CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Isot teknologiaharppaukset ovat isojen riskien, mutta samalla myös uusien mahdollisuuksien tilaisuus. Teimme avuksesi tiekartan SAP S/4HANAn käyttöönottoon. 

Lataa Opas S/4HANAan

S/4HANA on tällä hetkellä lähes jokaisen SAP:ia käyttävän organisaation keskusteluissa. Esitteet lupaavat pienempiä IT-kustannuksia, toiminnan tehostumista, parempaa suorityskykyä ja parempaa käytettävyyttä.

Kokemus on osoittanut, että tässä kohden kokeneinkin SAP-asiantuntija saattaa löytää itsensä haasteen edestä, IT- ja hankintajohdosta nyt puhumattakaan. Hyödyt halutaan, mutta matka tavoitetilaan ja sen kustannukset pysyvät arvoituksina. Loikka vanhasta järjestelmästä täysin uuteen teknologiaan on niin suuri, että se luonnollisesti herättää kysymyksiä ja epäilyjäkin, joihin pelkkä esite ei pysty vastaamaan.

Nykytilan hahmottaminen on onnistuneen tavoitteen asetannan perusta

Asiakkaamme haluavat ymmärtää, mitä uuteen ympäristöön siirtyminen tarkoittaa teknologian kannalta. Millainen ponnistus on edessä ja mitä vaiheita siihen liittyy. Tärkein kysymys on kuitenkin business case. Miten organisaatio hyötyy uudesta järjestelmästä ja miten implementointiprojektin investointi voidaan perustella?

Haluamme tarjota asiakkaillemme matalan kynnyksen työkalun, joka tukee tulevaisuuden suunnitelmia ja päätöksentekoa.

Kehitimme konseptin nimeltä CGI S/4HANA Assessment, jonka avulla asiakas saa ymmärryksen nykyisen järjestelmän tilasta, siitä kuinka siirtymä on kannattavaa tehdä ja mitä se tarkoittaa käyttöönottoprojektin kannalta sekä mikä on business case.

CGI S/4HANA Assessment

CGI S/4HANA Assessment koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa lähestymme asiaa teknologianäkökulmasta. Selvitämme olemassa olevan järjestelmän tilanteen komponenttien versiotasojen, masterdatan korruptoituneisuuden ja räätälöintien osalta. Peilaamme tilannetta omiin S/4HANA-ympäristöihimme ajamalla mm. custom code -analyysejä.

Teknologiaosuus antaa lähtökohdat ja perusolettaman asiakkaamme transitiomallille, jota tarkastellaan ja haastetaan assessmentin toisessa vaiheessa.

Toisessa vaiheessa paneudumme liiketoimintaprosesseihin. Analysoimme mahdolliset nykyisen järjestelmän haasteet liiketoiminnan prosesseissa sekä selvitämme S/4HANAN:n kyvykkyyden ratkaista ne. Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi muuttuneet liiketoiminnan tarpeet ja kartoitamme miten tarpeisiin voidaan vastata uudessa ympäristössä.

Hyvin usein lähtökohdat vaihtelevat suuresti riippuen järjestelmän nykytilasta ja liiketoiminnan luonteesta tai toimialasta. Räätälöimme Assessmentin sisällön yhdessä asiakkaan kanssa painottaen esimerkiksi taloushallintoa tai logistiikan prosesseja.

Business casen hahmottaminen lähtee usein joko arkkitehtuurin ja teknologian näkökulmasta tai liiketoiminnan vaatimusten ja prosessien näkökulmasta. Kokonaisuudessa on kuitenkin aina komponetteja kaikista edellämainituista.

Hyödyt CGI S/4HANA Assesmentista

Assessmentin lopputuotoksena on dokumentaatio, jossa kuvaamme suositellun transitiomallin, teknisen analyysin sekä valmiuden S/4HANA:aan. Toimitamme myös kuvauksen toteutettavasta kokonaisratkaisusta sisältäen tunnistetut jatkokehitysmahdollisuudet sekä S/4HANA:n hyödyt liiketoiminnalle.

Kartoitamme asiakkaamme mahdolliset riskit toteutukseen liittyen sekä teemme ehdotuksen projektin aikataulusta

Dokumentaation perusteella asiakkaan on helppo tehdä suunnitelma ja valmistelut hankkeelle. Kuvaus toteuttavasta kokonaisratkaisusta toimii usein asiakastamme helpottavana työkaluna projektin määrittelylle keventäen varsinaista käyttöönottoprojektia.

Kiinnostuitko CGI S/4HANA Assessmentista? 
Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Lataa Opas S/4HANAan

CGI:llä on pitkä ja laaja kokemus SAP-palveluista. Tuemme asiakkaamme siirtymistä S/4HANA-ympäristöön ketterällä toimittamisstrategialla, jonka pohjana on asiakkaalle tehtävä kartoitus- ja hyötyanalyysi ympäristön käyttöönotosta sekä sen hyödyistä ja muutoksista asiakkaan teknisessä ja strategisessa ympäristössä.

 


  

Tutustu myös

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.