Primary tabs

Annemari Uurtimo

Toimin projektipäällikkönä CGI:llä vastuualueenani varhaiskasvatuksen käyttöönottoprojektit sekä asiakkaiden toimintaprosessien kehittäminen. Olen erityisen kiinnostunut asiakaskokemuksen kehittämisestä, osallistamisesta, palvelumuotoilusta, innovoinnista ja uusien toimintaprosessien käyttöönottamisesta. Olen viime vuonna opiskellut palvelumuotoilua, jotta voisin tarjota asiakkaillemme uusia menetelmiä varhaiskasvatuksen toimintaprosessien kehittämiseen. Työssäni on parasta, kun pääsen yhdessä meidän varhaiskasvatuksen asiakkaiden kanssa "kädet savessa" kehittämään heille parasta ratkaisua.

Kirjoittajalta

Selvitys pedagogisesta dokumentoinnista varhaiskasvatuksessa

18.11.2020 Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Näin kuuluu Opetushallituksen virallinen määritelmä koskien pedagogista dokumentointia varhaiskasvatuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa ...

Vasu on ammattilaisten, lasten ja vanhempien yhteispeliä

26.04.2018 Kehitämme parhaillaan CGI:llä sähköistä, vuorovaikutteista varhaiskasvatussuunnitelmaa – tuttavallisemmin vasua. Perusajatuksena on jatkuva vuoropuhelu varhaiskasvatuksen ammattilaisten, lasten ja vanhempien kanssa. 1.8.2017 astui voimaan lakisäännös, joka velvoittaa kunnat ...