Primary tabs

Anna sinäkin kokeneen agile-konsultin auttaa muutoksen toteuttamisessa ja neuvoa polku ketteryyden kompastuskivien ohi.

CGI:n agile-konsultit auttavat organisaatiotasi muodostamaan juuri teille sopivat ketterät toimintatavat. Olipa kyse ketterään kehittämiseen liittyvistä valmennuksista, sopivien työkalujen valitsemisesta, erilaisista Scrum- ja SAFe-koulutuksista tai isoista ketteröittämishankkeista ja niiden vetämisestä - ota yhteyttä ja katsotaan, miten voimme auttaa.

 

 

OP:n ketterä kehitys

OP halusi parantaa toimintansa tehokkuutta ja skaalautuvuutta ulkoistamalla IT-toimintojaan CGI:lle. Ulkoistamisen rinnalla OP lähti ketteröittämään toimintaansa ja CGI:llä on ollut keskeinen rooli SAFe-toimintamallin käyttöön ottamisessa.


Käyttämistämme menetelmistä:

 

Scrum

Projektihallinnan viitekehys, erityisesti ketterään ohjelmistokehitykseen. Selkeä kehitysjono ja aikataulutettu toiminta tarjoavat hyvän ennustettavuuden sekä läpinäkyvyyden tekemiselle.

 

Kanban

Pienkehityksen ja ylläpidon tueksi, jossa prioriteetit ja tehtävät voivat vaihtua nopeasti.

Tehokas käyttö sisältää kolme pääkohtaa: työnkulun visualisointisamanaikaisen työn rajoittaminen (WIP) ja läpimenoajan mittaaminen.

 

SAFe

Laajamittaiseen koko organisaation tai laajojen hankkeiden ketteröittämiseen. Tarjoaa mahdollisuuden tuottavuuden, laadun ja kilpailukyvyn parantamiseen. Yhtenäinen malli kasvattaa myös henkilöstön työtyytyväisyyttä ja motivaatiota.

DevOps ja DevSecOps

Ketterä toimintamalli, jolla pyritään edistämään kehitys- ja tuotantotoimintojen keskinäistä vuoropuhelua ja kykyä toimittaa muutoksia tuotantoon. Kun haluamme korostaa tietoturvan rooli, puhumme DevSecOps:ista, jossa turvallisten käytäntöjen huomioiminen ja tietoturvauhkia ennakoiva kehittäminen on olennainen osa tiimin toimintaa. 

Digital spark

Nopea tapa kirkastaa organisaation liiketoimintahaaste ja löytää konsepti-ideoita, johon inspiroivat uusimmat ilmiöt ja relevantit kansainväliset esimerkit muilta toimialoilta. Tuloksena liiketoiminnan tarpeeseen vastaavia, visualisoituja ja tulevaisuudenkestäviä ideakonsepteja, jotka on helppo esittää edelleen myös muille kohderyhmille. 

Service sprint

Viikon mittaisessa sprintissä luomme ideastasi palvelun prototyypin ja testaamme sen elinkelpoisuuden. Lisäksi varmistamme, että uusi palvelusi on houkutteleva, se pystytään toteuttamaan ja se on myös järkevää bisnestä.