistaa uusille hyvinvointialueille kustannustehokkuuden ja kasvun edellytykset, jotka mahdollistavat asiakkaille paremman laadun ja saatavuuden. Erityisen kriittiseksi nostamme siirtymän, joka tarkoittaa koko Suomen-tasolla, että yli 173 000 ihmisen työnantaja vaihtuu. Onnistunut siirtymä vaatii tuekseen muutosjohtamista, joka huomioi henkilöstövaikutukset, prosessit, henkilöstön masterdatan sekä roolit ja vastuut. 

Yhdessä varmistamme, että työt jatkuvat paremmin tulevaisuudessa. 

hyvinvointialueet

Palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tarkastelu on oleellinen osa valmisteluvaihetta

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueiden palvelukseen. Tämä tarkoittaa, että yli 173 000 työntekijän tiedot siirtyvät uudelle työnantajalle. Teemme kattavan lähtötilanteen analyysin, joka kattaa henkilöstön vaikutukset, prosessit, henkilöstön datan laadun sekä roolit ja vastuut. Varmistamme, että tiedot liikkuvat oikein järjestelmästä toiseen ja saamme tiedot oikea-aikaisesti palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin. Varmistamme palkka- ja henkilöstöhallinnon toimivuuden myös siirtymän jälkeen.

cgi-managers
CGI consultants checking finance records

Konsulttimme tukena siirtymässä

Olemme yksi maailman johtavista IT-palvelujen ja liiketoiminnan konsultointia harjoittavista yrityksistä. Toimintamme kulmakiviä ovat paikallisuus, säännösten ja vaatimusten tuntemus sekä laaja toimialaosaaminen.

Liiketoimintalähtöinen henkilöstöjohtaminen on organisaatiolle strateginen kilpailutekijä. Tunnistamme, suunnittelemme, testaamme ja toteutamme toimintamalleja, jotka auttavat siirtymisessä uuteen hyvinvointialueeseen ja muutoksen edetessä.

Tuodaan yhdessä henkilöstö yhdessä kiinteäksi osaksi hyvinvointialueen strategiaa ja katsotaan henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja mittarit kuntoon.

Lue lisää

Turvallinen ja luotettava valinta

CGI on vahva, taloudellisesti vakaa ja kasvava yhtiö. Suomessa meillä on yli 40 vuoden ajalta hankittu toimialatuntemus, osaaminen, kattava palvelutarjonta ja monipuoliset ohjelmistoratkaisut, joilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. CGI:n IT-palvelunhallintajärjestelmä on ISO20000-sertifikaatin, joka liittyy tietotekniseen infrastruktuuriin tai ohjelmistoihin liittyvää tuki- ja palvelutoimintaa.

ISO-9001 sertifioitu laatujärjestelmämme edesauttaa toimittamaan palvelut ja projektit aikataulun ja budjetin mukaisesti. Olemme Suomen sitoutunein IT-palvelutalo, josta osoituksena on kriittinen roolimme, niin yhteiskunnan kuin lukuisten yritysten toiminnalle elintärkeiden palvelujen tuottajana, kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

 

IS-Safe

Järjestelmämme tukevat siirtymää hyvinvointialueelle

 

Palkkahallinto

Lue lisää palkkahallinnon ratkaisuista

Henkilöstöhallinto

Lue lisää henkilöstöhallinnosta

 

Työajanhallinta

Lue lisää työajanhallinnasta

 

Tukipalvelut ja -ratkaisut

Sähköinen arkisto

Sähköinen allekirjoitus

Verkkopalkka