Jere Lyytinen

Jere Lyytinen

Consultant

Työvuorosuunnittelun blogisarja osa 3: Näin hyödyt päättäjänä toimivasta työvuorosuunnittelusta

Hyvä työvuorosuunnittelujärjestelmä on pitkäaikaissijoitus, jonka hyödyt realisoituvat nopeasti. Hyödyt voi tiivistää kolmeen avainkohtaan:

 • henkilöstötyytyväisyys
 • asiakastyytyväisyys
 • kustannussäästöt

Tyytyväisyys paistaa läpi niin ihmisestä kuin kokonaisesta organisaatiostakin – vastaavasti kuin tyytymättömyyskin. Tyytyväinen työntekijä voi paremmin, on innostuneempi ja kiinnostuneempi työstään, jaksaa paremmin sekä huokuu positiivista energiaa myös ympäristöönsä.

Läpinäkyvän suunnittelujärjestelmän myötä jokainen tuntee tulevansa kohdelluksi työvuoroja järjesteltäessä tasapuolisesti lakien sekä TES-määräysten mukaan. Järjestelmä helpottaa vuorosuunnittelun lisäksi tyytyväisyystavoitteiden seurantaa ja raportointia.

Toimivalla työvuorosuunnittelulla on suora yhteys myös asiakastyytyväisyyteen, sillä tyytyväinen työntekijä on palvelun laadun avaintekijä. Hän on asiakkaiden näkökulmasta avuliaampi ja mieluisampi yhteistyökumppani kuin tyytymätön työntekijä. Hän luo samalla mielikuvaa organisaatiosta ulospäin.

Rahalla mitattuna työvuorosuunnittelun hyödyt näkyvät suorina kustannussäästöinä. Jokainen työnantaja tietää, kuinka tärkeää turhien ylitöiden minimointi on kustannussäästöjä tavoiteltaessa. Esimerkiksi kalliita turhia ylitöitä kertyy usein ”vahingossa”, kun työvuoroja ei pystytä suunnittelemaan ennakoidusti ja lisätyövoiman tarve tulee yllätyksenä.  

Asiakasesimerkki paljastaa vaikuttavia lukuja toimivan työvuorosuunnittelun tuomista vuosisäästöistä. Kokosimme yhdessä asiakkaamme kanssa esimerkkejä 3000 henkilön organisaation ajanmukaisen työvuorosuunnittelun tuomista säästöistä vuositasolla.

Asiakkaan otettua käyttöön työvuorosuunnittelmujärjestelmänään ORTEC WFM kumppaniratkaisumme, vuositasolla säästöt verrattuna aiempaan, manuaalisesti toteutettuun työvuorosuunnitteluun olivat:

 • Tasoittumisjakson hallinta: 360 000 €
 • Vuokrahenkilöstön tehokkaampi käyttö: 360 000 €
 • Työvuorolistojen automaattinen generointi: 157 500 €
 • Henkilöstön ristiin käytön tehostuminen: 118 000 €
 • TES-virheiden väheneminen: 115 000 €
 • Palkanmaksuaineiston automaattinen muodostuminen: 90 000 €
 • Helppokäyttöisyys esimiehet: 90 000 €
 • Työvuoro- ja vapaatoiveiden huomiointi: 45 000 €

Yhteensä CGI ORTEC WFM -työvuorosuunnittelujärjestelmällämme vähensi siis yrityksen kustannuksia vuositasolla yli 1,4 miljoonan euroa

HR team workforce management

Meiltä CGI:llä löydät ajankohtaiset digitaaliset ratkaisut kaikkiin henkilöstöhallinnon ja -johtamisen sekä työajanhallinnan tarpeisiin. ORTEC WFM -kumppaniratkaisuumme voit tutustua tarkemmin ällä. 

 Olemme koonneet näkökulmia työvuorosuunnitteluun blogisarjaamme. Voi tutustua muihin artikkeleihin näistä linkeistä:  Lääke työvuoro-ongelmiin on olemassa ja Helpota työvuorosuunnittelun tuskaa.

Kirjoittajasta

Jere Lyytinen

Jere Lyytinen

Consultant

Olen Jere Lyytinen ja toimin konsulttina CGI:llä työvoiman hallinnan ratkaisujen parissa. Olen työvuorosuunnittelun asiantuntija ja minulle on tärkeää löytää asiakkaillemme juuri heille sopivat ratkaisut tukemaan ja kehittämään heidän liiketoimintaansa ja sen erilaisia prosesseja.