Riikka Suurmaa

Riikka Suurmaa

CGI DataCycle360 -ratkaisun asiantuntija

Tietojärjestelmissä on valtavia määriä dataa. Edistykseen pyrkivissä organisaatioissa dataa valjastetaan johtamisen tueksi sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Analytiikkatyökalut ilmaisevat datan muodossa, joka tukee päätöksentekoa ja auttaa parantamaan kilpailukykyä – niin myös CGI Rondossa.

Parempaa seurantaa, nopeampaa reagointia, ennakoitavuutta, sujuvuutta ja muita hyötyjä prosesseihin tuo Rondo Analytics -toiminnallisuus, joka on Rondoon sisäänrakennettu ja paketeiksi tuotteistettu datan visualisointityökalu. Sen avulla mitä tahansa Rondosta löytyvää dataa voidaan visualisoida ja käyttää raportoinnissa.

Rondon analytiikkatoiminnallisuuden kehittäminen aloitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Koska ensisijaiset tarpeet tunnistettiin ostolaskujen kierrossa, myyntilaskutuksessa ja arkistoinnissa, näihin kolmeen kokonaisuuteen analytiikka tuotteistettiin paketeiksi, jolloin hinnoittelu on selkeää ja käyttöönotto tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti.

 

1. Arkiston analytiikkapaketti

Sähköiseen arkistoon tuodaan aineistoa useista operatiivista järjestelmistä. Tämän vuoksi on tärkeää saada selville esimerkiksi mihin tiettyyn kansioon on tullut aineistoa, onko arkistointi mennyt poikki tai milloin arkiston tallennustilaa pitää kasvattaa. Useiden organisaatioiden palvelukeskuksissa voi olla ratkaisevaa saada tietää, millä organisaatiolla on eniten materiaalia arkistossa.

 

2. Myyntilaskutuksen analytiikkapaketti

Automatisoidut laskutustoiminnot vähentävät laskutukseen liittyvää rutiinityötä ja tuovat tehokkuutta prosessiin. Analytiikkapaketin avulla hahmotetaan kokonaiskuva laskutusprosessin tilanteesta. Esimerkkejä saatavilla olevasta tiedosta ovat myydyimmät tuotteet, asiakkaiden määrän kehitys ja laskujen arvon kehitys kuukausittain tai muulla aikavälillä.

 

3. Ostolaskujen kierron analytiikkapaketti

Ostolaskujen kierron paketilla tunnistetaan, purevatko automaatioratkaisut ja missä prosessin pullonkaulat sijaitsevat. Samoin automaattisessa täsmäytyksessä erotetaan yhdellä vilkaisulla, täsmäävätkö laskut. Jos laskut eivät täsmää, nähdään heti mistä vika johtuu ja mikä lasku puuttuu mistäkin välistä. Etenkin kun laskuvolyymit ovat korkeita, virheet löytyvät nopeasti ja säästytään maksumuistutuksilta.

Kaikkiin paketteihin kuuluu oletuksena hallintaosuus, jonka kanssa on helppoa tarkastaa käyttäjäoikeuksia, löytää passiivisia käyttäjiä ja havaita rooliperusteisesti, kenellä on pääsy tiettyyn aineistoon. Nimensä mukaisesti hallinnan osuus tukee monipuolisesti käyttäjien hallinnointia.

Rondon analytiikan käyttäjäystävällisyyttä lisäävät asiakaskohtaiset räätälöidyt raportit, joita toteutamme yksilöllisten asiakastarpeiden mukaan. Myös olemassa olevia analytiikkapaketteja on mahdollista muokata niin, että ne sopivat organisaation prosesseihin yhä paremmin.

Mikä on teidän toimintanne kannalta tärkein tieto löytää nopeasti ja helposti?

Kirjoittajasta

Riikka Suurmaa

Riikka Suurmaa

CGI DataCycle360 -ratkaisun asiantuntija

Olen Riikka Suurmaa ja toimin CGI:llä CGI DataCycle360 -ratkaisun myynnissä asiantuntijana.