Kuvittele, jos mukanasi kulkisivat tarpeesi tuntevat lääkärit ja sairaanhoitajat, valmiina palvelukseen silloin kun heitä tarvitset? Entä jos saisit henkilökohtaisia neuvoja terveytesi ylläpitämiseksi jo ennen kuin sinusta tulee potilas? Tai jos sinun ei tarvitsi kuluttaa omaa tai perheesi aikaa lääkärikäynteihin, maksaa terveyspalveluista etukäteen eikä tehdä korvaushakemuksia? LähiTapiolan henkilövakuuttamille asiakkaille tämä on mahdollista – kiitos Mehiläisen TerveysHelppi-virtuaalisairaalan. Astu terveydenhuollon tulevaisuuteen!

TerveysHelppi on CGI:n kehittämä mobiilisovellus ja virtuaalisairaala, joka tuo Mehiläisen etäsairaanhoitajien sekä -lääkäreiden ympärivuorokautisen avun noin 200 000:n LähiTapiolassa henkilövakuutetun asiakkaan ulottuville. Tätä helpommaksi lääkärissä käynti ei voi tulla – lataa sovellus ja terveyspalvelut ovat aina lähelläsi.

Asiointi aloitetaan esitietojen keräämisellä älykkään chatbotin kanssa. Asiakkaiden tarpeet pystytään kartoittamaan jopa 70 prosenttisesti etänä, jolloin aikaa vieviä lääkärikäyntejä, etukäteismaksuja tai korvaushakemuksia ei tarvita. Tällä hetkellä chatbot keskittyy virtuaalisairaalan palveluiden asiakaskohtaamisiin ja etähoitoon.  Automatisointi tehostaa sekä yleisoireiden diagnosointia että rutiineja, kuten reseptin uusimista. Sovelluksen avulla terveydenhuollon henkilökunta tekee tehokkaasti päätöksen siitä, miten asiakkaan asiaa kannattaa hoitaa eteenpäin. Tekoälyn ja automaation kehittyessä palvelu kykenee analysoimaan oireita, vastaamaan terveyskysymyksiin sekä antamaan henkilökohtaisia suosituksia jatkuvasti paremmin. Sovellus helpottaa ihmisten elämää niin ruuhkaisissa kasvukeskuksissa kuin harvaan asutuilla alueilla, joissa terveyspalvelut ovat usein kaukana.

Vaikka tekoälyn osalta ollaan ottamassa vasta ensiaskeleita, TerveysHelpin hyödyt ovat yllättäneet positiivisesti niin sovelluksen käyttäjät kuin LähiTapiolan.

– Numerot yllättivät, vaikka uskoinkin jo ennakkoon, että etälääketiede on kevyempi tapa hoitaa yleisiä sairauksia. Etälääkärin käyttö tuotti alle 500 euron hoitoketjuissa merkittävän, 56 prosentin säästön. Tammi-toukokuun ajanjaksoon keskittyneessä vertailussa huomioitiin yli 32 000 tapausta, kertoo LähiTapiolan terveysjohtaja Jani Tikkanen. Yleistyessään virtuaalisairaala leikkaisi kuntien ja vakuutusyhtiöiden kustannuksia kymmenillä miljoonilla euroilla vuodessa, ja asiakkuudet voi yhä omistaa palveluntarjoaja sen tuottajan sijaan.

Kiitos CGI:n, kykenemme kohtaamaan asiakkaat täysin uudella tavalla, pohjautuen visioomme kokonaisvaltaisesta ja ennakoivaa palvelua tarjoavasta elämänturvasta.

Jani Tikkanen, Terveysjohtaja

Ideasta toteutukseen – kolmessa kuukaudessa

Viikon intensiivisellä CGI:n Service Sprintillä aloitettu projekti sisälsi kovan asiakaslupauksen – kesto ideasta toteutukseen olisi vain kolme kuukautta, sisältäen palvelumuotoilun, koodauksen, testauksen ja tuotannon. Lupaus myös toteutui. Service Sprint tarkoittaa viikon intensiivistä yhdessä tekemistä, jonka aikana luodaan palvelun prototyyppi sekä testataan sen elinkelpoisuus niin loppukäyttäjien kuin bisneksen näkökulmasta. Service Sprintissä varmistettiin, että workshopissa syntynyt palvelu on houkutteleva, toteuttamiskelpoinen sekä järkevää liiketoimintaa.

Teknologialtaan TerveysHelppi on kaikilta osin pilvipohjainen, jolloin esimerkiksi CGI:n tai LähiTapiolan ei tarvitse huolehtia palvelimien ylläpidosta tai päivityksistä. Kehitysympäristö on joustavasti skaalautuva, tekoälyä tukeva ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Tekemisen lähtökohtana on tarkka tietosuoja. Asiakkaan henkilökohtaista dataa hyödynnetään vain hänen omalla suostumuksellaan, eikä LähiTapiola kerää potilastietoa. TerveysHelppi ei ole niin sanottu perinteinen projekti, jolla on alku ja loppu, vaan dynaaminen hanke, joka kehittyy jatkuvasti sekä käyttäjiensä että palvelun tuottajien tarpeiden mukaisesti.

– Kiitos CGI:n, kykenemme kohtaamaan asiakkaat täysin uudella tavalla, pohjautuen visioomme kokonaisvaltaisesta ja ennakoivaa palvelua tarjoavasta elämänturvasta. Asiakastyytyväisyytemme parantamisen ohella tästä on hyvä jatkaa niin liiketoimintamme kehittämistä kuin koko yhteiskunnan hoitosuhteen haasteiden ratkaisemista, Jani toteaa.

 

Asiakashyödyt:

  • Jopa 70 prosenttia lääkärikäynneistä onnistuu etänä, ja palvelu on aina asiakasta lähellä.

  • Automaation avulla terveydenhuollon henkilökunta tekee tehokkaammin päätökset siitä, miten asiakkaan asiaa kannattaa hoitaa eteenpäin.

  • Kustannustehokas ja skaalautuva toteutus: ideasta tuotantoon vain kolmessa kuukaudessa, alle 500 euron hoitoketjuissa 56 prosentin säästöt.

  • Teknologia kehittyy jatkuvasti, automatisoiden hoitoketjuja entisestään – asiakaspalvelu paranee ja terveydenhuollosta tulee ennakoivaa. Kun ihmisen terveysriskit tunnistetaan ajoissa, häntä voidaan auttaa ennen kuin hänestä tulee potilas.

  • Ratkaisuja huoltosuhteen haasteisiin: yleistyessään teknologia kykenisi leikkaamaan kuntien ja vakuutusyhtiöiden kustannuksia kymmenillä miljoonilla euroilla vuodessa, ja asiakkuudet voi yhä omistaa palveluntarjoaja sen tuottajan sijaan.