Piia Hiukka

Piia Kallioinen

konsultti

Primary tabs

Yrityksen tärkein voimavara löytyy sen omista tietojärjestelmistä. Kyllä, erityisesti niistä legacy-osaston yhdeksänkymmentäluvulla koodatuista vanhoista ”sotaratsuista”. Nämä järjestelmät pitävät usein sisällään koko yrityksen historian varastonhallintoineen, sekä asiakas- ja myyntitietoineen. Hyödyntämällä tätä omaa big dataa, voidaan tunnistaa vaikkapa erilaisia trendejä ostokäyttäytymisessä tai kausiluontoisia kuormituksia toiminnanohjauksessa. Tietojärjestelmien syövereissä lepäävät yrityksen todelliset perintökalleudet ja paras uutinen on, että kukaan kilpailijoista ei pääse samalle aarreapajalle.

Tietojärjestelmät pitävät sisällään todellisia timantteja, mutta täytyy tietää mistä etsiä.

Analytiikka ja sopivien mittarien löytäminen tuottavat parhaan tavan seurata edistymistä ja tehostaa toimintaa. Eikä nyt puhuta sellaisesta tehostamisesta, jossa työntekijöistä puristetaan kaikki mehut ja minuutit irti, vaan kestävästä tavasta tunnistaa toimintaa jarruttavat, tai sitä jopa kokonaan estävät tekijät. 

Pirstaloitunut työpäivä voi myös sisältää työtä, joka ei ole mielekästä tai joka voitaisiin tehdä järkevämmin.

Minuuttien laskeminen ei ehkä tunnu kovinkaan työhyvinvointia edistävältä ajatukselta, mutta käännetäänpä ajatus niin, että nuo säästetyt minuutit eivät ehkä sisälläkään välttämättä sitä parasta tekemistä. ”Pirstaloitunut työpäivä voi myös sisältää työtä, joka ei ole mielekästä tai joka voitaisiin tehdä järkevämmin. Kiireisessä arjessa näiden haasteiden tunnistaminen on kuitenkin usein todella vaikeaa, jolloin tarvittavat muutokset toiminnassa jää tekemättä,” kirjoittaa Topias Makkonen blogissaan.

Liikkuvassa työssä esimerkiksi paremmat reittivalinnat siirtymissä saattavat tuoda useampiakin minuutteja lisää aikaa itse työhön. Kukapa meistä, ei olisi joskus menettänyt hermojaan turhaan odotteluun esimerkiksi liikenneruuhkassa. Reittioptimoinnin avulla voidaan laskea parhaan ajoreitit eri suorituspaikkojen välillä ja jopa välttää ruuhkassa odottelu.

Kun kankeat toimintatavat tunnistetaan ja niitä voidaan muuttaa, saadaan työhön lisää sujuvuutta ja työntekijän stressitaso laskuun.

Olennaisena osana tehokkaaseen työskentelytapaan kuuluu myös työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Paras neuvo, jonka itse olen johtamisesta kuullut, on: ”esimiehen tärkein tehtävä on poistaa esteet työn tekemiselle.” Kun kankeat toimintatavat tunnistetaan ja niitä voidaan muuttaa, saadaan työhön lisää sujuvuutta ja työntekijän stressitaso laskuun. Ideana onkin kaivaa nämä tiedon kultakimpaleet omista tietojärjestelmistä ja paikallistaa ne toimimattomat ja hitaat prosessit, jotka hankaloittavat työn tekemistä.  

Kokosimme avuksesi oppaan liikkuvan työn tehostamiseen, jossa kerrotaan, miten työn ohjausta tehostamalla saadaan aikaan säästöjä ja onnellisempia työntekijöitä.

Aarteenmetsästys alkakoon!

Tutustu myös

Kirjoittajasta

Piia Hiukka

Piia Kallioinen

konsultti

Olen Piia Kallioinen ja työskentelen CGI:llä IP Solutions -yksikössä. Mobiilit toiminnanohjausratkaisut sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen liikkuvan työn tehostamisessa ovat ydinosaamistani. Intohimonani on myös tuottaa innostavaa ja informatiivista markkinointisisältöä, jonka avulla IT-alan ”koukerot” aukeavat myös teknologia-kielen vasta-alkajille. Olen myös mukana tuotekehityksessä ja olen aina valmis ideoimaan ...