Henkilöstön kokonaisvaltainen hallinta

Jouheva muutos ja sen johtaminen vaativat tuekseen ajantasaisen ja henkilöstöjohtamisen järjestelmästä helposti saatavissa olevaa tietoa henkilöstön osaamisesta ja suoriutumisesta. Helppokäyttöiset ja integroidut järjestelmät takaavat, että tarvittava tieto on helposti saatavissa eri järjestelmistä, ja henkilöstöhallinnon prosessit tehostuvat ja yhtenäistyvät. 

SAP SuccessFactors on modulaarinen henkilöstöhallinnon ratkaisu, jonka helposti toisiinsa tai organisaation olemassa oleviin järjestelmiin liitettävät osat auttavat luomaan kattavan ja läpinäkyvän näkymän henkilöstön tietoihin ja osaamiseen koko työsuhteen elinkaaren ajan. Helppokäyttöiset työkalut auttavat esihenkilöä tiedon hallinnassa ja hyödyntämisessä sekä henkilöstöä oikeaan suuntaan kehittymisessä.

Ratkaisun osa-alueet auttavat henkilöstöä toimimaan organisaation johdon määrittämän strategian ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti, kun jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet ovat selkeästi määriteltyjä. Ajantasainen ja helposti saatavissa oleva tieto auttaa johtoa ja henkilöstöhallintoa henkilöstön osaamisen ja suorituksen johtamisessa. Nykytilan tunnistaminen tukee myös henkilöstön kehittämisessä, jolla varmistetaan, että organisaatiolla on jatkossakin strategian toteutumiseksi oikeanlaista osaamista.

SuccessFactors-tarjoama

Hyötyjä esihenkilölle ja johdolle

  • Ajantasainen tieto henkilöstön osaamisesta auttaa varmistamaan, että oikea osaaminen löytyy oikeasta paikasta.
  • Rekrytoinnin työkalu tukee esihenkilöä luvan hakemisesta perehdytyksen alkuun, ja automatisoidut työvaiheet, kuten hakijoille viestintä, keventävät prosessia.
  • Henkilöstön kehittämisen ja seuraajasuunnittelun työkalu tarjoaa eväät yrityksen strategian jalkauttamiselle, kun organisaation tavoitteet otetaan huomioon työntekijöiden henkilökohtaisissa kehityssuunnitelmissa.
  • Palkitsemisen työkalu auttaa sitomaan palkitsemisen yhä paremmin työntekijän kehitysarvioon, ja palkitsemisen perusteet ovat osapuolille selvät.
  • Eri moduuleista saatavat kattavat raportit auttavat henkilöstösuunnittelussa, ja mobiilisti ne ovat helposti tarkasteltavissa ja hyväksynnät tehtävissä missä ja milloin tahansa.

Hyötyjä henkilöstölle

  • Työkalut ovat helppokäyttöisiä ja intuitiivisia käyttää, jolloin aikaa ei kulu työkalujen opiskeluun.
  • Uusi työntekijä saa työkalusta perehdyksen muistilistan sekä tärkeimpien kollegojen yhteystiedot, jolloin työntekijä pystyy keskittymään uusiin tehtäviin tutustumiseen entistä tehokkaammin.
  • Hyödyllisten koulutusten suorittaminen on helppoa koulutusportaalin kautta. Tieto käydyistä koulutuksista tallentuu suoraan järjestelmään, ja työntekijä voi olla varma, että tieto uudesta osaamisesta välittyy eteenpäin.
  • Kehityskeskustelujen työkaluun suunnitelmallisesti laadittu henkilökohtainen kehityssuunnitelma auttaa työntekijää keskittymään oleellisimpiin tehtäviin sekä näkemään, kuinka oma työ liittyy laajempaan strategiaan.
  • Useat hakemukset ja pyynnöt on mahdollista laittaa esihenkilölle hyväksyttäväksi mobiilisti, kun se itselle parhaiten sopii.

 

Tutustu myös CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki palvelumme HR:lle