17.03.2021

Pilviteknologioiden hyödyntäminen kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Kehityksen kääntöpuolena on yhä suurempi puute osaavasta työvoimasta. Tätä ongelmaa helpottaakseen IT-palveluyhtiö CGI on käynnistänyt koulutusohjelman työvoimapulan helpottamiseksi ja osaamispääoman kasvattamiseksi kouluttamalla satoja uusia pilviosaajia.

”Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyky ja menestys nojaavat jatkuvasti enemmän IT:hen ja sen korkeatasoiseen osaamiseen. Valitettavasti osaajien niukkuus on jo alkanut näkyä niin kasvun rajoittimena kuin yhä hurjempana kilpailuna uudempien teknologioiden osaajista. Oppilaitoksista valmistuu varsin hyvää osaamista, mutta aivan liian vähän. Siksi olemme valinneet yhdeksi vastuullisuustyöhömme liittyväksi prioriteetiksemme IT-alan osaamisen ja osaajien kehittämisen”, taustoittaa CGI:n toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

Yksi tällainen IT:n osa-alue, jossa osaajapula on erityisen suuri, on erilaiset pilviteknologioiden hyödyntämiseen liittyvät tehtävät. Yhä useammin erilaiset ohjelmistot korvataan pilviympäristöistä käytettävillä jaetuilla palveluilla.

”Roolimme monien yritysten ja yhteiskunnan toiminnalle kriittisten palvelujen tuottajana edellyttää, että meillä on jatkuvasti riittävät resurssit palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Kun kilpailu samoista osaajista kiristyy, päätimme polkaista käyntiin oman koulutusohjelman. Sen avulla pystymme paitsi palvelemaan asiakkaitamme myös varautumaan tulevaisuuteen entistä paremmin. Toimialamme suurimpana työllistäjänä ohjelmamme tuottaa samalla hyötyä myös koko yhteiskunnalle”, kertoo Lähteenmaa.

Cloudeamus on CGI:n oma koulutusohjelma, jonka läpikäyneistä tulee sertifioituja pilviosaajia. Jo ensimmäiseltä kurssilta valmistui helmikuussa lähes 100 uutta pilviosaajaa. Osaajien määrä tulee jatkossa kasvamaan, sillä seuraava kurssi on aloittanut opintonsa maaliskuussa. Kaikkiaan CGI työllistää yli 3 700 asiantuntijaa eri puolilla Suomea.

Pilvimaailman moniosaajia

CGI:n asiantuntijat ja konsultit työskentelevät pilviteknologioiden parissa laaja-alaisesti, sillä yritys tuottaa palveluja nojaten kaikkiin suurimpiin alustoihin, joita ovat erityisesti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP).

”Vaikka koulutuksen fokus on yleisimmissä pilvialustoissa, kokonaisuus pitää sisällään paljon muutakin kuin teknologiaa. Meillä on paljon asiakkaita ja hankkeita kaikilla yhteiskunnan ja yritysmaailman osa-alueilla, joten haluamme koulutusten vahvistavan paitsi teknisiä taitoja myös kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä siitä, miten pilven avulla eri toimialoilla digitalisaatiota voidaan parhaiten edistää”, kertoo CGI:n pilvipalvelujen kehittämisestä vastaava johtaja Matti Vesterinen

Koulutusohjelma sisältää itseopiskelua, kumppanien järjestämiä koulutuspäiviä, CGI:n asiantuntijoiden pitämiä työpajoja sekä virtuaaliympäristön uusien asioiden harjoitteluun. Ohjelman päätteeksi osallistujat suorittavat yhden tai useampia sertifikaatteja yleisimmistä teknologioista. Lisäksi työntekijöitä kannustetaan etenemään syvällisempiin opintoihin ja vaativimpiin sertifiointeihin. 

 ”Sertifiointeihin huipentuvat opiskelut työntekijämme saavat suorittaa joko työajalla tai sen ulkopuolella – oman elämäntilanteensa ja halujensa mukaan. Tämä malli mahdollistaa esimerkiksi ruuhkavuosia eläville osaamisensa kehittämisen työajalla. Jos taas koulutukset ja sertifioinnit suorittaa omalla ajallaan, maksamme läpimenneestä sertifioinnista bonuspalkkion”, Vesterinen jatkaa.

Yksi Cloudeamus-ohjelman ensimmäisistä opiskelijoista on CGI:n Data & Cloud -tiimissä ohjelmistokehittäjänä työskentelevä Eeva-Maria Laiho. Hän on opiskellut tietojenkäsittely- ja datatiedettä ja on tähän asti toiminut ohjelmistokehittäjänä monipuolisesti eri toimialoilla.

”IT-ala kehittyy nyt sellaista vauhtia, ettei kukaan voi enää luottaa pärjäävänsä kerran opituilla taidoilla. Viime kädessä vastuu omasta osaamisestani on minulla. Siksi tämä CGI:n malli, jossa saan itse sovittaa opintoni omaan elämäntilanteeseeni, on todella kivasti järjestetty”, kiittelee Laiho. ”Minulla on kotona kaksi pientä lasta, joten oma valintani oli kouluttautuminen työajalla. Bonuksena tässä ohjelmassa on kytkeytyminen osaksi CGI:n sisäistä pilviosaajien verkostoa. Se on todella kovatasoinen yhteisö, jossa pääsee jakamaan kokemuksia ja ratkomaan eteen tulleita ongelmia yhteistuumin.”
 

 

Lue lisää: