Vihreä siirtymä tuo mukanaan suuria muutoksia kaikilla toimialoilla ja koko yhteiskunnassa. Uudet ratkaisut ja investoinnit synnyttävät vihreää kasvua, josta on mahdollista rakentaa yritysten kasvun ajuri ja Suomen viennin uusi kivijalka.

Maailma on matkalla kohti kestävää taloutta, mikä on tuomassa luonnon ja siihen liittyvän hyvinvoinnin osaksi taloutta. Kestävässä taloudessa pääpaino on kestävissä raaka-aineissa ja kiertotaloudessa, mutta siihen kytkeytyvät olennaisesti myös uudenlainen arvonluonti, immateriaaliset hyödykkeet, palvelullistaminen, datapohjaiset ratkaisut sekä uudet arvoverkot ja sektorikytkennät.

Ulla Heinonen, EK

Suurten muutospaineiden vanavedessä seuraavat tiiviisti suuret mahdollisuudet. Niiden houkuttelevuuden uskotaan räjäyttävän maailmanlaajuiset markkinat valtaviin summiin. Vuoteen 2050 mennessä puhutaan jopa 270 000 miljardin dollarin globaaleista investoinneista. 

“Euroopassa vihreään siirtymään arvioidaan investoitavan 5000 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä."

"Suomessa vuosittaiset investointitarpeet liikkuvat kolmen ja kahdeksan miljardin euron välimaastossa”, kertoo CGI What’s Next -tapahtumassa puhunut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen

Digiyhteiskunta houkuttelee investointeja

Suomella on useita kilpailuedun lähteitä, jotka lisäävät maamme houkuttelevuutta uusille vihreille investoinneille. Niihin lukeutuvat muun muassa puhdas energia, mineraalivarannot sekä metsät ja vesi. Vakaa ja digitalisoitunut yhteiskunta tarjoaa hyvät puitteet datan ja teknologian hyödyntämiseen, sekä investointeihin. 

CLC:n mukaan Suomen viennin tulevaisuuden kilpailukyky nojaa viiteen vihreän kasvun keihäänkärkeen. Yksi niistä on olla nettopositiivisen asumisen kokonaisratkaisujen tarjoaja esimerkiksi puurakentamisen, hiilineutraalien energiaratkaisujen ja kysyntäjoustojärjestelmien saralla. Lisäksi Suomella on kiertotalouteen perustuva akkujen ekosysteemi, valmius vihreän erikoisteräksen ja muiden metallien valmistamiseen sekä vahva tausta biopohjaisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä.  

“Edelläkävijyyttä löytyy myös korkeapäästöisiin teollisiin prosesseihin soveltuvissa älykkäissä teknologiaratkaisuissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi elinkaariratkaisuihin ja energiajärjestelmien optimointiin”, täydentää Heinonen.

Pitkään puheissa ollut vetytalous on parhaillaan konkretisoitumassa ja näin ollen siitä on muodostumassa poikkeuksellisen suuri vientiteollisuuden mahdollisuus. Sitä puoltavat vähähiilinen sähköntuotanto, puhtaan veden saatavuus, lämmön talteenottoinfra ja vahva sähkön kantaverkko. 

“Suomeen on suunnitteilla yli 140 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointeja vuoteen 2030 mennessä."

"Suomeen suunnitelluista vihreän siirtymän investoinneista merkittävimmät kohdistuvat meri- ja maatuulivoimaan, aurinkovoimaan, vetyyn, akkualaan ja fossiilittomaan teräkseen sekä siirtoverkkoihin”, listaa Heinonen.