Primary tabs

Nykyaikainen vaihtoehto perinteiselle kellokortille

CGI HR Timeline -ratkaisulla on helppo kirjata niin kiinteä, liikkuva kuin etätyö muutamalla napin painalluksella. Työntekijä voi tehdä työajan kirjaukset kellokortin tapaan nopealla in- ja out-leimauksilla saapuessaan ja lähtiessään töistä. Esimies voi hyväksyä, muokata tai palauttaa tunnit käyttäjälle.

Kirjauksia ja työaikaa voidaan seurata helposti. Ratkaisu muodostaa tarvittaessa tapahtumat työajan laskentaa varten ja tulkitsee ylityöt työntekijän työehtosopimuksen (TES) mukaisesti palkanmaksua varten. Valmis aineisto voidaan siirtää palkanlaskentaohjelmaan automaattisesti. Tämä vähentää virheitä ja tehostaa toimintaa.

 

Ei enää erillisiä leimauslaitteita tai kellokorttia

CGI HR Timeline on selainpohjainen ratkaisu kellokortin ja perinteisen leimauslaitteen tilalle tai rinnalle. Sovellusta voi käyttää erilaisilta päätelaitteilta, joilla on turvallinen pääsy yrityksen verkkoon. Sovellus toimii myös mobiilissa kaikilla laitteilla (iOS, Android ja selaimet). CGI HR Timeline on osa HR Mukana -mobiiliratkaisua, josta voit valita käyttöösi tarvitsemasi mobiilitoiminnallisuudet.

Ketterin tapa onkin kirjata tunnit puhelimella. Puhelin on aina mukana ja toimii joustavammin kuin perinteinen kellokortti ja leimauslaitteet. Ratkaisullamme työajan kirjauksista tulee ajasta ja paikasta riippumattomia ja myös etätyön kirjaus on helppoa.

Leimausten luotettavuus voidaan varmistaa paikkatiedolla. Leimauksille voidaan lisätä osoitetieto ja näin varmistetaan, että työ on suoritettu sovitussa paikassa.

 

Ratkaisu täyttää työaikalain velvoitteet

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus ylläpitää työaikakirjanpitoa ja raportoida kokonaistyöaikaa. Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020 ja lisäksi EU on antanut vaatimuksensa työajanseurantaan. Tavoitteena on saada todenmukaista tietoa tehdyistä ylitöistä ja työntekijöiden lepoajoista. Perinteinen kellokortti on kuitenkin harvoin oikea tapa mitata ajan käyttöä ja työaikaa. Joustavalla ratkaisullamme voidaan helposti ylläpitää työaikakirjanpitoa ja täytetään EU-direktiivin vaatimukset.

 

Vaikutukset työhyvinvointiin ja jaksamiseen

Jos työaikaa ei leimata kellokortin tapaan, se on vaikeasti tunnistettavissa. Nykyisessä työelämässä asiantuntijoiden etätyö ja työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen aiheuttavat työajan mittaamiselle suuria haasteita. Hämärää aluetta on asiantuntijatyö, jota tehdään välillä etänä ja joustavasti ajasta tai paikasta riippumatta. Asiantuntijat lukevat työhon liittyviä materiaaleja, soittavat työpuheluita ja lähettävät sähköpostia iltamyöhällä tai viikonlopun koittaessa. Myös tämä työaika pitäisi kirjata ja näkyä työnantajalle.

Kun kaikki työaika kirjataan, ylityöt ja työkuorma tulevat näkyväksi työnantajalle ja ylikuormituksiin voidaan puuttua. Työntekijöiden jaksamisen parantuminen ja työhyvinvointi vaikuttaa myönteisesti organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja asiakastyytyväisyyteen.

 

Katso myös muut ratkaisumme työajanhallintaan
Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Palvelumme henkilöstöjohtamiseen