Helsinki, 18.06.2018

Fingrid Datahub Oy on tehnyt 14.6.2018 hankintapäätöksen datahub-järjestelmän toimittajasta. Järjestelmän toimittajaksi on valittu CGI Suomi Oy. Datahub otetaan käyttöön helmikuussa 2022. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.

Datahubin hankinnan arvo on 41,9 miljoonaa euroa. Hinnoittelu muodostuu projektitoimituksesta (14,6 milj.€), lisensseistä (12,0 milj.€) ja tuki- ja ylläpitopalveluista käyttöönottoa seuraaville neljälle vuodelle (15,3 milj.€).

Datahub vastaa tulevan lainsäädännön, toimialan ja Fingridin yhdessä määrittelemiin keskeisiin tarpeisiin. Näitä ovat tiedon käsittely, tietosuoja ja -turva, tuki ja ylläpito sekä synkroniset sähkön vähittäismarkkinaprosessit. Datahub mahdollistaa tiedon monipuolisen käsittelyn ja sähkön vähittäismarkkinan kehityksen. Järjestelmällä yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja tehostetaan sähkön vähittäismarkkinoilla tarvittavaa tiedonvaihtoa. Osaltaan datahub parantaa tiedon laatua ja edistää markkinatoimijoiden tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tiedon saannin osalta. Kuluttajille datahub mahdollistaa erilaisia alan palveluita.

”Energia-ala on suuressa murroksessa tulevien vuosien aikana. Olemme matkalla kohti puhdasta ja varmaa markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Datahubilla on sähkömarkkinoiden uudistuessa hyvin merkittävä rooli. Sen kautta välitetään laajasti sähkömarkkinatietoa. Laadukas ja huolella toteutettu järjestelmä mahdollistaa toimivat sähkön vähittäismarkkinat Suomeen”, Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka toteaa lausunnossaan.

"Hankintapäätöksen myötä datahub-projekti siirtyy toteutusvaiheeseen ja pääsemme näkemään konkreettisia tuloksia. Odotan innolla töiden käynnistymistä ja yhteistyötä CGI:n kanssa. Projektin hyvä hallinta ja toimiva tekninen toteutus ovat merkittävässä roolissa, matkalla kohti datahubin käyttöönottoa", sanoo johtaja Pasi Aho Fingrid Datahub Oy:stä.

"Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä Fingridin päätöksestä valita CGI kumppanikseen. Kyseessä on sähkön vähittäismarkkinoiden merkittävin muutos sitten sähkökaupan vapautumisen. Tämän digitalisaatiohankkeen avulla luodaan tehokkaammat päivittäisprosessit, ja kuluttaja näkee hyödyt mm. nopeampana sähkön myyjänvaihtotapahtumana. Keskitettynä tietovarastona datahub helpottaa myös uusien palveluiden tehokkaampaa markkinoilletuloa, kuten kysyntäjoustopalveluiden tarjoamista”, kertoo CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

"Datahub tulee toimimaan myös innovaatioalustana tulevaisuuden energiamarkkinan kehitykselle. Datahubin avulla kuljetaan turvallisesti kohti fossiilivapaata suomalaista yhteiskuntaa ja mahdollistetaan uudet energiatoimialan innovaatiot, kuten energiankäytön ja varastoinnin optimointi tai vaikka uudenlaiset sähkötuotepaketit kuluttajille ja sähköauton käyttäjille", taustoittaa CGI:n telekommunikaatio- ja energia-toimialan johtaja Riku Rokala.

Fingrid Datahub Oy käynnisti erityisalojen julkisen hankinnan datahub-järjestelmästä lokakuussa 2016. Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä. Hankintayksikkö vastaanotti yhden tarjouspyyntöä vastavan tarjouksen. Sopimuksen tekeminen edellyttää vielä lakisääteisen odotusajan päättymistä.

 

Lisätietoja:
Asta Sihvonen-Punkka
toimitusjohtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5235

Pasi Aho
johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5262

Leena-Mari Lähteenmaa
toimitusjohtaja, CGI Suomi Oy
puh. 050 410 3135

Riku Rokala
johtaja, telekommunikaatio & energia, CGI Suomi Oy
puh. 040 842 4260

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen suurin riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 73 000 asiantuntijaa sekä kokonaisvaltainen valikoima palveluja asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja ulkoistuksiin. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 10,8 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.