Yritysten tärkeimpiä tavoitteita ovat palvelun laadun varmistaminen, tuloksentekokyky sekä henkilöstön työtyytyväisyyden ja -kyvyn ylläpitäminen. Työvoiman ohjauksella ja ajanhallinnalla on merkittävä vaikutus näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Teollisuuden alalle kootuilla ratkaisuillamme turhauttavat työvaiheet jäävät pois ja työ on mielekkäämpää. Työtyytyväisyys kasvaa ja henkilöstön vaihtuvuus vähenee. Saat enemmän aikaa tuottavaan liiketoimintaan. Kilpailukyky paranee ja teet enemmän voittoa. Voit rakentaa sovelluksista juuri omalle yrityksellesi toimivan kokonaisuuden.

 

hr-employee-workforce-it-system-software

Työvuorosuunnittelu

Yrityksen palvelukyky turvataan suunnittelemalla oikea osaaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. On tärkeää, että resurssit kohdentuvat sinne, missä tarvetta on. Ratkaisullamme varmistetaan pitkän tähtäimen runkosuunnittelu ja miehitys kaikissa kohteissa tarpeen mukaan. Lisäksi työvuorosuunnittelussa voidaan huomioida henkilöstön osaaminen ja huolehtia, että kaikissa vuoroissa on oikeat osaajat.

Lue lisää

 

Mobilog

Liikkuvan työnohjaus

Kohteissa kiertävän työn hallinta ja koordinointi on usein haasteena teollisuudessa. Työnohjaus ja muutostilanteiden hallinta, esimerkiksi poissaolon sattuessa, perustuu usein Excelien ja puhelinrinkien viidakkoon. Sovelluksellamme liikkuvan työnohjaus ja työmääräykset on helppo hallita päivä- ja kohdetasolla. Tämä tuo selkeä ratkaisun helpottamaan niin työntekijän kuin työsuunnittelijan arkea.

Lue lisää

 

manufacturing client global insights

Työajankirjaukset

Työajankirjaukset CGI HR Timeline -ratkaisulla automatisoi henkilöstösi työaikaseurannan. Työtunnit voidaan täyttää kätevästi selaimessa tai kännykällä, eikä erillisiä leimauslaitteita tarvita. Tunteja voidaan tarvittaessa tuoda myös muista järjestelmistä tai olemassa olevista leimauslaitteesta. 

Lue lisää

  

finland manufacturing powered solution hand holding chipsets

Automaattinen TES-tulkinta

Järjestelmämme tulkitsee tunnit yhden tai useamman työehtosopimuksen pohjalta. Valmiiksi tulkituista tunneista lasketaan automaattisesti aineistot palkkajärjestelmään. Tulkinta on ketterää ja pääset eroon manuaalitulkinnasta ja irrallisista Exceleistä.

  

cgi-hr-teollisuus-mies.jpg

Palkanlaskenta

Palkanmaksuprosessi on kriittinen ajallaan suoritettava tukiprosessi. Sen luotettavuus ja tehokkuus ovat perusvaatimuksia. Helppokäyttöiset ja toimintavarmat palkkahallinnon ratkaisut tarjoavat vahvan tuen palkanlaskennan eri prosesseihin.

Lue lisää

 

Työkuormat kuriin kellokortilla

EU määräsi työnantajat mittaamaan päivittäistä työaikaa (HS, 16.5.2019). Tavoitteena on saada todenmukaista tietoa tehdyistä ylitöistä ja työntekijöiden lepoajoista. Työntekijät eivät ole voineet luotettavasti määritellä työtuntejaan ja lepoaikojaan. Näin heille on lähes mahdotonta varmistaa, että heidän oikeutensa toteutuvat.

Lue lisää

 

KAIKKI DIGITAALISET HR- JA PALKKARATKAISUT YHDELTÄ TOIMITTAJALTA

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja digitalisoidut HR-toiminnot tuovat henkilöstön johtamisen ja kehittämisen olennaiseksi osaksi organisaation toimintaa. Pitkä historiamme HR- ja palkkaratkaisujen toimittamisessa sekä kehittämisessä edesauttaa asiakkaitamme operatiivisten toimenpiteiden virtaviivaistamisessa ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Teollisuuden CGI HR -ratkaisut ovat helposti laajennettavissa myös muilla tuoteperheemme ratkaisuilla.

Tutustu CGI HR -ratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki liiketoiminnan johtamisen palvelumme

Data ja analytiikka

HR- ja palkkaulkoistukset

Ketterät menetelmät

Konsultointi

Palvelumuotoilu

Tietoturva ja turvallisuus

Verkkopalkkapalvelu

Älykäs automaatio