Helsinki, 15.02.2022

IT-palveluyhtiö CGI on julkaissut globaalin yritystavastuuraporttinsa ja täsmentänyt tavoitteitaan vastuullisuuskysymyksissä. Suomessa yhtiö on kansainvälisesti vertaillen pitkällä muun muassa uusiutuvan energian hyödyntämisessä sekä pro bono -toiminnassaan.

 

”CGI:n vuotta 2021 koskeva CSR-raportti kertoo, miten vastuullisuustyömme painoarvo on kasvanut entisestään. Olemme sitoutuneet kestävämmän sekä inklusiivisemman maailman rakentamiseen”, sanoo CGI:n pääjohtaja George D. Schindler.

CGI on määritellyt yritysvastuutyölleen kolme pääteemaa: ihmisten tukeminen ja kannustaminen IT-osaamisen kehittämisessä, hyvinvoinnin yhteisöllinen edistäminen toimintamaissa sekä ilmastonmuutoksen hillintä.

 

Ihmiset

Ihmisten tukeminen IT-osaamisen kehittämisessä näkyi muun muassa siinä, että CGI järjesti maailmanlaajuisesti yli 460 STEM- eli matemaattisluonnontieteellistä koulutusohjelmaa, joiden piirissä oli noin 112 000 ihmistä.

”Suomessa rekrytoimme tänäkin vuonna yli 100 uransa alussa olevaa nuorta osaajaa kasvamaan ammattilaisina. Lisäksi koulutamme useita satoja pilviteknologian osaajia ja panostamme siihen, että olemme jatkossakin IT-alalla se työpaikka, jossa naisten osuus on reippaasti toimialan keskiarvon yläpuolella kaikilla tasoilla. Teemme myös yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa, jossa työntekijämme voivat suorittaa aiemmin kesken jääneet opintonsa loppuun”, summaa CGI Suomen kärkitavoitteet toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

 

Yhteisöt

Yhteiskunnallista osallistumista CGI toteuttaa erilaisin sosiaalisin vaikuttamisprojektein lahjoittamalla työntekijöiden aikaa pro bono -periaatteella muun muassa hyväntekeväisyystyöhön. Suomessa, haastavasta koronavuodesta huolimatta, CGI:n työntekijät käyttivät yli 400 tuntia 44:ään eri hyväntekeväisyystapahtumaan tai -projektiin.

”Mahdollisuus hyödyntää yksi työpäivä yleisen hyvän tekemiseen kerää poikkeuksetta hyvää palautetta henkilöstöltä. Moni on yllättynyt, kuinka paljon jo pienessä ajassa saa aikaan ja miten eri tapoja on auttaa. Työntekijämme ovat esimerkiksi ohjanneet lapsille järjestettyjä leirejä, tehneet luonnonsuojelutöitä tai käyneet musisoimassa vanhainkodeissa”, kertoo CGI:n HR-johtaja Saara Lindfors.

Vuodesta 2022 alkaen oikeus hyväntekeväisyyspäivään on Suomessa kirjattuna myös CGI:n ja sen henkilöstön neuvottelemassa paikallisessa työehtosopimuksessa.

 

Ilmasto

Ilmastonmuutoksen hillintää CGI tekee sekä omin toimenpitein että auttamalla asiakkaitaan leikkaamaan päästöjään. Viimeisissäkin CGI:n kansainvälisissä datakeskuksissa tullaan siirtymään 100 % uusiutuvaan sähköön vuoteen 2023 mennessä. Suomessa datakeskukset ovat olleet 100 %:sesti uusiutuvan sähkön käyttäjiä jo usean vuoden ajan.

”Suomessa olemme päästöasioissa kansainvälisesti vertaillen pitkällä. Paitsi datakeskuksissa myös lähes kaikissa muissakin tiloissamme käytetty sähkö on uusiutuvaa. Tällä hetkellä fokuksemme onkin siinä, miten pystymme leikkaamaan muita päästöjä, esimerkiksi tukemalla henkilöstön joukkoliikenteen käyttöä”, kertoo Lähteenmaa.

 

CGI:n CSR-raportointi noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) sekä Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) standardeja ja raportointivaatimuksia. Lisäksi CGI on mukana Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compactissa.

 

Tutustu CGI:n yritysvastuuraporttiin 2021 klikkaamalla tästä.

 

Lue lisää CGI:n yritysvastuutoiminnasta.

 

 

Mediayhteydet:
Esa Luoto
viestintäjohtaja, CGI
050 3805601
esa.luoto@cgi.com