Tuomo Pursiainen

Tuomo Pursiainen

Director Consulting, Hyperautomation

IT-johtajien tehtävänä on usein toimia välikätenä digitaalisten uudistusten ja muun johdon välillä. Homma ei ole helppo, ja se vaatii toimiakseen faktoja ja pitäviä perusteita. Esimerkiksi tekoäly voi hyödyttää koko liiketoimintaa ja parhaimmillaan antaa uutta puhtia koko yrityksen tuloksiin. Mutta miten vakuutat usein aika skeptisen talousjohdon tekoälyn kannattavuudesta?

Vakuuta talousosasto tekoälytarpeesta

Vaikka talousjohtajat tunnistavatkin tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet, on niiden laajamittaiseen käyttöönottoon vielä matkaa. Talousjohtajat ja kontrollerit kaipaavat konkreettisia tuloksia ja esimerkkejä tekoälyn hyödyistä ennen kuin investoivat siihen. Onneksi tarjolla on nyt myös tutkittua tietoa.

CGI:n Artificial Intelligence in Finance: Current state, challenges and opportunities in Finland -tutkimusta varten haastateltiin 50 taloushallinnon johtotehtävissä toimivaa henkilöä kesäkuussa 2018. Tutkimus antaa hyvän näkemyksen tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvistä odotuksista, haasteista ja nykytilasta.

Miten taloushallinto hyötyy tekoälystä?

Tekoälyn puolesta puhuu monta asiaa. Tutkimuksen mukaan sen merkittävimmät hyödyt ovat sen aikaansaamat kustannussäästöt, sen tehokkuus ja läpinäkyvyys sekä sen tuottama nopeampi päätöksentekokyky. Nämä kaikki edut pätevät myös muilla toimialoilla, mutta jos haluamme vakuuttaa talousjohdon, tulee meidän puhua nimenomaan sitä koskevista asioista.

Laskujen kierrätys ja tiliöinti ovat tutkimuksen mukaan toimintoja, joihin talousjohto odottaa merkittävää kustannussäästöä tekoälyn avulla. (Tutkimuksen mukaan jopa 80 % haastatelluista mainitsee sen potentiaalisena kohteena.). Tämä onkin usein ensimmäisiä kohteita, joita lähdetään ratkaisemaan tekoälyn avulla. Asiakkaallemme tehdyssä toteutuksessa on tekoälyn avulla jopa 90% 1,3 miljoonasta ostolaskusta täysin automatisoitavissa.

Laskujen käsittely on hyvä esimerkki prosessikokonaisuudesta, jota on jo onnistuneesti tehostettu ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla. Osa vaaditusta tekemisestä on kuitenkin sellaista, johon ohjelmistorobottien kyvyt eivät riitä ilman tekoälyn apua.

open I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.close

– HAL9000 elokuvassa 2001: Avaruusseikkailu (1969) & Tiliöivä ohjelmistorobotti (2018)

Tekoäly voikin tuoda ohjelmistorobottien tekemiseen uudenlaista tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Esimerkiksi CGI:n toteutuksissa talouden ennustamisessa on saatu merkittäviä hyötyjä niin tarkkuuden kuin työn vähenemisen osalta. Hyödyntämällä kaikkea organisaation dataa on myös saatu parempia ennusteita kuin aiemmin ihmisten tekemänä. Tekoälyn avulla muun muassa kustannusten ja myynnin ennustaminen voi olla jatkuvaa ilman, että se sitoo merkittävää määrää asiantuntijoita.

Näin vastataan tekoälyn käyttöönoton haasteisiin

Samu Paajanen listaa blogissaan yleisiä haasteita, jotka johtuvat organisaation kulttuurista, siiloutuneisuudesta ja vanhoista toimintatavoista. Samat haasteet koskevat tietenkin myös talousosaston tekoälyhankkeita. Tutkimuksen mukaan taloushallinnossa suurimmat haasteet liittyvät osaamiseen, datan laatuun tai sen puuttumiseen sekä teknologian kypsyyteen.

Yritykset ovatkin pyrkineet ratkomaan osaamiseen liittyviä haasteita muun muassa rekrytoimalla taloon uusia tekijöitä tai hankkimalla käyttöön Data Scientist -osaajia.

Vain 12 % haastatelluista kuitenkin kertoi, että heidän organisaatiossaan on datasta kokonaisuutena vastaava Chief Data Officer tai Data Architect -rooli. Ongelma tässä on se, että jos halutaan ottaa tekoälyä ja koneoppimista käyttöön, pitää samalla panostaa myös datan laatuun.

Yhtenä ratkaisuna datan laadun kehittämisessä on esimerkiksi CGI:n kehittämä tietovirtapalvelu CGI DataFlow Service, jossa muun muassa yhtenäistetään olemassa olevien sovellusten tiedot uusien palvelujen tarpeisiin. Samalla huolehditaan sovellusten välisten tietovirtojen ja koko yrityksen ydintiedon sisällöstä ja laadusta.

Useat talouden järjestelmistä sisältävät jo nyt - tai tulevat sisältämään - sisäänrakennettua tekoälytoiminnallisuutta. Yksi tapa lisätä perinteisiin järjestelmiin tekoälyä on kytkeä ulkoisia tekoälypalveluja esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla nykyiseen toiminnallisuuteen.

Tutkimuksen mukaan talousammattilaisista jopa 90 % oli sitä mieltä, että talous on potentiaalinen alue tekoälyn käyttöönotolle. Kuitenkin vasta 20 % haastateltujen organisaatioista käyttää tai pilotoi tekoälyä talousosastolla. Toki edellisten lisäksi 28 % organisaatioista sentään jo suunnittelee käyttöönottoja. Mitä pikemmin taloushallinto onnistuu valjastamaan tekoälyn käyttöönsä, sitä nopeammin se saa lisäpotkua kaikkeen tekemiseensä. Ja tästä hyötyy koko liiketoiminta.

Lue lisää tutkimuksesta ja ota tekoäly käyttöön myös omassa organisaatiossasi. Me autamme sinut alkuun.

Lataa tutkimus tästä

Kiinnostaako tekoäly? Lue lisää:

Kirjoittajasta

Tuomo Pursiainen

Tuomo Pursiainen

Director Consulting, Hyperautomation

Työskentelen digitaalisen työntekijäkokemuksen ja älykkään automaation parissa. Haluan olla mukana työn kokonaisvaltaisessa muutoksessa, jonka automaatio, tekoäly ja ohjelmistorobotit tulevat aiheuttamaan, siten, että saamme siitä suurimmat mahdolliset hyödyt koko yhteiskunnalle.