Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Anssi Vartiainen

Anssi Vartiainen

Senioriasiantuntija, tietojohtaminen

Kova kysyntä tietojohtamisen osaajille

Tietojohtamisen osaajille on kova kysyntä, kun organisaatiot tähtäävät kohti laadukkaampaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Erityisesti julkishallinnon organisaatiot ovat kasvavissa määrin rekrytoineet asiantuntijoita, joiden tehtävänä on vastata tietojohtamisen kehittämisestä ja koordinoinnista. Työ tietojohtamisen parissa sopii esimerkiksi datasta, analytiikasta, trendeistä ja numeroista kiinnostuneille – kuitenkin vielä tärkeämpää on halu ymmärtää kompleksisia asioita ja maailmaa ympärillämme.

Tietojohtajan apuna toimii tiimi, jonka tehtävänä on kehittää tiedon keräämisen, jalostamisen ja käytön toimintamalleja. Tietojohtamisen tiimiin kuuluu vaihteleva kattaus analyytikkoja, ketterien menetelmien ja substanssialueiden asiantuntijoita, data- ja pilviasiantuntijoita sekä johtamisen ammattilaisia. Tiivis yhteistyö organisaation johdon kanssa auttaa varmistamaan, että tietojohtamiselle on kirkas tavoite ja riittävät resurssit.
 

“Työ tietojohtamisen parissa sopii esimerkiksi datasta, analytiikasta, trendeistä ja numeroista kiinnostuneille – kuitenkin vielä tärkeämpää on halu ymmärtää kompleksisia asioita ja maailmaa ympärillämme.”
 

Tietojohtamisen opetuksen tarjonta kasvaa

Kovan kysynnän vuoksi myös alan opetuksen tarjonta on lisääntynyt viime vuosina. Yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuu yhä enemmän tietojohtamisen asiantuntijoita. LUT-yliopistosta Lahdesta valmistuu tietojohtamisen kauppatieteen maistereita ja Tampereen teknillisestä yliopistosta diplomi-insinöörejä.

Tutkintojen lisäksi monet oppilaitokset tarjoavat kursseja ja koulutuksia, joissa voi oppia tietojohtamisen taitoja esimerkiksi datan ja tiedon johtamisen, analytiikan ja datanhallinnan saralla. Esimerkkinä tunnettu datanhallinnan sertifikaatti DAMA Data Management Fundamentals. Moni konsultti myös täydentää osaamistaan työn ohella täydennysopintojen kautta.
 

Tietojohtamisen ammattilaisen monipuolinen työ

Tietojohtamisen ammattilaiset työllistyvät konsulteiksi konsultointialan yrityksiin ja organisaatioiden tietojohtamisen kehittäjiksi. Heidän osaamistaan arvostetaan erityisesti organisaatioiden johtamisen ja esihenkilötyön tukena sekä analytiikkaan ja dataan liittyvissä rooleissa, joissa mahdollistetaan datan saatavuus ja hyödynnettävyys organisaatiolle.

Tietojohtamisen asiantuntijat määrittävät tavoitteita tietojohtamiselle, tukevat uusien toimintamallien implementointia ja tuovat oppeja datan hyödyntämiseen. Tutkittua tietoa ja yleisesti toimiviksi koettuja toteutusmalleja hyödynnetään esimerkiksi mittareiden määrittelyyn ja vaikuttavuuden arviointiin.
 

Lukuisat erikoistumismahdollisuudet

Tietojohtamisen konsultointityö pitää sisällään monipuolisia tehtäviä eri organisaatiotasoilla ja tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia erikoistua johonkin tiettyyn tietojohtamisen osa-alueeseen. Tietojohtamisen kenttä on niin laaja, että kokenutkaan asiantuntija tuskin hallitsee kaikkia osa-alueita.

Tietojohtamisen asiantuntija voi erikoistua yleisasiantuntijaksi koko tietojohtamisen saralla ja auttaa organisaatioita tietojohtamisen kokonaisuuden johtamisessa. Tietojohtamisen asiantuntija voi erikoistua myös kapeampaan osa-alueeseen, kuten:

  • datastrategioiden muodostamiseen
  • tiedon hallintaan ja hallinnointiin
  • tiedon hyödyntämisen ja arvon tuottamisen tukemiseen
  • organisaatiossa tarvittavan information ja tietämyksen luomisen ja siirtämisen mahdollistamiseen
  • tiedolla johtamisen prosessien muodostamiseen ja toiminnan jalkauttamiseen
  • erilaisiin mittareiden mallintamis- ja muodostamismenetelmiin
  • ketterien menetelmien hyödyntämiseen tietojohtamisen välineenä
  • arkkitehtuurikuvausten ja erilaisten ISO-standardien käyttöönoton toteutuksiin, ja niin edelleen.

Tietojohtamisen asiantuntijoita voidaankin kutsua datalääkäreiksi, joilla on lääkärien tavoin lukuisia erikoistumislinjoja monipuolisen tehtäväkentän takia.
 

Kasvava yhteisö kokeneita ammattilaisia

Pitkän kokemuksen omaavien tietojohtamisen konsulttien joukko on pieni mutta kasvava. Kiinnostus ammattia ja palveluita kohtaan enteilee, että meillä on tulevaisuudessa laaja verkosto eri toimialoilla työskenteleviä tietojohtamisen ammattilaisia. Tietojohtaminen ammattina on tätä päivää ja tulevaisuutta, ja sitä voi suositella kaikille organisaatioiden tavoitteiden tiedolla johtamisesta kiinnostuneille!

 

“Tietojohtamisen asiantuntijoita yhdistää uteliaisuus ja uuden oppiminen, sillä organisaation tiedon parempaan hyödyntämiseen tähtäävä työ vaatii laajojen kokonaisuuksien käsittämistä ja hallintaa.” 

Ammattina tietojohtamisen konsultti

Lue Anssin ja Tuomaksen uratarinasta, mikä heidät imaisi tietojohtamisen maailmaan.

Kirjoittajista

Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Toimin tiedolla johtamisen liiketoimintavastaavana ja autan mielelläni kaikissa tiedolla johtamiseen liittyvissä asioissa.

Anssi Vartiainen

Anssi Vartiainen

Senioriasiantuntija, tietojohtaminen

Toimin tietojohtamisen senioriasiantuntijaroolissa julkishallinnon tukena. Autan tietojohtamisen johtamiseen liittyvissä johdon neuvontatehtävissä tietojohtamisen kypsyystason nostamiseen liittyen.