Helsinki, 31.03.2022

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valitsi välinehuollon toiminnanohjaukseen CGI:n Gemini-järjestelmän. Gemini-järjestelmä tunnistaa instrumentit ja näyttää reaaliaikaisesti, missä välinekierron vaiheessa ne ovat. Tämä lisää toiminnan tehokkuutta, jäljitettävyyttä ja potilasturvallisuutta.  

Välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti Kanta-Hämeen keskussairaalan välinehuoltokeskuksessa vuoden 2022 alussa. Hankinta sisältää myös jatkuvat palvelut, kuten valvonnan, ylläpidon ja teknisen tuen. Geminin avulla välinehuollon toiminta tehostuu ja käytettävistä välineistä tulee jäljitettäviä, mikä edistää myös potilasturvallisuutta.

”Saimme välinehuoltokeskuksen toiminnan kokonaisuudessaan järjestelmän piiriin. Välinehuoltajien osaaminen varmistettiin CGI:n asiantuntijoiden toimesta, ja järjestelmän käyttö alkoi sovittuna päivänä suunnitelman mukaan”, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hoidon tukipalvelujen päällikkö Lotta Järventaus.

Gemini-järjestelmä on rakennettu modulaarisesti, joten se on helposti laajennettavissa esimerkiksi koko hyvinvointialueen kattavaksi. Gemini mahdollistaa isojen ja pienten välinehuoltokeskusten ja -yksiköiden sekä välineitä käyttävien sote-yksiköiden yhteistoiminnan. Reaaliaikainen ja kattava raportointi tapahtuu Gemini Valvomon kautta, joka sisältää muun muassa tilannekuvat ja potilasturvallisuutta parantavat hälytykset. Gemini-järjestelmä on toteutettu avoimin rajapinnoin, joka mahdollistaa sen integroimisen. Kanta-Hämeessä CGI integroi Geminin toimimaan yhdessä välinehuollossa käytettävien laitteiden kanssa.

”Tietohallinnon puolesta projekti saatiin maaliin aikataulussa ja budjetissa. Luottamus tulevaisuuden suunnitelmien hyödyistä on näin ollen hyvällä pohjalla.”

”Tietohallinnon puolesta projekti saatiin maaliin aikataulussa ja budjetissa. Hallinnointi oli ammattimaista ja projektitiimi hyvin asiantunteva. Luottamus tulevaisuuden suunnitelmien hyödyistä on näin ollen hyvällä pohjalla”, kiittelee Kanta-Hämeen keskussairaalan tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

Gemini on laajasti käytössä suomalaisessa terveydenhuollossa. Kanta-Hämeessä Gemini-järjestelmä otetaan käyttöön myöhemmin myös uuteen Ahveniston sairaalaan (Assi), jonka rakentaminen alkoi syksyllä 2021. Assi-sairaalassa välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmä liitetään osaksi koko sairaalan toimintaa ohjaavaa järjestelmää. Näin saadaan hyödynnettyä Geminin vahvuudet myös integroitavuudessa asiakas- ja potilastietojärjestelmään, toiminnanohjauskokonaisuuksiin ja leikkausosastojen hoitologistiikan toimintoihin.  Assi-sairaala valmistuu vuonna 2025.

”Välinehuolto jää usein kliinisiä yksiköitä pienemmälle huomiolle, mutta se on silti täysin välttämätön osa nykypäivän terveydenhuoltoa. Ilman asianmukaisia ja puhtaita työvälineitä lääkärien ja hoitajien työskentely olisi käytännössä mahdotonta. Gemini-tiimi tekee tällä hetkellä paljon töitä kattavien välinehallintaratkaisuiden edistämiseksi tuleville hyvinvointialueille”, kertoo CGI:n Gemini-ratkaisuista vastaava johtaja Jukka-Pekka Jokiaho.

 

Lisätietoa Geministä:

www.cgi.com/fi/fi/tuoteratkaisut/gemini-terveydenhuolto

 

Mediayhteydet:

Esa Luoto
viestintäjohtaja, CGI Suomi
+358 50 380 5601

esa.luoto@cgi.com