Janina Vehmaa

Janina Vehmaa

Learning & Organizational Development Consultant

Cloudeamus on vuonna 2020 käynnistynyt CGI:n oma koulutusohjelma, jonka kautta CGI:n työntekijät, memberit, sertifioituvat pilviosaajiksi. CGI:llä pilviosaamisen kasvattamista pidetään tärkeänä prioriteettina, jolla voidaan vastata yhä kasvavaan pilviteknologiaosaamisen tarpeeseen Cloudeamus-ohjelman kautta onkin valmistunut jo satoja sertifioituneita pilviosaajia.

Cloudeamus käynnistyi tänä keväänä jo viidennen kerran, mutta nyt alkanutta koulutusta on uudistettu. Uudistus pohjautuu kevään 2022 aikana toteuttamaamme syvempään analyysiin oppimisesta. Analyysin pohjalla käytettiin ohjelmaan osallistuneilta kerättyä palautetta eri muodoissa.

Keskiössä memberin oppimisen ymmärtäminen ja yksilölliset tarpeet

Meille oppimisen ja osaamisen kehittämisen parissa tärkeänä prioriteettina on ymmärtää juuri meidän membereidemme oppimista ja oppimisen tarpeita. On tärkeää, että jokainen saa olla oma itsensä myös oppimisen ja osaamisen kehittämisen parissa ja oppia omana itsenään.

Vaikka koulutusohjelmat järjestetään aina ryhmille eikä täydellistä yksilöllisyyttä voida huomioida täysin, on kuitenkin tärkeää käydä tarkastelemassa oppimista myös yksilötasolla. Käymällä yksilötasolla, saamme paremman ymmärryksen ja mahdollisuuden vastata spesifimmin oppijoiden tarpeisiin. 

Koulutuspäivistä rytmitetympään jaotteluun

Cloudeamus rakentuu tänäkin keväänä aikaisempien ohjelmien tapaan koulutuskerroista ja itseopiskelusta. Aikaisemmat koulutukset ovat olleet kokopäivän kestäviä koulutuksia lyhyemmällä aikavälillä. Nyt uudistetussa koulutusohjelmassa olemme siirtyneet kokopäivän kestävästä muodosta toteutukseen, jossa olemme kiinnittäneet huomiota koulutuksen rytmitykseen.

Pyrimme vastaamaan uudella mallilla siihen, että oppijalle jää opiskelun aikana aikaa prosessoida oppimaansa ja vahvistaa tätä itseopiskelulla. Pitkät koulutuspäivät lyhyellä syklillä ja suuri määrä itseopiskelua voivat olla iso kuormitus oppijalle työn rinnalle. Nyt uudistettu Cloudeamus pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen huomioimalla oppijan voimavarojen jakautumista.

Struktuuria itseopiskeluun

Pilviteknologian sertifioinnit vaativat itseopiskelua koulutuksen rinnalla. Itseopiskelun kuorma voi tuntua kerralla suurelta ja haastaa kokonaismäärältään oppijaa työn rinnalla. Selkeän struktuurin ja ohjeistuksen kautta oppija saa kaikki resurssit käyttöönsä itse opiskeluun sen sijaan, että hänen tulisi itse strukturoida ja jaotella itseopiskelun koko laajuutta. Uudistettu Cloudeamus toteutuukin koulutuksen ja itseopiskelun suunnitellulla vuorottelulla, jossa molemmat tukevat toisiaan oppimisprosessissa.  

Oppiminen on etuoikeus, joka mahdollistaa itsensä kehittämisen

Oppiminen haastaa, mutta ennen kaikkea oppiminen tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää itseämme ja saavuttaa uusia taitoja. Oppiminen on ennen kaikkea meille kaikille etuoikeus. Olemme usein ylpeitä itsestämme, kun saavutamme eri taitoja ja etenemme asioissa. On tärkeää, että oppija saa kokemuksen etenemisestään ja koemme, että tähän on myös tärkeä kiinnittää huomiota.

Oppimisprosessimme on usein myös vuorovaikutteista. Jaamme osaamistamme jatkuvasti ja opimme toisiltamme huomaamattakin. Olemme kiinnittäneet Cloudeamus-ohjelmassa huomiota opiskelijoiden vuorovaikutukseen, niin vertaisoppijoiden kuin jo oppimisprosessissa pidemmällä olevien kesken. Parhaimmillaan tuomalla oppijoita yhteen, voimme myötävaikuttaa positiivisesti oppimisprosessiin tarjoamalla motivoivia tiloja oppijoille.

Kun ajattelemme oppimista työelämän näkökulmasta, työt eivät jää katkolle oppimisprosessin ajalle, vaan oppiminen tapahtuu osana työn arkea. Onkin tärkeää, että tarkastelemme oppimista myös osana yksilön työelämän arkea. Me osaamisen kehittämisen puolella pyrimme vastaamaan oppimiseen ja sen tarpeisiin kokonaisvaltaisesti huomioiden myös uuden oppimiseen tarvittavat voimavarat. Koulutusohjelman on tärkeä joustaa ja hakea uusia ulottuvuuksia, jotta se vastaa aina parhaalla mahdollisella tavalla oppijan tarpeisiin. Ennen kaikkea oppiminen on etuoikeus ja mahdollisuus toteuttaa itseään – omana itsenään.

 

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

Janina Vehmaa

Janina Vehmaa

Learning & Organizational Development Consultant

Toimin työssäni tiiviisti oppimisen ja organisaation kehittämisen parissa. Parasta työssäni on nähdä erilaisia oppimisen polkuja ja kehitysmahdollisuuksiin tarttumista.