Annemari Uurtimo

Toimin projektipäällikkönä CGI:llä vastuualueenani varhaiskasvatuksen käyttöönottoprojektit sekä asiakkaiden toimintaprosessien kehittäminen. Olen erityisen kiinnostunut asiakaskokemuksen kehittämisestä, osallistamisesta, palvelumuotoilusta, innovoinnista ja uusien toimintaprosessien käyttöönottamisesta. Olen viime vuonna opiskellut palvelumuotoilua, jotta voisin tarjota asiakkaillemme uusia menetelmiä varhaiskasvatuksen toimintaprosessien kehittämiseen.

Työssäni on parasta, kun pääsen yhdessä meidän varhaiskasvatuksen asiakkaiden kanssa "kädet savessa" kehittämään heille parasta ratkaisua.

Kirjoittajalta

Vakavaa leikkiä varhaiskasvatuksessa – LEGO® SERIOUS PLAY® lasten osallistamisessa

02.11.2021 Puolisen vuotta sitten aloin pohtia, miten voisimme kokeilla LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää päiväkodissa. Onnekseni puhuin ääneen ajatuksistani, koska ideaan tarttui Serious Play -osaaja Juha Ruuska Pittala Oy:stä. Lähdimme yhdessä suunnittelemaan, miten voisimme muokata aikuisille tarkoitettua ...

Miten varhaiskasvatusta johdetaan digiajassa?

05.03.2021 Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa sisältävä toimintakulttuuri. Kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa korostuu kommunikointi. Kasvatusta, opetusta ja hoitoa ei voi tehdä kommunikoimatta tavalla tai toisella. Lapsen kanssa pedagogiikka toteutuu leikin kautta ja asioita tutkimalla ...

Selvitys pedagogisesta dokumentoinnista varhaiskasvatuksessa

18.11.2020 Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Näin kuuluu Opetushallituksen virallinen määritelmä koskien pedagogista dokumentointia varhaiskasvatuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa ...