Lukuisat asiakkaamme ovat käyttäneet pitkään Kotihoito Mukana toiminnanohjaustyökalua kotihoidon toiminnan raportoimisessa ja kehittämisessä. Ratkaisun avulla on saatu merkittäviä tuloksia kotihoidon toiminnan tehokkuuden, kehittämisen ja mitattavuuden parantamisessa.

Kaksi pitkäaikaista asiakastamme, Vaasan kaupunki ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, ovat tunnistaneet mahdollisuuden hyödyntää Kotihoito Mukanaa toiminnoissaan, jolla pyritään vastaamaan kotihoidossa tapahtuviin jatkuviin muutoksiin.

Vaasan kaupungin työllistämispalvelut on kaupungin sisäinen toiminto, jonka tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä esimerkiksi kotihoidon avustaviin tehtäviin. Työllistämistoimintaa on tähän mennessä kehitetty ja laajennettu merkittävästi. Nyt on myös tunnistettu tarve saada Kotihoito Mukana käyttöön, jotta toimintaa voidaan tehostaa parantamalla päivittäistä toiminnanohjausta.

"Kotihoito Mukana -sovelluksen avulla asiakaskäynneistä saadaan kerättyä ja ajettua erilaisia raportteja, mikä helpottaa toiminnan vaikuttavuuden seurantaa. Käyttöönotto tukee ja vahvistaa myös tätä poikkihallinnollista yhteistyötä, jota tehdään kahden hallintokunnan kesken,” palveluesimies Maarit Raukko Vaasan kaupungilta kertoo.

Kotihoito Mukana -sovelluksen avulla asiakaskäynneistä saadaan kerättyä ja ajettua erilaisia raportteja, mikä helpottaa toiminnan vaikuttavuuden seurantaa. Käyttöönotto tukee ja vahvistaa myös tätä poikkihallinnollista yhteistyötä, jota tehdään kahden hallintokunnan kesken.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Kemin kaupungin tehostetussa palveluasumisessa hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Tehostetussa palveluasumisessa ollaan ottamassa käyttöön sijaispooli, jonka tarkoituksena on paikata henkilöstön äkillisiä poissaoloja palveluasumisen yksiköissä.

”Mobiilissa hoitajat kuittaavat päivittäisiä työtehtäviään, jotta tiedot saadaan osaksi raportointia ja toiminnan kehittämistä varten. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää Kotihoito Mukanan sisäänrakennettua viestintätoiminallisuutta organisaation sisällä,” lähihoitaja Nelli Mikkonen Kemin kaupungilta kertoo.

Mobiilissa hoitajat kuittaavat päivittäisiä työtehtäviään, jotta tiedot saadaan osaksi raportointia ja toiminnan kehittämistä varten. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää Kotihoito Mukanan sisäänrakennettua viestintätoiminallisuutta organisaation sisällä.

Laajentamisen myötä Vaasan kaupunki ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri saavat automatisoitua toimintoja ja työntekijät saavat käyttöönsä sähköiset työlistat, joka mahdollistaa asiakaskäyntien määrän lisäämisen ja merkittävän toiminnan tehostamisen.

Asiakkaillamme on laajaa osaamista Kotihoito Mukanan käytöstä, jonka ansiosta käytön laajentaminen ei vaadi käyttöönottoprojektia vaan toiminnallisuudet voidaan ottaa välittömästi käyttöön.