CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Viime aikoina on ollut mahdotonta välttyä uutisilta, jotka kertovat Suomen hoitajapulasta. Koronakriisin pahentama terveydenhuollon henkilöstövaje on nostettu otsikoihin perustellusta syystä, mutta siinä ei kuitenkaan ole kyse uudesta ilmiöstä.

Jo ennen koronaa Suomessa tiedostettiin, että harmaantuvat ja entistä pidempään elävät suomalaiset tarvitsevat enemmän hoivaa. Henkilöstövajeen paikkaaminen ja uusien hoitavien käsiparien houkutteleminen alalle ei ole helppoa. Samaan aikaan kun terveydenhuollon vanhat osaajat eläköityvät, moni korona-aikana äärimmilleen venynyt nuorempi hoitaja ei koe alan arvostusta ja palkkausta riittävänä. Yhä useampi harkitsee vakavasti alanvaihtoa, mikä vain pahentaa terveydenhuollon henkilöstövajetta. Apua kriisiin on haettava myös uusista lähteistä – kuten tekoälyavusteisesta työsuunnittelusta.

Kaikki keinot käyttöön

Avuksi hoitajapulaan on ehdotettu muun muassa palkkauksen ja työntekijäkokemuksen kehittämistä sekä rekrytoinnin nykyaikaistamista. Haastavassa tilanteessa kaikki keinot ovat tervetulleita, mikä tarkoittaa myös uusien ratkaisujen hakemista esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia myös työvuorosuunnittelussa. Johdon sitoutuminen työvuorosuunnittelun rakenteiden ja prosessin uudistamiseen on ratkaisevassa asemassa onnistuneen muutoksen läpivientiin.

Nykymuotoinen terveydenhuollon työvuorosuunnittelu toteutetaan usein perinteisellä mallilla ja siitä vastaavat pääasiassa osastonhoitajat. Siinä kolmen viikon työaikajaksot laaditaan työehtosopimuksen ja työaikalainsäädännön ehtojen pohjalta ja mahdollisesti henkilöstön toiveita kuunnellen. Tällä mallilla toteutettua työvuorosuunnittelua on tehty Suomessa jo 1970-luvulta lähtien. Henkilökunnan työhyvinvoinnin edistäminen ja tarve tarjota laadukkaampia työvuorolistoja kannustavat kuitenkin muutokseen sekä järjestelmien tehokkaampaan käyttöön esimerkiksi optimointi- ja automatisointityökalujen kautta.

Se, mitä voisi tehdä paremmin, on toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu tietojärjestelmiä ja etenkin automaatiota laajemmin hyödyntäen. Niiden avulla työvuorosuunnittelu on tehtävissä optimaalisemmin sekä työnantajan että -tekijän näkökulmasta.

Mitä on toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu?

Toimintalähtöisessä työvuorosuunnittelussa lähdetään liikkeelle organisaation toimintaan liittyvien tarpeiden sekä henkilökunnan osaamisen ja roolien kartoittamisesta. Sen jälkeen pystytään paremmin miettimään esimerkiksi työvuorojen joustavaa porrastamista, urakiertoa ja työskentelemistä yli eri toimialarajojen. Tällä tavalla pystytään tarjoamaan uusi mahdollisuuksia työntekijöille, mutta myös parantamaan työergonomiaa ja työssä jaksamista sekä vähentämään työvuorosuunnittelusta aiheutuvaa hallinnollista työtä.

Onnistuakseen kokonaisvaltainen muutos edellyttää tarkastelua niin prosessi- kuin järjestelmänäkökulmasta. Prosessiuudistuksen, ja toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun rinnalla kannattaa hyödyntää järjestelmien tarjoamia digitaalisia mahdollisuuksia, joiden edut konkretisoituvat kaikkein selvimmin haastavissa suunnittelutilanteissa tai suurissa organisaatioissa. Jos esimerkiksi viidenkymmenen hoitajan työvuorosuunnittelua manuaalisesti pyöritellyt osastonhoitaja on aikaisemmin keskittynyt pelkästään kolmen viikon työaikajakson tuntien täyttämiseen, tarkoittaa tekoälyavusteiseen malliin siirtyminen työajan merkittävää vapautumista merkitykselliseen asiakastyöhön.

Myös järjestelmät kehittyvät jatkuvasti vastaamaan terveydenhuollon työvuorosuunnittelun tarpeita. Suomalaisessa terveydenhuollossa on jo neljä vuosikymmentä luotettu Titaniaan, joka tuo uudistuessaan entistä paremmat mahdollisuudet onnistua tekoälypohjaisen optimointiavusteisen ja toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun toteutumiseen.

Jos kiinnostuit, miten voit hyödyntää optimointia ja tekoälyä tai millainen on uudistuva Titania 2.0, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.


Blogin on kirjoittanut Annika Jurvanen, joka on aiemmin työskennellyt CGI:llä Titania-ratkaisujen parissa.

 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.