Printing Services – Helhetstjänsten för fysiska utskick

Utskick via brev är fortfarande en viktig kommunikationskanal för både konsumenter och företag. Många vill fortfarande få sina fakturor, pensionsbesked, kontoutdrag, årsbesked med mera i sin fysiska brevlåda. Våra tjänster Printing Services, BCmail och Hybrid Mail är flexibla lösningar för att printa och kuvertera transaktionspost, med hög kvalitet, hög säkert och kostnadseffektivitet.

Våra tjänster inom Printing Services omfattar allt från filmottagning till central utskrift, maskinell kuvertering och distribution. Vi tillhandahåller heltäckande tjänster för alla typer av tryckta utskick både i färg och svartvitt, med möjlighet till allt från personanpassad kundkommunikation till portooptimerade försändelser.

  • Antal kunder: 200
  • Antal producerade sidor: 450 000 000
  • Antal producerade försändelser: 140 000 000

Tjänsterna inom Printing Services är uppbyggda med standardiserade bas- och tilläggsmoduler, vilket gör att de är enkla att anpassa helt utifrån era behov och ger en kostnadseffektiv, miljöeffektiv och säker distribution av utgående försändelser. I tjänsten hanterar CGI filmottagning, utskrift och kuvertering av alla typer av utskick med hög produktionskapacitet och prestanda.

Tillsammans med vår partner erbjuder vi en kostnadseffektiv portooptimering.

Med dagens teknik och avancerade utrustning kan CGI hjälpa dig att effektivisera din befintliga produktion till exempel genom nyttjande av standardmaterial, utskrift av bilagor i produktionsflöde, dynamisk perforering, sammanslagning av mindre produktionsflöden och samkuvertering. Vi kan även förbättra din hantering av marknadsbudskap genom nyttjande av white-space management och transpromo.

BCmail

Vi har också en mycket kostnadseffektiv tjänst, BCmail, för standardutskick av till exempel fakturor där allt du behöver ingår i en fast produktionskostnad inklusive porto per försändelse. Tjänsten hanterar både färg och svartvit utskrift samt A- och B-post med daglig leverans till distributör.

Hybrid Mail

Vill ni förenkla och effektivisera den manuella processen där en medarbetare idag skriver ut sina dokument, går till skrivaren, samlar ihop och kuverterar dokumenten, skriver mottagaradresser och fäster frimärken på kuvert för att slutligen lägga breven på lådan för vidare postdistribution kan vi också hjälpa er.

Tjänsten Hybrid Mail reducerar denna tidkrävande, och därigenom dyra process, genom att användaren istället skriver ut sitt dokument till en extern skrivare hos CGI, som automatiskt sköter övriga steg i processen. Användaren behöver alltså aldrig lämna sin arbetsplats utan hanterar hela processen genom datorns dialogruta för utskrift.

Integration, säkerhet och kvalitet

Printing Services tjänst tillhandahålls integrerat med CGI:s övriga tjänster såsom fakturaskanning, eFaktura till internetbanker, elektronisk arkivering, affärssystemtjänster och tekniska driftstjänster.

All produktion sker under strikt säkerhet och sekretess då den följer CGI kvalitets-säkerhets- och miljöledningspolicy, vilket är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001.