Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin potilasasiakkaat pääsevät jatkossa valitsemaan mieleisensä ruoka-annoksen. Palmian uuden ruokapalvelun tavoitteena on tarjota maistuvampaa sairaalaruokaa.

Positiivinen potilaskokemus muodostuu monesta eri tekijästä, joista yksi on sairaalassa tarjottava ruoka. Tätä näkemystä tukee palveluyhtiönä tunnetun Palmian syksyllä 2019 toteuttama tutkimus sairaalan ruokapalveluiden vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen potilaskokemukseen. 

Maistuvien aterioiden ja valinnanvapauden merkitys nousi tutkimukseen osallistuneessa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä vahvasti esille. Tämä antoi lähtölaukauksen yhteiselle innovaatiohankkeelle.

“Lähdimme uudistamaan sairaalaruokailua ajatuksella, että potilas voisi valita mieleistään ruokaa, jolloin ruoka-annos tulisi todennäköisemmin myös syödyksi ja siten edistää potilaan paranemista”, kertoo Palmian toimialajohtaja Sari Lipasti. “Valinnan mahdollisuudesta syntyviä muita myönteisiä vaikutuksia havaitsimme olevan mm. lautaselle jätettävän ruokahävikin määrän vähenemisen.” 

Ennen kehityshankkeen käynnistämistä Palmiassa käytiin sisäistä pohdintaa uudenlaisella otteella toteuttavan ruokapalvelun tuotantomallista sekä asiakasrajapinnan toiminnallisuuksista. Teknologia ja digitalisaatio olivat alusta asti vahvasti mukana.

“Oli mietittävä, miten potilasasiakkaan valinnasta saadaan toimitettua tieto keittiölle, ja miten prosessissa otetaan huomioon erikoissairaanhoidon asettamat terveydelliset rajoitteet. Tämä oli hankkeen suurin haaste, joka nousee esiin kaikessa terveydenhuollon kehittämistyössä. Terveydenhuollossa tapahtuva kehittäminen edellyttää aina potilasturvallisuuden huolellista huomiointia”, painottaa Palmian ICT- ja kehitysjohtaja Riku Moisio.

Parempi ruoka tukee potilaan hyvinvointia ja hoidollisia tavoitteita

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valikoituminen uuden ruokapalvelun kehittämisen yhteistyökumppaniksi ei ollut sattumaa, sillä sen potilaat ovat pitkään olleet hoitotyön keskiössä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kehittänyt järjestelmällisesti Potilas ensin -toimintafilosofiaa, jonka tavoitteena on tarjota potilasasiakkaille hyvä ja oikea-aikainen hoito sekä odotukset ylittävä palvelukokemus.

“Tämän strategian pohjalta halusimme lähteä mukaan kasvattamaan potilasasiakkaidemme valinnanvapautta ruokapalvelussa, joka on ollut pidemmän aikaa epävirallinen tavoitteemme. Maistuva ruoka tulee varmemmin syödyksi, mikä tukee potilasasiakkaan hoitoa”, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ravitsemispäällikkö Heini Karp.

Hankkeen lähtökohtana oli toteutus, joka on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja integroituu saumattomasti ruoan valmistusprosessiin. Näiden suuntaviivojen pohjalta ryhdyttiin rakentamaan uutta ratkaisua yhteistyössä CGI:n kanssa. Koska heillä oli jo omia valinnanvapauden mahdollistamiseen liittyviä vaihtoehtoja, päädyttiin yhteisesti rakentamaan kokonaisuus Palmian käytössä olevan Aromi 14 -järjestelmän laajennuksena. Uuden ratkaisun ja olemassa olevan tuotannonohjausjärjestelmän integrointiin liittyvät teknologiariskit vähenivät olennaisesti, kun pystyimme hyödyntämään valmiita ratkaisuja sekä CGI:n asiantuntemusta toimialalta.

“Toteutimme projektia edeltävän pilotin marraskuussa 2020 Hämeenlinnassa. Pilotin tulosten avulla asiakasymmärrys lisääntyi ja saimme arvokasta tietoa esim. potilaiden tarpeista ja toiveista ruokien valintojen mahdollisuuteen liittyen. Projekti starttasi tammikuussa 2021. Toukokuuhun saakka teimme ahkeraa kehitystyötä ja kesäkuussa meillä oli valmiina toiminnallinen malli. Alkukesästä siirryimme tilauskanavan tekniseen toteutukseen. Uutta toimintamallia testataan käytännössä helmikuusta 2022 alkaen”, kertoo Palmian toimialajohtaja Sari Lipasti.

Kumppanuutta ekosysteemi-integraatiolla

Palmian ICT- ja kehitysjohtaja Moisio korostaa, että hanketta ei olisi voitu viedä läpi ilman julkishallinnon digitalisaatiota. Uusi ruokapalvelu on integroitu osaksi terveydenhuollon ekosysteemiä: muun muassa yhteensopivaksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ammattilaisten käytössä olevan potilastietojärjestelmän ja sairaanhoitopiirin asiakkaille tarkoitetun Oma Raitti -sähköisen palvelualustan kanssa. Ratkaisu hyödyntää lisäksi julkishallinnon yhteistä Suomi.fi -tunnistautumista.

“Sairaalasta luvan ateriavalinnoilleen saanut ja vahvasti tunnistettu potilasasiakas löytää uuden ruokapalvelun ja sen tarjoamat ateriavaihtoehdot Oma Raitin kautta. Kyseessä on sähköinen asiointipalvelu, joka on integroitu sairaanhoitopiirin omaan sähköiseen asiointialustaan”, täsmentää Moisio.

Hankkeen onnistuminen nojaa menestyksekkäästi toteutettuun integraatioon ja eri osapuolten väliseen avoimeen yhteistyöhön. Samoja askelmerkkejä on järkevää hyödyntää myös muissa julkishallinnon digihankkeissa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kun kokonaisuus on toteutettu huolella, ei loppukäyttäjä edes huomaa käyttävänsä eri toimijoiden palveluita.

“Tarvittava teknologia ja osaaminen on jo olemassa. Paljon suurempi haaste on hahmottaa ja luoda yhtenäisiä kokonaisuuksia ja ekosysteemejä, jotka tuottavat asiakaslähtöisen kokemuksen. Mielestäni onnistuimme siinä hyvin”, summaa Moisio.

Digitaalisen asiointipalvelun kehityksen kulmakivet – Mitä potilaan ruoan valinnanvapaus -projektista opittiin

  1. Selvitä, mitä olet sähköistämässä ja miksi.
  2. Rajaa kehityskohde selkeäksi kokonaisuudeksi.
  3. Varaa riittävästi aikaa prosessien ja toimintamallien läpikäymiseen.
  4. Hyödynnä yhteistyökumppanien tietotaitoa ja teknistä osaamista.
  5. Toteuta palvelu osaksi olemassa olevaa ekosysteemiä.
  6. Testaa ja pilotoi palvelua ennen sen käyttöönottoa.