Vuonna 2021 elimme todeksi CGI:n arvoja ja pyrimme toiminnallamme parantamaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia yhteisöissä, joissa elämme ja työskentelemme.

Teknologian avulla yritykset ja julkiset organisaatiot voivat vastata nykypäivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vastuullamme on varmistaa, että kaikki voivat hyötyä teknologian myönteisistä vaikutuksista.

Työtä ihmisten, yhteisöjen ja ilmaston eteen

Yritysvastuun strateginen tavoitteemme on olla vastuullinen toimija yhteisöissämme ja kannustaa työntekijöitämme aktiiviseen osallistumiseen. Asetamme etusijalle kumppanuudet asiakkaiden kanssa, ja teemme yhteistyötä oppilaitosten ja paikallisten järjestöjen kanssa kolmella painopistealueella: Ihmiset, yhteisöt ja ilmasto.

Pyrkimyksessämme vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan hyödynnämme asiantuntemustamme, innovaatio-osaamistamme sekä läsnäoloamme monissa yhteisöissä ympäri maailmaa. Tulosten, joita saavutamme kiihtyvän digitaalisen murroksen keskellä, on hyödytettävä kaikkia ihmisiä ja viitoitettava tietä kohti osallistavampaa ja kestävämpää maailmaa.