Jarkko Virtanen

Jarkko Virtanen

markkinointijohtaja, Suomi, Puola ja Baltian maat

Mediayritys valjastaa datan ja luo digistä kasvun ajurin. 

Pankki uudistuu monikanavaisen ja palvelulähtöisen ajattelun myötä. 

Rakennusyritys ravisuttaa alaansa uusilla toimintamalleilla.

Mitä voisimme oppia näiden organisaatioiden kokemuksista muutosmatkallaan? Onko näiden eri alojen johtajilla jotain yhteistä? Miltä tällaisen muutoksen johtaminen tuntuu?

Käynnissä oleva murros on nostanut asiakkaiden odotukset liiketoiminnan keskiöön. Myös teknologia haastaa meitä uusiutumaan. Digitaaliset liiketoimintamallit, asiakaskokemus ja uudet palvelumuodot muokkaavat toimintaamme.
 
Tutkimuksemme mukaan suurimmalla osalla organisaatioista on digitaalisen transformaation strategia, mutta vasta harva on onnistunut saamaan aikaan merkittäviä tuloksia. Mitä voisimme oppia muutoshankkeista, jotka on ohjattu määrätietoisesti läpi organisaation ja toteutettu onnistuneesti? 

Digitaaliset liiketoimintamallit, asiakaskokemus ja uudet palvelumuodot muokkaavat toimintaamme.

Helppoa? Tuskin kuitenkaan.

Usein, kun lukee digitransformaation menestystarinoita, ne antavat kuvan sujuvasta muutosmatkasta, joka on alusta loppuun suunniteltu prosessi ja johtaa uuteen menestystarinaan, vailla epäonnistumisen karikkoja. Haastattelemamme ajatusjohtajat kokivat matkansa hieman eri tavoin, tässä muutama esimerkki:

Aloittaminen utuista ja epäselvää. Eivät parhaimmat johtajatkaan aina tiedä, miten lähteä liikkeelle. Usein alku sisältää riskin ja vaatii rohkeutta ottaa harppaus kohti tuntematonta. Ajan myötä luottamus saavutetaan tuloksilla ja oivalluksilla.

Vastatuulta. Matka ei ole pelkkää myötätuuleen purjehdusta - alussa useimmiten tapahtuu epäonnistumisia. Tärkeintä on jatkaa.

Muutos on matka, jolla ei ole pääteasemaa

Keskustelimme 12 digijohtajan kanssa eri puolelta maailmaa, eri toimialoilta, keräten havaintoja ja oppeja heidän muutosmatkastaan: kuinka haastavaksi organisaation ketteröittäminen koetaan, miten toimintaa kehitetään asiakas- ja datakeskeiseksi ja kuinka henkilövalinnoilla kehitetään sisäistä innovaatiokulttuuria ja kasvuhakuisuutta.

Nämä johtajat keskittyivät ihmiskeskeisen organisaation eri elementteihin: sisäisen ja ulkoisen yhteistyön ja vuorovaikutteisen viestinnän vahvistamiseen, asiakkaiden ja sidosryhmien sitouttamiseen, osaamisen ja johtamistaidon kehittämiseen, laajemman kumppaniverkoston ja ekosysteemin hallintaan sekä organisaation kulttuurin luomiseen.

Keskusteluissa kerättyä tietoa yhdistämällä aloimme rakentaa kuvaa käytännön toimintamalleista menestyvän ja ketterän organisaation takana. Kokosimme nämä yksiin kansiin ja haluamme jakaa tiedon kanssasi.

Toivomme näiden oivallusten inspiroivan matkaasi kohti digitaalista huomista.

Lataa käyttöösi Human Connections -kirjan tiivistelmä. Haastattelut toteutettiin kasvokkain maalis-elokuussa 2019 haastattelemalla eri puolilla maailmaa 12 kokenutta johtajaa, jotka ovat onnistuneet digistrategiansa läpiviennissä. 

Kirjoittajasta

Jarkko Virtanen

Jarkko Virtanen

markkinointijohtaja, Suomi, Puola ja Baltian maat

Toimin CGI:llä Suomen, Puolan ja Baltian maiden muodostaman liiketoimintayksikön markkinointijohtajana.