Useisiin eri järjestelmiin hajautettu myyntilaskutus lisää kustannuksia ja turhan monia vaiheita laskutusprosessiin. Laskutusprosessi muuttuu helpommaksi ja tehokkaammaksi, kun myyntilaskujen käsittely keskitetään CGI Sales Invoicingiin. Myös uusien palvelujen käyttöönotto on vaivatonta, kun ratkaisu sopii yhteen erilaisten ympäristöjen ja prosessien kanssa. Ratkaisu tarjoaa ajanmukaiset työkalut yksittäislaskujen käsittelyyn, pysyväislaskuihin perustuvan toistuvan laskutuksen hoitamiseen ja esijärjestelmien muodostamien laskutusaineistojen jatkokäsittelyyn. 

 

Merkittävät kustannussäästöt

Keskitetty ja virtaviivainen käsittelyprosessi lisää tehokkuutta ja tuottaa kustannussäästöjä. Kokonaiskustannukset vähenevät huomattavasti, kun keskitetysti otetaan käyttöön kaikki sähköiset palvelut, kuten verkkolaskut, suoramaksut tai laskujen sähköinen arkistointi. Lisäksi mahdollisten viivästysmaksujen sekä korkojen laskutus tai maksumuistutusten muodostus voidaan hoitaa yhdessä paikassa kustannustehokkaasti.

kustannussäästöt
Tehokkuutta prosesseihin

 

Tehokkuutta prosesseihin

Helposti sovitettavissa erilaisiin ympäristöihin ja laskutusprosesseihin. Vähemmän manuaalityötä lukuisten automatisoitujen toimintojen ansiosta. Täysin muokattavat integraatiorajapinnat mahdollistavat ohjelmiston joustavan kytkeytymisen erityyppisiin operatiivisiin esijärjestelmiin, perintäohjelmistoihin sekä taloudenohjauksen järjestelmiin.

 

Tietoturvallinen

Nykypäivän vaatimukset täyttävä tietoturva ja audit trail.

Tietoturvallinen
Tiedolla johtaminen

 

Tiedolla johtaminen

Analytiikka antaa kokonaiskuvan laskujen laskutusprosessista. Sen avulla voidaan tunnistaa prosessien pullonkauloja ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä niiden mukaisesti. Analytics-näkymässä voidaan tarkastella myyntilaskutuksen tilannetta joko toiminnoittain, organisaatioittain tai jopa henkilötasolla.