Selvitimme työn tulevaisuutta ja siihen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia laajasti. Keskustelu työn tulevaisuudesta on painottunut tyypillisesti pelkästään uhkakuviin ja yleensä vain jommankumman osapuolen – työntekijöiden tai työnantajien –näkemyksiin, mutta halusimme sukeltaa syvemmin aiheeseen ja tutkia molempien osapuolten kokemuksia. Tutkimusta varten haastateltiin kesä–elokuussa 2019 tutkimuspaneelissa 1 000 suomalaista työssä käyvää henkilöä sekä 31 yrityspäättäjää. Lue lisää täältä

Tilaa raportti sähköpostiisi