Myös Norjan yhteiskunta kääntyi keväällä 2020 päälaelleen. Koronapandemia levisi nopeasti ja valtio päätti muiden rajoitustoimien lisäksi siirtää kaiken opetuksen etäyhteyksien varaan. Ihmiset siirtyivät etätyöhön ja opettajatkin siirtyivät kotitoimistoille. Opettajien työ muuttui hetkessä ja heidän piti omaksua uusia tapoja työntekoon ja digitaalisia työkaluja.

Oslon peruskoulusta, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen koulutustoiminnasta vastaa paikallinen sivistystoimi. CGI on monien vuosien ajan ollut sivistystoimen kumppani ja tärkein digitaalisten palveluiden toimittaja Oslon kouluille ja tarjoaa muutoksen myötä yhä kattavamman digitaalisen alustan 90 000 opiskelijalle ja heidän vanhemmilleen sekä 15 000 opettajalle.

 

Microsoft Teams on muuttanut Oslon koulujen toimintaa

Digitalisaation kehittämishanke opetuksessa aloitettiin jo syksyllä 2019, kun Oslon kouluissa otettiin käyttöön Microsoft Teams. CGI yksinkertaisti käyttöönottoa luomalla valmiit tiimit luokille ja väliaikaisille opetusryhmille. Ratkaisu integroitiin Oslon koulujen digitaaliseen alustaan, johon luokkien omat tiimit tuotiin helposti käyttäjien saataville. Lisäksi alustalla on mahdollisuus määritellä omia muokattuja tiimejä. Näin koulut ja opettajat pystyvät hallinnoimaan palvelua itse. Ennen maaliskuuta portaalissa oli jo 1500 erilaista tiimiä käytössä.

Ratkaisun käyttö lisääntyi räjähdysmäisesti, kun koronapandemia levisi. Palveluun perustettiin jopa 10 000 uutta tiimiä. Järjestelmä kuormittui valtavasti kaiken opetuksen siirtyessä palveluun yhdessä yössä. Haasteet saatiin kuitenkin nopeasti kuriin tiiviissä yhteistyössä paikallisen sivistystoimen, Microsoftin ja CGI:n välillä. Yhdessä varmistimme, että opiskelijat ja opettajat kärsivät tilanteesta mahdollisimman vähän.

Oslon kouluissa saavutettiin yhteensä 86 000 aktiivista Teams-käyttäjää. Tämä osoittaa sen, että koulupäivät saatiin sujumaan hyvin myös luokkahuoneen ulkopuolella. Opettajien ja opiskelijoiden asenteet ja suoriutuminen poikkeustilanteissa on ihailtavaa.

 

Ennen koronaa digitaalisaatio opettaminen tarkoitti vaan Wordin, PowerPointin tai OneNoten avaamista. Käsitys digitalisaatiosta muuttui, kun koulut suljettiin ja Teamsista tuli virtuaalinen opetusympäristö.

"Käytön laajeneminen osoittaa dramaattisen siirtymisen online-työkalujen ja selainpohjaisen opetuksen suuntaan”, kertoo Henriette Dolven, opetusliiketoiminnan johtaja Norjan Microsoftilla.

Ratkaisu erottuu muista Teams-käyttöönotoista, sillä se antaa opettajille ja koulun IT-tuelle mahdollisuuden avata tiimin itse, ja koska luokkakohtaisten tiimien luominen on automatisoitu. Äärimmäisen tärkeäksi koettiin se, että kaikki luodut ryhmät olivat virheettömiä, ohjelmistoratkaisun kapasiteetti riittävä ja tuki luotettavaa.

 

Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstä Oslon koulujen kanssa ja haluamme kiittää CGI:tä tekemästään työstä, jotta Teams saatiin koulujen käyttöön sujuvasti.

"CGI:llä on korkeasti koulutettuja kehittäjiä, jotka pystyvät vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Nämä ovat sellaisia ​​yhteistyöprojekteja, joihin haluamme osallistua”, Henriette Dolven toteaa.

CGI ja Oslon sivistystoimi jatkavat tiivistä yhteistyötä ja ratkaisun kehitystä. Tällä hetkellä työstämme parannuksia ratkaisuun ja uusia integraatioita. Yhteistyöstä hyötyvät myös muut – ehdotukset esitetään myös Microsoftille, jotta kaikki Teams-käyttäjät ja koulut saavat järjestelmän parhaat toiminnot käyttöönsä.

 

Oppiminen ja opetus kokivat valtavan muutoksen viime vuonna, kun kouluissa ympäri Suomen siirryttiin yhdessä yössä etäopetukseen. Miten näistä muutoksista on selvitty ja miltä näyttää opetuksen tulevaisuus keräämiemme kokemusten perusteella? Näistä asioista keskustelemme Ratkaisu21: Digitaalisen oppimisen aamussa 25.3.2021 klo 9.00 - 10.00, ilmoittaudu mukaan!

Banner including invite to a event

 

Respond. Rebound. Reinvent.
Tarjoamme käytännön ratkaisuja pandemiatilanteen aiheuttamiin haasteisiin. Asiantuntijamme yli 400 paikkakunnalla ympäri maailman auttavat organisaatioita vastaamaan kriisin eri vaiheisiin aina välittömien tarpeiden huomioonottamisesta toimintamallien uudelleensuunnitteluun. Tehtävämme on auttaa sinua varmistamaan, että voit vastata asiakkaittesi, työntekijöidesi ja paikallisten yhteisöjensä tarpeisiin mahdollisimman hyvin. 
Lue lisää osoitteessa cgi.fi/fi/respond-rebound-reinvent.