Helsinki, 24.01.2018

IT-palveluyhtiö CGI ja pohjoismainen kortti- ja digitaalisten maksujen välittäjä Nets ovat allekirjoittaneet sopimuksen IT-ulkoistuksen jatkamisesta. Sopimuksen arvo on noin 12 miljoonaa euroa ja se on jatkoa jo vuonna 2010 alkaneelle yhteistyölle.

CGI:n ja Netsin sopimus kattaa Netsin kaikki IT-infrastruktuuripalvelut, joiden varassa toimii suomalaisten asiakkaiden kortti- ja digimaksuliikenne.

Tärkein ja kriittisin osa sopimusta koskee CGI:n kykyä tuottaa palvelut tiukan PCI DSS -standardin mukaisesti, joka on kehitetty rahaliikenteen turvaamiseen. Jatkosopimuksen syntymiseen vaikuttivat myös CGI:n pitkä kokemus finanssitoimialasta ja aiemman yhteistyön tuomat positiiviset kokemukset.

”Standardit täyttävät infrapalvelut ovat elinehto liiketoiminnallemme. Ilman niitä maksujen välittäminen eli koko liiketoimintamme ei olisi mahdollista. Teknisesti vaativien palvelujen lisäksi arvostamme CGI:n kykyä tuottaa palvelut korkealla laadulla ja lähellä meitä. Yhteistyö monimutkaisissakin asioissa sujuu helposti”, tiivistää Netsin Group Executive Vice President, Technology Pia Jørgensen sopimusuudistuksen taustat.

CGI:llä on pitkä kokemus erilaisten kriittisten palvelujen tuottamisesta paitsi finanssialalle myös yhteiskunnallisesti. CGI on toimittanut korkean tietoturvatason käyttöpalveluiden lisäksi niin reaaliaikaisia korttimaksujärjestelmiä kuin ratkaisuja viranomaisraportointiin, rahanpesun torjuntaan ja maksukorttien väärinkäytösten estämiseen useassa eri maassa. Palvelutuotannossa CGI:n toimintaa ohjaa vuosikymmenten saatossa kehitetty Management Foundation -johtamisjärjestelmä sekä useat kansainväliset laatustandardit.

”Tavoitteemme on olla IT-toimialan laatujohtaja. Netsin osoittama luottamus osaltaan kertoo, että olemme tässä myös onnistuneet”, iloitsee CGI:n globaaleista teknologiapalveluista Pohjoismaissa vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan Suomesta. CGI-konserni valitsi muutama vuosi sitten Suomen yhdeksi globaaleista pääpalvelukeskuksistaan, joka tuottaa infrastruktuuri-, pilvi- ja tietoturvapalveluja EU-alueelle.

 

Lisätietoa

Leena-Mari Lähteenmaa
johtaja, globaalit teknologiapalvelut, CGI
+358 50 410 3135

 

Media

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

  

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 71 000 asiantuntijaa sekä kokonaisvaltainen valikoima palveluja asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja ulkoistuksiin. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 10,8 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.

 

Tulevaisuutta koskevat lausunnot

Kaikki tämän lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät suoraan ja yksinomaan koske historiallisia tosiseikkoja, ovat Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) pykälän 27A ja vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (United States Securities Exchange Act) pykälän 21E, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" ja Kanadan arvopaperilakien mukaista "tulevaisuutta koskevaa tietoa". Nämä lausunnot ja tämä tieto edustavat CGI:n aikeita, suunnitelmia, odotuksia ja uskomuksia, ja niihin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet ovat yhtiöstä riippumattomia. Näiden tekijöiden johdosta todelliset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa tai tulevaisuutta koskevassa tiedossa esitetyistä. Edellä mainittuihin tekijöihin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: uusien tilausten ajoitus ja mittakaava; yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt; kyky houkutella ja pitää päteviä hallituksen jäseniä; kilpailu nopeasti kehittyvillä IT-markkinoilla; talouden yleinen tila; valuuttakurssit ja muut riskit, jotka on mainittu lehdistötiedotteessa, CGI:n vuosittaisissa ja neljännesvuosittaisissa Johdon katsauksissa (Management's Discussion and Analysis, MD&A), CGI:n vuosikertomuksessa, U.S. Securities and Exchange Commission -elimelle toimitetussa CGI:n vuosikertomuksen lomakkeessa 40-F (tallennettu EDGAR-järjestelmään osoitteessa www.sec.gov) ja Kanadan markkinaviranomaisille toimitetussa yhtiön vuosikertomuslomakkeessa (tallennettu SEDAR-järjestelmään osoitteessa www.sedar.com), sekä kaikki edellä mainittuja koskevat olettamukset. Osan tulevaisuutta koskevista lausunnoista tai tiedosta voi tunnistaa ilmaisuista "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "ennakoida", "ennustaa", "suunnitella" ja niiden muunnelmista sekä samankaltaisista ilmaisuista. Nämä ilmaisut koskevat ainoastaan niiden päiväyksen jälkeistä aikaa. Erityisesti yhtiön tulevaa tulosta koskevat lausunnot ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja ja tulevaisuutta koskevaa tietoa. CGI sanoutuu irti aikeista tai velvollisuuksista päivittää tai tarkastaa tulevaisuutta koskevia lausuntoja tai tulevaisuutta koskevaa tietoa julkisesti uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seikan nojalla, ellei sovellettavassa laissa niin vaadita. Lukijoita varoitetaan luottamasta liikaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin tai tulevaisuutta koskevaan tietoon.