CGI DataCycle360

Resource center

HUS Kiinteistöjen ostolaskuista keskimäärin 80 % reititetään tekoälyn avulla, jolloin 20 % jää ohjelmistorobotiikan tai ihmisten reititettäväksi. Yhden ihmisen työajasta 76 % vapautuu muuhun kuin ostolaskujen reitittämiseen.

CGI:n ulkoistettu arkistointipalvelu ja keskitetty arkisto tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun monimutkaiseen tiedonhallintaan. Niiden ansiosta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on keskitetty datan säilytyspaikka, johon erilaisia käyttöoikeuksia voidaan hallinnoida helposti. Jo ennen hyvinvointialueelle siirtymistä Vantaalla ja Keravalla oli käytössä useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä...

Kunnallisilla toimijoilla on merkittäviä vastuita tiedon säilyttämisessä ja arkistoinnissa. Nurmijärven kunta selätti yhdellä kertaa monta tiedonhallinnallista ja hankintaan liittyvää haastetta, kun arkistointiratkaisun valinta kohdistui puitejärjestelyllä CGI:n sähköiseen arkistointiin. Ennen käyttöönottoa CGI:n sähköinen arkistointi oli Nurmijärvellä tunnettu taloushallinnon tarpeisiin soveltuvana ratkaisuna...

Joensuun kaupunki otti tavoitteeksi edistää automaatiota ja vähentää manuaalista työtä ostolaskujen käsittelyssä. Marraskuusta 2021 lähtien CGI Purchase to Pay -ratkaisun tekoäly on ollut tiliöinnissä ja reitityksessä organisaation päivittäisessä tuotantokäytössä.