Autamme organisaatiotasi kokoamaan SAFe-muutoksen palikat ja tuemme sen läpiviennissä.

SAFen käyttöönotto ei tapahdu hetkessä, ilman asiakkaan johdon sitoutumista muutokseen. Sujuva käyttöönotto vaatii kattavan suunnitelman, henkilöstön kouluttamista ja käytäntöjen sovittamisen toimintaympäristöön ennen ensimmäisen toimitusjunan käynnistämistä. Parhaaseen lopputulokseen päästää, kun ketteröitetään laaja projekti tai kokonainen kehitysorganisaatio ja muutoksen tukena ovat osaavat asiantuntijat/muutosagentit.

CGI:n palveluihin kuuluvat organisaation nykytilan kartoittaminen, ketterien menetelmien koulutus- ja valmennuspalvelut sekä muutoshankkeiden suunnittelu ja läpivienti. Nykytilan kartoituksessa tarkastelemme yhdessä asiakkaan kanssa heidän nykyisiä toimintatapoja ja niissä piilevää hukkaa esimerkiksi viiveitä, virheitä tai resurssipullonkauloja. Näin ymmärrämme millaista ja kuinka isoa muutosta tarvitaan sekä osaamme asettaa tavoitetilan. Tämän jälkeen sovitamme ketterät menetelmät asiakkaan tarpeisiin ja autamme sekä tuemme niiden käyttöönotossa.

Palvelumuotoilu osana SAFe-mallilla tapahtuu kehittämistä

Palvelumuotoilun tulee ulottua aina portfoliotasolla tapahtuvasta innovoinnista, program-tasolla tehtävään priorisointiin sekä tiimitasolla tehtävään detaljitason suunnitteluun saakka, jotta asiakasymmärrystä voidaan tuoda mahdollisimman tehokkaasti sekä strategiselle että taktiselle kehitystasolle.