Primary tabs

Avbrott är effektivitetens största fiende. Arbetsplatsen är
full av ofrivilliga pauser och oplanerade uppehåll: långrandiga
möten, ringande telefoner, medarbetare som
behöver hjälp. Alla de där små avbrotten gör det svårt att behålla
såväl överblick som fokus. När vi väl återvänt från mötet,
lagt på luren och hjälpt kollegan gäller det att hitta tillbaka till
projektledningen och chefskapet. Håller vi budgeten? Utnyttjar
vi tiden på bästa sätt? Är faktureringarna i fas?

Raindance Projekt, den projektfokuserade delen av CGIs affärssystem Raindance,
utgår ifrån en idé om rätt effekt vid rätt tidpunkt. “Gör allting så enkelt som möjligt,
men inte enklare än så” lär Albert Einstein ha sammanfattat sin filosofi för en New
York Times-skribent på fyrtiotalet. Behöver du en enkel ram för ett utkast i ett tidigt
skede, eller kraftfull support för ett komplext och verksamhetsövergripande projekt?
Med Raindance Projekt får du både och i ett och samma system – ett flexibelt
och webbaserat verktyg som ger dig en omedelbar överblick och full
kontroll över dina projekt.

KONTINUERLIG KONTROLL

För till exempel projektledare, projektchefer och controller är det av största vikt att
snabbt och kontinuerligt kunna kontrollera projektens aktuella status. Raindance
Projekt samlar verksamhetens alla projekt i en gemensam digital struktur och ger
dig ögonblicklig återkoppling. Det lättöverskådliga och användarvänliga gränssnittet
låter dig se projektens resultat och följa upp deras utfall mot budget. Orsakerna till
eventuella avvikelser kan lätt analyseras genom ”borrning” (eller som man säger på
engelska: ”drill-down”) till underliggande transaktioner – avståndet från den övergripande
projektnivån ner till verifikation eller fakturabild är minimalt och lättnavigerat.

Hela informationsbilden återfinns några knapptryckningar bort.
Om många projekt tävlar om din uppmärksamhet får du med Raindance Projekt
en sammanfattande översikt där den viktigaste informationen för stunden återges
på ett ögonblick. Överblicken är dessutom delad: olika medarbetare kan få tillgång
till samma information och utifrån den analysera och diskutera jämförbara värden.
Med Raindance Budget & Prognos integrerat i Raindance Projekt jämförs och
registreras projektens budgetar – Raindance Projekt sammanlänkar projektledningen
med elektronisk fakturahantering, e-handel, uppföljning, analys och prognos.
 

SKRÄDDARSYDD FUNKTIONALITET

Raindance Projekt skräddarsys efter dig som användare – såväl projektstrukturer
som annan funktionalitet anpassas efter dina specifika krav för att optimera just
dina projekt. Även i analys- och rapporteringsskedet anpassas det användarvänliga
gränssnittet individuellt efter just dina behov och önskemål.
Externa och interna fakturor skapar du enkelt inifrån modulen genom att ange
projektbaserade kunduppgifter. Det går att ange såväl timpris för det övergripande
projektet som avvikande priser per person, registrera exempelvis resekostnader
och fakturera projekten löpande eller till fast pris. Leverantörsfakturor kan automatiskt
vidarefaktureras, och det går även att styra projektkostnader så att till exempel
övertid föranleder utdebiteringar med ett högre pris.

Raindance Projekt hanterar alla sorters projekt. Systemet automatiserar manuella
rutiner, förenar en mängd funktioner och ger såväl den ansvariga projektledaren
som de övriga i arbetsgruppen en aktuell bild av projektets status som uppdateras
fortlöpande. Det leder till ökad lönsamhet genom projektets hela livscykel och nöjda
kunder som uppskattar att projekten drivs mer effektivt och med kontinuerlig kontroll.

VILL DU VETA MER?
Skicka gärna ett e-brev till raindance@cgi.com eller ring 08-670 20 00.