CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Yleisin syy digikehityshankkeiden epäonnistumiseen piilee puutteellisessa kommunikaatiossa. Onnistumisen takaavat intensiivinen aloitus ja tiivis yhteistyö, jossa loppukäyttäjän tarpeet ja käyttäjäkokemus huomioidaan suunnittelusta jatkokehitykseen asti.  

Luottamus yhdessä tekemiseen rakentuu yhteisen tavoitteen kautta, ja siksi sen kiteyttäminen kaikille osapuolille on ensiarvoisen tärkeää projektin alusta lähtien. 

”Projektin aikana on tärkeää kokeilla ja oppia nopeasti. Ketterän kehityksen malleista on sitä suurempi etu, mitä lähempänä suunniteltu ratkaisu on kuluttajaa, koska emme etukäteen tiedä toimivaa konseptia”, sanoo tekninen arkkitehti Ville Rinne

”Projektin onnistumisen huomaa konkreettisesti esimerkiksi siitä, että kun launch-päivä lähestyy, niin puolin ja toisin ollaan ylpeitä”, kertoo Rinteen kanssa työskentelevä Lead Designer Laura Lönnqvist

Ketterän kokeilun kautta koko elinkaaren kattavaan kehittämiseen 

 Usein yhteistyö asiakkaan kanssa alkaa tiiviillä, noin viikon mittaisella Service Sprintillä, jonka tavoitteena on loppukäyttäjätarpeet huomioiden tehdä mahdollisimman nopeita ja konkreettisia kokeiluita, esimerkiksi testivalmis prototyyppi.

”Intensiivisen sprintin ansiosta tiimiytyminen tapahtuu nopeasti, ja luottamuksellista ja tiivistä yhteistyötä on helppo syventää toteutusvaiheessa”, kertoo Lönnqvist. 

Onnistuneen projektin edellytyksenä on, että toimittajalla on valmius skaalata tiimin kokoa ja asiantuntemusta nopeasti tarpeen mukaan. Ydintiimi kuitenkin pysyy, jolloin sen jäsenet oppivat tuntemaan paitsi toisensa, myös asiakkaan liiketoimintaa, ja luottamus säilyy hyvänä koko hankkeen ajan. Skaalautuvuutta ja joustavuutta tuo toimittajan koko: 

”CGI on suuri toimija. Tällaisissa projekteissa tekijöinä ovat kuitenkin ihmiset, jotka ratkaisevat sen, kuinka ketterästi toimimme. Suuruus näkyy siinä, että meiltä löytyy aina oikeanlaista osaamista. Ei varmasti ole teknologiaa tai toimialaa, jonka vaatimaa asiantuntemusta meiltä ei löytyisi. Harva tietää, että palvelumuotoilutiimissämme työskentelee lähes 30 designin ammattilaista ja digikehityksen parissa noin 200 kehittäjää ja analytiikkaosaajaa”, kertoo Lönnqvist. 

Myös jatkokehitys on sujuvaa, kun yhteistyön aloittanut ydintiimi pysyy pitkälti samana. Näin varmistetaan myös, että loppukäyttäjänäkökulma huomioidaan koko ratkaisun elinkaaren ajan.

”Tilanteissa, joissa kehitämme olemassa olevaa ratkaisua, kokemuksemme uuden yhdistämisestä nykyiseen IT-ympäristöön on suuri etu”, kertoo Rinne. 

Kun luottamus ja viestintä pelaavat, on mahdotonta epäonnistua 

”Suurin onnistumisen edellytys on, että koko tiimi luottaa toisiinsa ja tiedonkulku on nopeaa ja avointa. Jos yhteistyömalli on kunnossa, on mahdoton epäonnistua. Kaikki tekninen vimpautus ja design on toissijaista ja aina ratkaistavissa”, toteaa Rinne. 

Dynaaminen malli takaa, että hyvästä ideasta päästään toteutukseen nopeasti. 

”Vaikka työskentelen teknologian parissa, parasta on ihmisten kanssa tekeminen. Saan kiksit siitä, että omalla tekemiselläni saan loppukäyttäjän äänen kuuluviin. Ihmisille me näitä teemme, vaikka toteutustapa olisikin uusinta ja hienointa teknologiaa”, päättää Lönnqvist.

Tutustu myös:

Palvelumuotoilun palvelumme

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.