Tomi Luhtala

Tomi Luhtala

Vice President, Digital Workplace Services

Primary tabs

Nykyaikainen Service Desk antaa enemmän kuin nopeaa ja luotettavaa tukea – palvelusta kerätystä yhdistetystä datasta syntyy liiketoiminnalle korvaamattoman arvokasta tietoa. Tässä kirjoituksessa kerromme, millainen potentiaali piilee IT-tuen käsittelemässä datassa sekä miten sitä voidaan hyödyntää.

Minkä voisi tehdä paremmin, se myös kannattaa tehdä. Eri datalähteistä, kuten loppukäyttäjäpalautteesta, työasemien terveydentilasta ja tikettitiedoista, kerätyn informaation tehokkaampi hyödyntäminen merkitsee paitsi henkilöstön itseohjautuvuuden lisääntymistä, myös mahdollisuutta järjestelmien, prosessien, toimintamallien ja palvelujen jatkuvaan kehittämiseen. On merkillepantavaa, että omat IT-ympäristöt tuottavat organisaatioille huomattavan määrän dataa, mutta se jää usein hyödyntämättä.

Uudet teknologiat paljastavat sen, mikä on jäänyt näkemättä: Millaisissa asioissa ja missä järjestelmissä ilmenee eniten haasteita ja missä vähiten? Mitkä henkilöstöryhmät tarvitsevat lisää tukea ja millaista? Paljonko työaikaa vikatilanteiden korjaamiseen menee? Kuinka ongelmat on ratkaistu ja mitkä niistä vaativat huomiota? Mitkä ovat IT:n todelliset kustannukset? Mihin kannattaa investoida ja mihin ei? Millaisia ratkaisuja voimme löytää liiketoiminnan kehittämiseksi sekä loppukäyttäjäkokeman lisäämiseksi?

 

Teknologiaa liiketoiminnan tueksi

Oikeanlainen palvelukokonaisuus luo liiketoiminnan päätöksenteolle suotuisan ympäristön, jossa päästään valitsemaan ja priorisoimaan tärkeimmät löydökset. Näitä voivat esimerkiksi olla tuotannolliset kipupisteet sekä mahdollisuudet teknologian ja prosessien kannalta tärkeisiin ideoihin ja innovaatioihin. Pyörää ei tarvitse aina keksiä uudestaan vaan usein kustannustehokkaita toteutuksia syntyy aiemmin tuotettuja ratkaisuja soveltamalla. Löydösten perusteella pystytään tekemään sekä nopeita kehitystoimenpiteitä että organisaation toimintaa merkittävästi muuttavia laajempia uudistuksia.

Nykyaikaisen Service Desk -palvelun avulla tehdyn kartoituksen perusteella toteutamme kokonaisuuden, joka nojaa asiakaskohtaisesti suunniteltuun automaatioon, jatkuvaan analytiikkaan sekä loppukäyttäjäkokeman hallintaan. Saat ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintojen yhä nopeammin muuttuvia tarpeita.

 

Tutustu myös muihin aiheeseen liittyviin blogeihin

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää siitä, kuinka meidän Service Desk voi auttaa juuri sinun organisaatiotasi!

Tomi Luhtala, tomi.luhtala@cgi.com

Kirjoittajasta

Tomi Luhtala

Tomi Luhtala

Vice President, Digital Workplace Services

Olen Tomi Luhtala ja toimin loppukäyttäjäpalveluiden liiketoiminnan johtajana CGI:llä.