Unelmamme on

 

luoda ympäristö, jossa voimme iloita yhdessä tekemisestä, ja jossa yrityksen omistajina annamme oman panoksemme sen kehittämiseen. Kehitämme yritystä, josta voimme olla ylpeä.

 

Unelmassa korostuvat iloitsemisen ja omistajuuden periaatteet, jotka ovat keskeisiä menestyksessämme. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa asiantuntijat tekevät mielellään yhteistyötä ja jossa yhteinen omistajuus antaa voimaa yrityksen rakentamiseen ja työuralla etenemiseen. Tämä unelma ja yrityksemme arvot muodostavat yrityksemme DNA:n ja määrittelevät ainutlaatuisen yrityskulttuurimme.

 

Missiomme ja visiomme

CGI:n missio on auttaa asiakkaita tarjoamalla korkeatasoisia, laadukkaita ja tasapuolisia asiantuntijapalveluita. Toimitamme parhaita ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita hyödyntää informaatioteknologiaa liiketoimintaprosessien hallinnassa ja johtamisessa.

Visiomme on olla johtava IT-palvelujen ja liiketoimintaprosesseja tukevien palvelujen toimittaja, joka auttaa asiakkaitaan menestymään.

 

Omistajuuden kulttuuri

Henkilöstömme voi ryhtyä yrityksen omistajiksi ja osakkeenomistajiksi osakesäästöohjelmamme kautta. Omistajuusajattelu on osa johtamismalliamme ja antaa työtekijöille vapauden edetä urallaan, tehdä päätöksiä asiakkaiden parhaaksi ja hyötyä hyvin tehdystä työstä. Tutustu CGI:hin työnantajana. 

Kumppanuus ja laatu

Meille kumppanuus ja laatu ovat sekä periaate että elämäntapa. Kehitämme ja noudatamme parhaita hallintotapoja sekä sisäisesti että asiakastyössämme. Vaalimme pitkiä ja vahvoja asiakassuhteita. Kuuntelemme asiakastamme ja sitoudumme toimimaan niin, että asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä.

Riippumattomuus ja rehellisyys

Valitsemme asiakkaillemme suositeltavat tuotteet, palvelut ja ratkaisut täysin itsenäisesti ja toimimme laadukkaasti, riippumattomasti ja rehellisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassa hyvää liiketoimintatapaa. Emme hyväksy kestitystä tai lahjoja.

Yrittäjyys ja jakaminen

Menestymisemme perustuu siihen, että henkilöstömme on osaavaa, sitoutunutta ja innostunutta. Tuemme innovatiivista ja aloitteellista työilmapiiriä, jossa henkilöstöllä on yrityksen omistajuuden kautta mahdollisuus tukea asiakastyötä ja yrityksen kannattavaa kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tiimityön sekä tieto-taidon ja osaamisen jakamisen avulla tarjoamme asiakkaidemme käyttöön parhaan mahdollisen osaamisen. Yrityksen omistajina henkilöstömme hyötyy tuottamastamme arvosta.

Arvostus

Globaalina yrityksenä arvostamme monimuotoisuutta, joka on olennainen osa CGI:n yrityskulttuuria. Kaikessa toiminnassamme osoitamme arvostusta kollegoille, asiakkaille, liiketoimintakumppaneille sekä kilpailijoille.

Vakavaraisuus

Tavoitteemme on vahva ja kestävä taloudellinen toiminta siten, että voimme tukea pitkän aikavälin kasvua ja palkita sekä henkilöstöä että sijoittajia. 

Taloudellisen vakavaraisuuden turvin pystymme investoimaan palveluihin ja ratkaisuihin, ja kehittämään niitä asiakkaidemme hyödyksi. Saavuttaaksemme vakavaraisuuden pyrimme toimialan keskiarvoa parempaan tuottoon.

Yritysvastuu

Liiketoimintamallimme perustuu siihen, että toimimme lähellä asiakkaitamme ja yhteisöjämme.  Työntekijöinä sisäistämme ja kannamme sosiaalista vastuuta, ja osallistumme niiden yhteisöjen kehittämiseen, joiden piirissä asumme ja työskentelemme. Lue lisää yritysvastuutyöstämme.

 

Työntekijät