CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Pilviympäristöt ovat tulleet vuosien varrella Ilja Jetsulle tutuksi. Hänen mielestään alan kovenevassa kilpailussa on tärkeää, että oman osaamisensa voi todentaa muun muassa koulutuksissa suoritettavilla sertifikaateilla. 

Ilja Jetsu

Ilja Jetsulla on takanaan jo yli kolmentoista vuoden mittainen CGI-ura. Työnkuva mukautuu aina asiakkaan ja projektin mukaan, mutta ensisijaisesti hän tuntee olevansa ohjelmistoarkkitehti.

”Olen osallistunut pääasiassa pidempiin projekteihin, mikä on tarjonnut mahdollisuuden osallistua järjestelmän koko elinkaaren hallintaan. Vanhempia järjestelmiä siirretään yhä enemmän pilvialustoille, ja siinä eri pilvitoimijoiden tuntemus on tärkeä osa. Tällä hetkellä teen töitä Microsoft Azure -ympäristössä”, Ilja kertoo.

Hän aloitti CGI:llä vuonna 2008 valmistuttuaan tietojenkäsittelytieteen maisteriksi. Iljan taskusta löytyvät myös medianomin paperit, mutta ohjelmistoala vei kuitenkin mennessään. Asiakkaita hänellä on matkan varrella ollut niin valtiolta, kunnista kuin kaupallisista yrityksistäkin. Tällä hetkellä Ilja työskentelee kaupan alan asiakkaan projektissa.

Pilviympäristöillä on paljon yhteistä

Reilussa kymmenessä vuodessa alalla on ehtinyt tapahtua paljon. Ennen kaikkea pilveen siirtyminen on vaikuttanut siihen, millaista työkalupakkia alan ammattilaisilta jatkossa kaivataan.

“Monet asiat muuttuvat alalla pikaista vauhtia, minkä vuoksi omien tietojen ja taitojen ylläpitäminen on hyvin tärkeää. Vuonna 2010 ei esimerkiksi pilviteknologioita juurikaan ollut, vaan tuolloin tein pääasiassa Java-sovelluksia. Nyt kuitenkin pilveen mennään vauhdilla”, Ilja sanoo.

Hän osallistui CGI:n henkilöstölleen järjestämään Cloudeamus-koulutukseen, joka starttasi joulukuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2021. Vaikka hänen suorittamansa AWS (Amazon Web Services) -pilvialustoihin keskittyvä koulutus ei ole suoraan sovellettavissa Iljan tämänhetkiseen työmaahan, hän kokee silti saaneensa koulutuksesta paljon irti.

“Pilvitoimijat ja -ympäristöt ovat monilta osin keskenään samankaltaisia, vaikka asioista puhutaankin eri nimillä. Läpikäydyn koulutuksen anteja voin kyllä hyödyntää ihan päivittäisessä työssä. Nykyisessä projektissa olen todennäköisesti mukana vielä pidemmän aikaa, mutta seuraava projektini voi hyvinkin olla taas AWS-ympäristössä. Edellinen iso AWS:n päälle tehty projekti oli eräs verkkosivu-uudistus, ja sen myötä hakeuduinkin tähän koulutukseen”, Ilja kertoo.

Kilpailuvaltti myös työnantajalle

Tällä hetkellä Iljan lähiaikojen näköpiirissä ei ole seuraavaa Cloudeamus-koulutusta tai muutakaan sertifiointia, mutta hän näkee, että esimerkiksi juuri Azure-osaamisen vahvistava sertifikaatti olisi mahdollisesti hyvä suorittaa tulevaisuudessa.
“Sertifikaatti on hyvä tapa esittää myös asiakkaille, minkä tason osaajasta on kyse. Kun nyt suoritin AWS Certified Solutions Architect – Associate -sertifikaatin, se antaa painoarvoa kertoa asiakkaalle, miten kyseisessä ympäristössä asiat kannattaa suunnitella ja tehdä, jotta se palvelisi asiakasta mahdollisimman hyvin”, hän sanoo.

Kouluttautuminen ja todennettu osaaminen tuovat kilpailuetua myös yritykselle, sillä usein jo asiakkaiden tarjouspyynnöissä ovat esillä toiveet tiimin osaamisalueista ja toivotusta taitotasosta.

“Tulevaisuudessa pilvipohjaisia järjestelmiä tullaan nähdäkseni tekemään koko ajan enemmän, kun toimijat käsittävät, että sijoitus omassa konesalissa pyöriviin paikallisiin järjestelmiin ei välttämättä ole enää kannattavin vaihtoehto, vaan sen sijaan voidaan hankkia tarvittavat resurssit nopeasti pilvestä ilman alkuinvestointeja. On tärkeää, että meillä CGI:llä monipuolinen osaaminen on myös laajasti todennettavissa, missä Cloudeamuksen kaltaiset koulutukset ovat tärkeässä roolissa.”

Myös Cloudeamuksen käytännön järjestelyille Ilja antaa hyvän arvosanan.

”Vaikka kouluttautumisen hyödyt ovatkin tiedossa, on perheellisenä jossain määrin hankalaa vapauttaa aikaa arjesta kouluttautumiselle. Cloudeamus-ohjelman puitteissa pystyimme käyttämään sertifioitumiseen ja koulutuksiin sovitusti työaikaa. Tämä antoi mahdollisuuden vihdoin saada suoritettua koulutus ja sen pohjalta sertifikaatti, joista molemmista tulee olemaan hyötyä tulevaisuudessa”, Ilja päättää.

Cloudeamus on CGI:n oma koulutusohjelma, jonka läpikäyneistä tulee sertifioituja pilviosaajia. Lue myös Antin tarina Cloudeamus-koulutuksesta! 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.