Tuomo Pursiainen

Tuomo Pursiainen

Director Consulting, Hyperautomation

Suomessa on koko maailman mittakaavassa hyvä automaatio-, analytiikka- ja tekoälyosaaminen. Meillä ollaan myös valmiita ottamaan uusia ideoita vastaan ja kokeilemaan mahdollisuuksia käytännössä. Mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaa esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla onkin valtavasti.

Päällimmäiseksi tunteeksi Lontoossa IRPAAI:n järjestämän Automation Innovation 2017 –konferenssista jäi ylpeys siitä, että olemme Suomessa ajan hermolla tekemisen ja osaamisen suhteen. Olemme valmiita vastaanottamaan uusia ideoita ja kokeilemaan mahdollisuuksia käytännössä. Konferenssin puheenvuoroista paistoi vahva yhtenäinen näkemys, että ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA), analytiikka ja tekoäly tulevat tukemaan toisiaan entistä enemmän.   

Sanomalla ääneen "ohjelmistorobotit ovat suhteellisen tyhmiä, ainakin ihmisiin verrattuna", olen luultavasti työnnettynä ensimmäisenä seinää vasten, kun vallankumous alkaa.

Useissa organisaatioissa ohjelmistoroboteilla optimoidaan työn tekemistä. Toistuvissa rutiinitehtävissä, joissa ei vaadita lainkaan harkintaa, ne ovat ihmistä tuottavampia ja tekevät työnsä virheettömästi. Robottien haasteena on silti kyvyttömyys päätellä, soveltaa ja ymmärtää tietoja, joita ne käsittelevät.

Ohjelmistorobotit ovat suhteellisen tyhmiä ihmisiin verrattuna. Ainakin vielä.

Älykkäästä automaatiosta puhutaan, kun otetaan käyttöön erilaisia tekoäly-, analytiikka-, ennustus- ja puheen-, tekstin- tai kuvantunnistuspalveluja. Ohjelmistorobotiikan yhteydessä puhutaan usein sovelletun tekoälyn (Applied AI) -ratkaisuista, jossa hyödynnettävät tekoälypalvelut ovat suhteellisen helppoja toteuttaa, mutta tuovat silti merkittävää parannusta prosessien läpivientiin.

Miten ohjelmistorobottien tekemiseen voidaan tuoda lisää älyä?

1. Chatbotit prosessin käyttöliittymänä tai tietojen kerääjänä

Chatbotille voidaan opettaa palveluihin liittyvät ohjeet ja tiedot, jolloin se osaa neuvoa oikean menettelytavan. Suurin hyöty saadaan yhdistämällä chatbot ohjelmistorobottien suorittamiin prosesseihin. Chatbot voi kysyä käyttäjältä prosessin tarvitsemat tiedot ja auttaa tarjoamalla esimerkiksi taustajärjestelmien perusteella haettuja valintalistoja, joista käyttäjä voi valita oikean ratkaisun riippuen ongelmastaan. Tiedot saadaan robotille virheettömästi ja oikeassa formaatissa. 

2. Älyn lisääminen tekoäly- ja analytiikkapalveluiden avulla ohjelmistorobotin prosesseihin

Ohjelmistorobotti voi välittää analytiikkapalvelulle esimerkiksi uuden asiakkaan tilihakemuksen tiedot, joiden perusteella analytiikkapalvelu palauttaa ennusteen riskin todennäköisyydestä.

3. Ennusteen käynnistämä automatisoitu prosessi

CGI:n Lead Analyst Elina Jeskanen osallistui keväällä Maankoodauskurssille, jossa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyrittiin tunnistamaan ennakoivalla analytiikalla. Kehitettyyn sovellukseen voitaisiin liittää automatisoituja prosesseja, joissa aloitettaisiin tarvittavat toimenpiteet ja tarvittavat viranomaiset ja sidosryhmät saisivat tiedon, kun algoritmi tunnistaa riskitapauksen.

Tämän lisäksi sensorien keräämää dataa analysoimalla pystytään ennustamaan esimerkiksi todennäköinen, hallitsematon tuotannon katkeaminen. Kun ennuste on saatu riittävän luotettavaksi, on todennäköisesti edullisempaa pysäyttää tuotanto hallitusti ja korjata ennusteen mukainen ongelma kuin antaa rikkoutumisen tapahtua.

Useissa organisaatioissa pyritään tunnistamaan asiakaspoistumaan liittyviä tekijöitä. Mikäli voidaan ennustaa tuleva poistuma, pystytään käynnistämään ehkäisevät toimet riittävän ajoissa.

Tommi Gynther kuvaa kuinka AI muuttaa toiminnanohjausta ja miksi datalla on jatkossa entistäkin suurempi merkitys liiketoiminnassa.

Ihmisälyä tarvitaan jatkossakin

Osa palvelupyynnöistä ja päätöksistä jää edelleen ihmisten käsiteltäväksi, mutta tehokkaalla automaatiolla ja analytiikalla työtä voidaan saada mielekkäämmäksi. Ohjelmistorobottien ja tekoälypalveluiden hoitaessa rutiinitapaukset tai keräämällä tarvittavat tiedot valmiiksi päätöksentekoa varten jää ihmisille aikaa keskittyä haastavampiin tapauksiin tai henkilökohtaiseen palveluun.

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää älykkään automaation mahdollisuuksista.

Tuomo Pursiainen on digitaalisen työntekijäkokemuksen ja älykkään automaation asiantuntija. Tuomoon saat yhteyden tuomo.pursiainen@cgi.com.

 

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

Tuomo Pursiainen

Tuomo Pursiainen

Director Consulting, Hyperautomation

Työskentelen digitaalisen työntekijäkokemuksen ja älykkään automaation parissa. Haluan olla mukana työn kokonaisvaltaisessa muutoksessa, jonka automaatio, tekoäly ja ohjelmistorobotit tulevat aiheuttamaan, siten, että saamme siitä suurimmat mahdolliset hyödyt koko yhteiskunnalle.