Teräsyhtiö SSAB on tuomassa markkinoille fossiilivapaan teräksen vuonna 2026. Yhtiön tavoitteena on leikata isolla kädellä toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja johdattaa terästeollisuus kohti vihreämpää tulevaisuutta.

Terästeollisuus on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Ruotsissa sen osuus kokonaispäästöistä on kymmenen  ja Suomessa seitsemän prosenttia. Näiden lukujen leikkaamiseksi SSAB on lähtenyt edistämään vihreää siirtymää. Yrityksen pohjoismaista ohutlevytuotantoa Ruotsin Luulajan ja Suomen Raahen tehtailla on tarkoitus uudistaa yli neljän miljardin euron investoinneilla.

Hankkeessa on kyse SSAB:n Taking the Lead -liiketoimintastrategiasta, joka korostaa yhtiön sitoumusta olla maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen valmistaja ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Uusi ja ympäristöystävällinen tuotantoteknologia syntyi yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa toteutetussa HYBRIT-yhteishankkeessa. 

“Terästeollisuus elää suurten mullistusten aikoja. Sitä vauhdittaa vihreä siirtymä, mutta myös kysymykset riittävästä energian ja raaka-aineiden saatavuudesta."

"SSAB on omalta osaltaan haastamassa terästeollisuuden lähes tuhatvuotiset tuotantoperinteet, joissa hiilidioksidi on ollut pakollinen sivutuote”, kertoi CGI:n What’s Next -tapahtumassa puhunut SSAB Europen Executive Vice President Olavi Huhtala.

Vihreän teräksen läpimurto edellyttää järkevää energiapolitiikkaa

Uudessa valmistusmenetelmässä teräksenvalmistuksessa perinteisesti raudan pelkistysaineena käytetty koksihiili korvataan fossiilittomalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä eliminoi hiilidioksidipäästöt terästuotannossa. HYBRIT-teknologiaa hyödyntävä fossiilivapaa raudan ja teräksen tuotanto vaatii kuitenkin useita terawattitunteja sähköä vuosittain. Sen kattamiseksi tarvitaan toimivia lupaprosesseja sähköverkoston kehittämiseksi ja sähköntuotannon kasvattamiseksi.

“Fossiilivapaus edellyttää riittävästi kilpailukykyistä sähköä. Tämä tarkoittaa panostuksia esimerkiksi sähkön siirtokapasiteettiin ja tuulivoimaan, mutta myös järkevää hinnoittelua ja energiapolitiikkaa."

"Tulevaisuudessa sähkönkulutus nousee, päästöt vähenevät ja energialähteet muuttuvat”, taustoittaa Huhtala.

Merkittävät kumppanuudet nopeuttavat vihreää siirtymää

Fossiilivapaiden terästuotteiden markkina on vasta puhkeamassa kukkaan, mutta jo nyt monet tunnetut yritykset ovat kiinnostuneet oman arvoketjunsa hiilijalanjäljen pienentämisestä. SSAB on solminut kumppanuuksia muun muassa Volvon, Cargotecin Daimlerin/Mercedes-Benzin ja Peabin kanssa. Kasvaneen kysynnän myötä SSAB:n hallitus teki tammikuussa 2022 suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon perusteellisesta uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta.

Kyse ei ole pelkästään mittavista tehdasinvestoinneista, sillä myös ihmisten osaamista on lisättävä. "Tarvitsemme uusia työntekijöitä, kuten esimerkiksi sähkömiehiä ja automaatioinsinöörejä. Näiden osaajien löytäminen ja rekrytoiminen on yksi lähitulevaisuuden haasteista”, arvioi Huhtala.