Riikka Toivonen

Riikka Toivonen

Työvoiman hallinnan asiantuntija

Työvuorosuunnittelun blogisarja osa 1: Lääke työvuoro-ongelmiin on olemassa

Käyttäjien ensipalaute toimittamistamme työajanhallinnan työkaluista on usein, että ne ovat tasapuolisia: Työntekijöillä on mahdollisuudet vaikuttaa työvuoroihin ja saada toiveensa läpi, mikä helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Tämä on havaintoesimerkki siitä, millaisia positiivisia vaikutuksia optimoidulla ja automatisoidulla työaikasuunnittelulla on henkilöstön työtyytyväisyyteen, työssä jaksamiseen ja työsuhteiden pysyvyyteen.

CGI:n laajan Työn murroksesta Suomessa -haastattelututkimuksen mukaan 73 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että työnantajan pitäisi ottaa suurempi vastuu työhyvinvoinnista. Jos työajanhallinta ei ole hoidossa, työntekijät, työntekijäliitot tai viranomaiset ovat nostaneet ongelmat jopa julkisuuteen, ja työnantajat ovat joutuneet mediassa selittelemään tahallisia tai tahattomia laiminlyöntejään.

Ongelmat ovat tuttuja erityisesti työvoimavaltaisilla ja paljon osa-aikatyötä tarjoavilla aloilla, joilla työskentelyolosuhteet ja -tavat ovat viime vuosina merkittävästi muuttuneet. 

Kaikki voi olla kaikkien kannalta paremmin. Työajanhallinnan uudet työkalut tukevat jokaisen työntekijän yksilöllisiä intressejä. Samalla ne auttavat organisaatiota kehittämään henkilöstöään kilpailutekijänä ja parantamaan sitä kautta omaa toiminta- ja kilpailukykyään.

Tässä pikayhteenveto siitä, mitä automatisoitu työajanhallinta tarkoittaa työntekijän näkökulmasta:

  • osallistava suunnittelu = toiveet otetaan huomioon jo työvuorosuunnitelmaa tehtäessä
  • ennakoitavuus = työvuorolistat julkaistaan aina tiettyyn aikaan tiettynä päivänä
  • tasa-arvoisuus = työvuorojen jakamisessa ei suosita eikä syrjitä ketään
  • läpinäkyvyys = palkkakertymää on helppo ennakoida ja toteumaa on helppo seurata julkaistun työvuorolistan pohjalta
  • työhyvinvointi = työajan kuormittavuus vähenee, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu

 

Työajanhallinnan voi hoitaa kaikkien kannalta paremmin

 

Työnantajalle hyödyt näkyvät esimerkiksi näin:

  • toimivuus = jokainen työntekijä on oikeassa paikassa oikeaan aikaan tekemässä juuri hänen osaamiselleen parhaiten sopivaa työtä
  • kustannustehokkuus = vähentää työnjohdon työvuorosuunnitteluun liittyvää rutiinityötä ja helpottaa kokonaiskuvan hallintaa
  • reagointinopeus = reagointi muutoksiin käy nopeammin ja sujuvammin, helppo välttää esimerkiksi aliresursoituja työvuoroja ja minimoida muita riskejä
  • lakien ja sopimusten noudattaminen = järjestelmä varmistaa lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamisen
  • vastuullinen yrityskuva = työnantajamielikuva paranee, rekrytointi helpottuu

Meiltä CGI:llä löytyvät ajankohtaiset digitaaliset ratkaisut kaikkiin henkilöstöhallinnon ja -johtamisen sekä työajanhallinnan tarpeisiin.

Olemme koonneet näkökulmia työvuorosuunnitteluun blogisarjaamme. Voi tutustua muihin artikkeleihin näistä linkeistä:  Helpota työvuorosuunnittelun tuskaa ja Näin hyödyt päättäjänä työvuorosuunnittelusta.

Kirjoittajasta

Riikka Toivonen

Riikka Toivonen

Työvoiman hallinnan asiantuntija

Olen Riikka Toivonen ja työskentelen konsulttina CGI:llä työvoiman hallinnan ratkaisujen parissa. Olen työvuorosuunnittelun sekä ajanhallinnan asiantuntija ja minulle on tärkeää löytää asiakkailleni oikeat ratkaisut tukemaan heidän liiketoimintansa erilaisia prosesseja.