Helsinki, 18.12.2014

Vantaan kaupunki ja it-palveluyritys CGI ovat allekirjoittaneet sopimuksen Vantaan it-palveluiden ulkoistamisesta. Sopimuksen myötä kaikki Vantaan tietotekniikan tuki-, kehitys- ja ylläpitopalvelut sekä noin 11 000 loppukäyttäjän tuki siirtyvät CGI:n vastuulle. Samalla CGI:lle siirtyy Vantaan kaupungin henkilöstöä vanhoina työntekijöinä.

Viiden vuoden mittainen ja noin 22 miljoonan euron arvoinen sopimus tulee voimaan 1.1.2015. Yhteistyö lähtee liikkeelle käyttöönottoprojektilla, jossa henkilöstön ja palveluiden sujuvan siirron lisäksi käydään mahdolliset muutokset loppukäyttäjien kanssa läpi. Vantaalaisille it-palveluiden muutokset eivät näy.

"Juju ei ole ulkoistuksessa, vaan kyvykkään ja innovatiivisen ratkaisutoimittajan löytämisessä. Vantaan kokoluokassa millään hienosäädöllä ei saada enää merkittäviä tuottavuushyppyjä, vaan tarvitaan vahva toimittaja ajattelemaan laatikon ulkopuolelta. Strategiassamme tietohallinnon rooli on olla loppukäyttäjän huippuosaava palveluhankkija", Vantaan kaupungin tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko sanoo.

Vantaan kaupungin tietotekniikan peruspalvelut kattavat tuhansien käyttäjien tuen, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien lisäksi 16 500 tablettia ja 13 000 työasemaa sekä noin 200 palvelinta. Palveluita käyttävät myös noin 30 000 opetusverkon käyttäjää.

"Perustietotekniikan ulkoistaminen on selvä trendi myös julkisella puolella, sillä sen hyödyt ovat niin selvät. Esimerkiksi kriittisten, ympäri vuorokauden valvontaa vaativien järjestelmien ylläpito on vaikeaa ja kallista toteuttaa omin voimin. Kustannustehokkuuden lisäksi usein palvelun laatu myös paranee, kun ulkoistuskumppanin kanssa lyödään lukkoon tarkat palvelutasot ja selvät sanktiot niistä lipsumiselle", kertoo CGI:n Pohjoismaiden infrapalveluista vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

 

Tilaa kuntapäättäjän opas IT-ulkoistuksen kilpailuttamiseen ja digitaalisen transformaation vauhdittamiseen

Nykyisellä ICT-palvelujen järjestämismallilla kunnat eivät pysty vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin ja kuntalaisten kasvaviin odotuksiin. Samanaikaisesti kunnat kamppailevat elinvoimaan ja talouteen liittyvien haasteiden kanssa. Kuntapäättäjien tehtävänä on löytää näkemyksellisiä ja kustannustehokkaita tapoja vastata heille asetettuihin vaatimuksiin - tämä oppaamme auttaa sinua selviytymään tulevaisuudessa.

Tilaa opas tästä

 

Lisätietoja

Leena-Mari Lähteenmaa
johtaja, Infrastructure Services Nordics, CGI
+358 50 410 3135
leena-mari.lahteenmaa@cgi.com

Antti Ylä-Jarkko
tietohallintojohtaja, Vantaan kaupunki
+358 43 825 2900
antti.yla-jarkko@vantaa.fi

Media

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

  

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheeseen liittyvät sivut:

  

CGI lyhyesti
Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton ICT-palveluja tarjoava yritys. Yhtiöllä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. Suomessa CGI työllistää yli 3 000 henkilöä 17 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.

  

Tulevaisuutta koskevat lausunnot
Kaikki tämän lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät suoraan ja yksinomaan koske historiallisia tosiseikkoja, ovat Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) pykälän 27A ja vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (United States Securities Exchange Act) pykälän 21E, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" ja Kanadan arvopaperilakien mukaista "tulevaisuutta koskevaa tietoa". Nämä lausunnot ja tämä tieto edustavat CGI:n aikeita, suunnitelmia, odotuksia ja uskomuksia, ja niihin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet ovat yhtiöstä riippumattomia. Näiden tekijöiden johdosta todelliset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa tai tulevaisuutta koskevassa tiedossa esitetyistä. Edellä mainittuihin tekijöihin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: uusien tilausten ajoitus ja mittakaava; yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt; kyky houkutella ja pitää päteviä hallituksen jäseniä; kilpailu nopeasti kehittyvillä IT-markkinoilla; talouden yleinen tila; valuuttakurssit ja muut riskit, jotka on mainittu lehdistötiedotteessa, CGI:n vuosittaisissa ja neljännesvuosittaisissa Johdon katsauksissa (Management's Discussion and Analysis, MD&A), CGI:n vuosikertomuksessa, U.S. Securities and Exchange Commission -elimelle toimitetussa CGI:n vuosikertomuksen lomakkeessa 40-F (tallennettu EDGAR-järjestelmään osoitteessa www.sec.gov) ja Kanadan markkinaviranomaisille toimitetussa yhtiön vuosikertomuslomakkeessa (tallennettu SEDAR-järjestelmään osoitteessa www.sedar.com), sekä kaikki edellä mainittuja koskevat olettamukset. Osan tulevaisuutta koskevista lausunnoista tai tiedosta voi tunnistaa ilmaisuista "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "ennakoida", "ennustaa", "suunnitella" ja niiden muunnelmista sekä samankaltaisista ilmaisuista. Nämä ilmaisut koskevat ainoastaan niiden päiväyksen jälkeistä aikaa. Erityisesti yhtiön tulevaa tulosta koskevat lausunnot ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja ja tulevaisuutta koskevaa tietoa. CGI sanoutuu irti aikeista tai velvollisuuksista päivittää tai tarkastaa tulevaisuutta koskevia lausuntoja tai tulevaisuutta koskevaa tietoa julkisesti uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seikan nojalla, ellei sovellettavassa laissa niin vaadita. Lukijoita varoitetaan luottamasta liikaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin tai tulevaisuutta koskevaan tietoon.