Tuomo Pursiainen

Tuomo Pursiainen

Director Consulting, Hyperautomation

Millä tasolla yrityksenne ohjelmistorobotiikan kestävyys on muutostilanteissa? Käykö prosesseillesi niin kuin Star Wars –elokuvien taisteludroideille, jotka hajoavat pienimmästäkin kosketuksesta, vai voiko niitä verrata Terminatoriin, joka on kestävä ja jatkaa tehtävänsä suorittamista vastoinkäymistä välittämättä?

Ohjelmistorobottien avulla voidaan nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti yhdistää erillisiä kohdejärjestelmiä osaksi saumattomia prosesseja. Yhä haasteena on kuitenkin ohjelmistorobottien herkkyys ympäristön muutoksille.  Robottien käyttämien sovellusten käyttöliittymien pienetkin, ihmiseltä huomaamattomat muutokset voivat aiheuttaa prosessin pysähtymisen. Kohdesovelluksen kehittäjät eivät välttämättä edes tiedä, että järjestelmänsä käyttöliittymää hyödyntävät myös ohjelmistorobotit – varsinkaan silloin, kun käytetään kolmannen osapuolen palveluja.

Miten voit ennakoida muutoksien vaikutukset ja estää prosessien turhan pysähtymisen? Tässä neljä keinoa, jotka helpottavat muutosten hallintaa ohjelmistorobottien kanssa, ja parantavat suorituskykyä Terminatoriinkin verrattavaan kestävyyteen.  

1. Ota järjestelmien vastuuhenkilöt alusta asti mukaan kehitykseen

Kohdejärjestelmien vastuuhenkilöt tulee ottaa mukaan jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan heidän sovelluksensa käyttöä osana automatisoitua prosessia. Vastuuhenkilöt voivat kommentoida suunniteltua toteutusta etukäteen, ja samalla he saavat tarvittavan ymmärryksen prosessin vaikutuksesta heidän vastuullaan olevaan järjestelmään.

Sovellusomistajilla on myös paras tieto sovellustensa tulevista kehitysversioista, huoltokatkoista sekä muista käyttöön liittyvistä asioista. Heidän vastuullaan voi myös olla ohjelmistorobottien käytön dokumentointi omien sovellustensa konfiguraation hallintatietoihin, josta tieto on saatavilla mm. kehittäjille – ellei käytössä ole jo automatisoitu dokumentointiprosessi.

2. Toteuta ohjelmistorobotit uudelleenkäytettävinä moduuleina

Kun kohdejärjestelmä muuttuu, on merkittävästi nopeampaa toteuttaa muutokset yhteen moduuliin, jota kaikki prosessit hyödyntävät, verrattuna tilanteeseen, jossa kaikissa prosesseissa on oma toteutuksensa kyseiselle kohdesovellukselle ja näytöille. Hyödyntämällä uudelleenkäytettäviä komponentteja, saavutetaan säästöjä jo prosessien ensimmäisen version toteutuksessa, mutta varsinkin koko prosessin elinkaaren aikana.

3. Tarkkaile muutoksia päivittäisellä automaattitestauksella

Robotiikkaprosessien automaattitestauksella pyritään havaitsemaan kohdejärjestelmien muutokset ennen, kuin ne edes saattaisivat aiheuttaa ongelmia tuotannossa.

Tämä vaatii sen, että kohdejärjestelmien testiympäristöt ovat käytettävissä ja niiden testiympäristöt päivitetään sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Valitettavasti tämä edellytys ei aina toteudu. Joskus testiympäristö on vain kyseessä olevan ohjelmiston toimittajan ympäristössä, tai mikäli kyseessä on kolmannen osapuolen palvelu, pääsyä testiympäristöön ei välttämättä ole lainkaan saatavilla.

4. Käytä automaattista dokumentointia

Kehittämämme työkalu automatisoi riippuvuuksien ylläpidon käyttämällä ohjelmistorobotiikkaa. Sovelluksen keräämät tiedot voidaan tallentaa esim. MS Excel -tiedostona haluttuun sijaintiin. Lisäksi sovellus voi päivittää tiedot rajapintojen kautta esimerkiksi Confluence-wikiin ja/tai konfiguraationhallintajärjestelmään, josta robottiprosessien tiedot ovat nähtävillä suoraan kohdejärjestelmän tietojen yhteydessä.

Oletko paininut samojen haasteiden kanssa, tai oletko löytänyt jotain muita ratkaisuja parantamaan robottien toimintavarmuutta? Ole yhteydessä, jos haluat kuulla lisää ohjelmistorobotteihin liittyvästä muutoshallinnasta tai kehittämistämme apuvälineistä.

Lue lisää ohjelmistorobotiikasta.

Kirjoittaja on digitaalisen työntekijäkokemuksen ja robotiikan asiantuntija. Tuomoon saat yhteyden tuomo.pursiainen@cgi.com.

 

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

Tuomo Pursiainen

Tuomo Pursiainen

Director Consulting, Hyperautomation

Työskentelen digitaalisen työntekijäkokemuksen ja älykkään automaation parissa. Haluan olla mukana työn kokonaisvaltaisessa muutoksessa, jonka automaatio, tekoäly ja ohjelmistorobotit tulevat aiheuttamaan, siten, että saamme siitä suurimmat mahdolliset hyödyt koko yhteiskunnalle.