CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Ei se mitään, harva on. Mutta mistä sen oikeastaan tietää onko valmis tekoälylle vai ei ja tarvitseeko tekoälyn tuloon erikseen valmistautua? Eikö voisi vain nostaa jalat pöydälle ja antaa tekoälyn tehdä miettiminen? Minulle valmistautumisen merkitys ja vaiheet selkenivät tehdessäni Liikennevirastolle diplomityötä keinoälyn hyödyntämisestä väylänpidossa. Alla muutama työn tuoma oivallus.

Tekoäly on pohjimmiltaan ohjelmistokehitystä. Sen rakennuspalikoita ovat algoritmit, koodinpätkät ja valtavat määrät dataa. Tekoälyn yhtenä määritelmänä voitaisiin käyttää ohjelmaa, joka pystyy käsittelemään valtavaa määrää erilaista dataa ja tekemään olemassa olevan tiedon pohjalta ennusteita löytämiensä kaavojen avulla. Historiadataan perustuvia ennusteita on tehty jo pitkään, mutta keinoälyn avulla ennusteissa voidaan huomioida lukuisia tekijöitä, joiden huomioiminen on aiemmin ollut mahdotonta. Tuloksena saadaan aiempaa tarkempia ennusteita ja sitä kautta parempia päätöksiä.

Huomioi tärkeät stepit valmistautuessa

Jotta tekoälyä voi ajatella hyödyntävänsä, tulee ensin huolehtia muutama asia kuntoon. Ensinnäkin tekoälyn käyttöönotolla tulee olla johdon tuki. Johto toimii teknologian sisäisenä sponsorina, eli luo myönteistä mielikuvaa teknologiasta ja huolehtii sen leviämisestä organisaatiossa. Johdon tuki on erityisen tärkeää, kun tekoälyä halutaan tuoda osaksi ydinprosesseja, sillä mitä suurempi ja monimutkaisempi käyttötapaus, sen arvokkaampi projekti.

Toisena kohtana tekoälyyn valmistautujan listassa on liiketoiminnan haasteiden ja kipupisteiden tunnistaminen. Kun haasteet ovat tiedossa, voidaan lähteä miettimään, miten keinoäly voisi vastata niihin. 

Villeimmätkin ideat voi heittää kehiin, sillä kolmantena vaiheena käyttötapauksista valikoidaan toteuttamiskelpoisimmat. Valinnan kriteereinä toimivat käyttötapauksen kolme dimensiota: merkittävyys, kompleksisuus ja vaikutus organisaation toimintamalleihin ja prosesseihin. Toteutettavalla käyttötapauksella on oltava riittävän suuri vaikutus tekemiseen, eikä se saa olla liian vaikea tai suuritöinen. Myös sen vaatima muutos organisaation toimintamalleihin ja prosesseihin on hyvä huomioida, sillä suuret muutokset aiheuttavat usein suurta muutosvastarintaa.

Tekoäly on ehdottomasti tulevaisuuden parempien päätösten pohja, mutta se ei tipu taivaalta valmiina. Ensin on valmistauduttava.

Aloita kuitenkin datan laaturemontista

Käyttötapauksen vaikeuteen vaikuttaa erityisesti saatavilla oleva data. Tekoäly vaatii jo oppiakseen, esimerkiksi tunnistaakseen kuvasta miltä tiessä oleva reikä näyttää, valtavat määrät dataa. Vielä suurempi määrä tarvitaan sen hyödyntämiseen. Lisäksi datan tulee olla saatavilla ja riittävän laadukasta. 

Monen organisaation haasteena on tilanne, jossa dataa on olemassa, mutta se on eri muodoissa ja hajallaan. Hajanainenkin tieto on hyödynnettävissä, jos tiedetään mitä dataa on, missä se on, missä muodossa se on ja miten se on saatavissa. 

Kaikki järjestelmät eivät myöskään automaattisesti taivu keinoälyn pyörittämiseen, joten yksi hyödyllinen tapa taklata dataongelmia on ison heterogeenisen datamassan käsittelyyn tarkoitetun ympäristön hyödyntäminen. Datan laaturemontin voisi oikeastaan nostaa tekoälyn käyttöönoton lähtöviivaksi, aloituspisteeksi ennen ensimmäistä askelta. Puitteet on hyvä kunnostaa, jotta ideat on mahdollista tuoda käytäntöön.

Älä unohda käyttäjiä

Viimeinen vaihe tekoälyn käyttöönotossa on käytännön toimintamallin määrittely. Toteutuksen pohtimisessa suuri apu on suunnitellun ratkaisun todellisten käyttäjien mukaan tuominen. Tällöin uudelle ratkaisulle luodaan jo varhain sisäisiä sponsoreita, ja pienennetään muutosvastarinnan projektin onnistumiselle aiheuttamaa riskiä. Tekoäly on ehdottomasti tulevaisuuden parempien päätösten pohja, mutta se ei tipu taivaalta valmiina. Ensin on valmistauduttava.

Blogin on kirjoittanut Ellinoora Korpela. Kirjoittaja toteutti CGI:n tilauksesta Liikennevirastolle keinoälyn hyödyntämistä väylänpidossa tutkivan diplomityön. CGI:n Future Talent-ohjelman kautta talossa on paljon opinnäytetyön tekemisestä kiinnostuneita nuoria. CGI haluaa kehittää asiakasymmärrystään tarjoamalla opinnäytetöitä asiakasorganisaatioilleen. 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.