Kristoffer Vasara

Kristoffer Vasara

johtaja, liikenteen ja energian toimialat

Liikenteen ja logistiikan toimiala pyrkii entistä digilähtöisemmäksi panostamalla muun muassa analytiikkaan ja pilvimigraatioon. Suuria odotuksia kohdistuu myös ohjelmistorobotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

CGI:n Voice of Our Clients -tutkimuksen tuloksissa digitaalinen transformaatio jatkaa edelleen liikenteen ja logitsiikan tärkeimmät trendit -listan ykkösenä. Sen sijaan vuonna 2020 top viiteen noussut multimodaalinen liikenne on pudonnut pois kärkijoukosta. Sen tilalle on noussut ekosysteemiajattelu ja siitä johdettavat uudet liiketoimintamallit.

Analytiikka, mobiiliteknologia ja kyberturvallisuus kuuluvat edelleen tiukasti alan merkittävimpiin trendeihin.

Myöskään liikenteen ja logistiikan liiketoiminnan painopisteissä ei ole havaittavissa suurta muutosta aiempiin vuosiin. Operatiivisen toiminnan tehostaminen on tosin tippunut ykköspaikalta kakkossijalle. Tämä selittyy sillä, että valtaosa sen edellyttämästä työstä on monissa yrityksissä jo tehty.

Tähtäimessä on nyt entistä tiukemmin asiakaskokemuksen parantaminen. Perässä seuraavat yhteistyö yli organisaatiorajojen sekä data-analytiikan hyödyntäminen. Liiketoiminnan haasteet puolestaan keskittyvät tekemisen kulttuuriin ja organisaatioiden toimintatapoihin.

Samaan tapaan IT:n painopisteet jatkavat tutulla uralla. Listalta löytyvät digitalisointi, IT:n uudistaminen, muutos digitaalisen organisaation saavuttamiseksi sekä analytiikka ja kyberturvallisuus.

 

Digistrategioiden käyttöönotto etenee

Voice of Our Clients -tutkimuksessamme selvitämme, missä määrin liikenteen ja logistiikan toimijoilla on olemassa digistrategioita ja miten hyvin ne ovat tuottaneet tuloksia. Organisaatiotason digistrategia löytyi 94 prosentista vastaajayrityksistä, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena.

Ainoastaan 21 prosenttia liikenteen ja logistiikan johtajista koki saaneensa digistrategiasta mittavia tuloksia. Tulos kertoo siitä, että digistrategioiden laadinnan osalta ollaan pitkällä, mutta niiden jalkauttaminen on vielä kesken. Siitä huolimatta 54 prosenttia vastanneista koki liiketoimintamallien muuttuneen digitalisaation myötä.

Tulosten valossa digitaaliset edelläkävijäyritykset ovat merkittävästi pidemmällä monissa tärkeissä uudistushankkeissa, kuten esimerkiksi sovellusten uudistamisessa, pilvimigraatiossa, sekä tietoturvallisen IT:n ympäristön luomisessa. Näiden yritysten IT:n ja liiketoiminnan näkemykset toiminnan prioriteeteista sekä toistensa vahvuuksista ja heikkouksista ovat myös paremmin linjassa.

 

Ohjelmistorobotiikan merkitys kasvaa lähivuosina

Ympäristövastuusta on muodostumassa keskeinen menestystekijä liikenteen ja logistiikan alalla. Näin arvioi 59 prosenttia vastaajista. Sen lisäksi 54 prosenttia korosti digitalisaation merkitystä liiketoimintamalleille.

Liikenteen ja logistiikan IT-budjettien monta vuotta jatkunut nousu osoittaa tasaantumisen merkkejä. Perusasiat ovat siis verrattain hyvin hallinnassa muun muassa toimintojen budjetoinnin ja kustannusten hallinnan osalta. IT:n kulujen osalta painopiste on siirtymässä ennakoivaan analytiikkaan, asiakaskanaviin sekä mobiili- ja IoT-ratkaisuihin.

Tulevaisuutta ajatellen ohjelmistorobotiikka on kovassa nousussa. Yhteensä 72 prosenttia vastanneista kertoi jo tekevänsä töitä sen parissa ja 16 prosenttia selvittävän sen hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi 19 prosenttia uskoi ajavansa yli 80 prosenttia sovelluksistaan pilvessä seuraavan kahden vuoden kuluessa.

 

 

CGI:n Voice of Our Clients -keskusteluissa CGI:läiset tapaavat vuosittain eri toimialojen johtajia ympäri maailmaa saadakseen kuulla heidän näkemyksensä niistä trendeistä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa. Vuonna 2021 näitä keskusteluja käytiin lähes 1 700 kappaletta ja ne jakautuvat tasaisesti liiketoiminta- (46%) ja IT-johtajien (54%) välillä. Näitä keskusteluja analysoimalla CGI on tuottanut raportin, joka tiivistää eri toimialojen trendit ja painopisteet sekä antaa suosituksia digitaalisen matkan nopeuttamiseen.

Kirjoittajasta

Kristoffer Vasara

Kristoffer Vasara

johtaja, liikenteen ja energian toimialat

Kristoffer Vasara toimii liikenteen ja energian toimialojen johtajana CGI:llä. Hän on työskennellyt n.  20 vuoden ajan laajasti eri IT:n osa-alueiden kanssa.