Helsinki, 14.04.2020

Monella alalla on siirrytty lähes täysin etätyöskentelyyn, joka vaatii työntekijöiltä ja esimiehiltä uutta otetta. CGI:n Työelämän murros 2020 -raportista nousi esiin jo ennen koronavirusepidemiaa, että suomalaiset työntekijät kaipaavat lisää luottamusta ja enemmän tietoa organisaationsa suunnasta. CGI:n henkilöstöjohtamisen konsultti Henna Ahtola kannustaakin nyt unohtamaan mikrojohtamisen ja keskittymään luottamuksen luomiseen ja suuren kuvan selventämiseen.

Konsultointiyritys CGI:n teettämästä laajasta tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaista työelämää vaivaa luottamuskuilu: jopa 40 % työntekijöistä kokee, että heihin ei luoteta työpaikoilla.

”Luottamuksen merkitys on noussut nyt vahvasti esille keskusteluissa, kun moni on siirtynyt tilanteen pakottamana täysin etätöihin. Organisaatioiden pitäisikin nyt pystyä luottamaan siihen, että työntekijät tekevät parhaansa nykyisessä tilanteessa. Esimerkiksi etätyöraporttien vaatiminen koetaan helposti epäluottamuksen osoitukseksi, mikä voi näkyä tilanteen jälkeen normaalia suurempana henkilöstön vaihtuvuutena”, tutkimuksesta vastannut henkilöstöjohtamisen johtava konsultti Henna Ahtola CGI:stä kertoo. 

Tutkimuksen perusteella vanhemmat ikäluokat odottavat esihenkilöiltään enemmän mahdollisuutta itsenäisyyteen omassa työssään, mikä edellyttää kontrollin vähentämistä ja suurempaa luottamuksen osoittamista. Nuoret puolestaan toivovat selkeämpiä ohjeita työtehtävien suorittamiseen. Kaiken kaikkiaan 56 % työntekijöistä kokee tärkeäksi, että saa selkeät ohjeet työtehtävänsä suorittamiseen.

 ”Tiukan kontrollin sijaan esimiehen kannattaa pitää yhteyttä tiimiinsä ja tarjota apuaan, miten työntekijät voivat järjestellä omia tehtäviään uudessa tilanteessa. Jotkut saattavat tarvita tukea myös ihan etätyökäytäntöjen ja oman työnsä johtamisen kanssa. Esimiehen tunnetaitoja myös testataan kriisin keskellä käytännössä. Vaikka esimies ei ole vierellä, häneltä odotetaan läsnäoloa ja saatavuutta”, Ahtola muistuttaa ja jatkaa:
”Vaikeassa tilanteessa voi nähdä sen hyvän puolen, että nyt voi oikeasti tukea yksilöiden valmiuksia omien työtehtävien suunnitteluun ja toteuttamiseen itsenäisesti. Samaan aikaan pitää kuitenkin muistaa, että myös etätyöläiset ansaitsevat asialliset briiffaukset odotuksista ja tehtävistä onnistuakseen”, Ahtola sanoo.

Unohda mikrojohtaminen, muista iso kuva

Luottamuspula ilmenee arjessa usein asioiden mikrojohtamisena. 39 % työntekijöistä kokee, että työpaikalla on liikaa mikrojohtamista.

”Työn mielekkyyden ja tehokkuuden kannalta näin korkea mikrojohtamisen määrä on huolestuttavaa ja täysin ristiriidassa valmentavan johtamisen trendin kanssa. Alueella tarvitaankin selkeästi enemmän tekoja puheiden lisäksi.”

Työntekijöiden ja esimiesten toiveissa korostuu itseohjautuvuuden merkitys. Suomalaisista 76 % pitää tärkeänä mahdollisuutta tehdä työtään haluamallaan tavalla.

”Itseohjautuvuuden yhtenä suurimpana esteenä näen sen, että monelta työntekijältä puuttuu iso kuva. Vain 44% suomalaisista työntekijöistä kokee, että organisaatiolla on visio, joka ohjaa tekemistä”, Ahtola sanoo ja jatkaa:

”Kriisin keskellä organisaatioiden kannattaisi kiinnittää ihmisten huomion myös tulevaan. Olisiko nyt aika muistuttaa henkilöstölle, mihin yritys tähtää kolmen tai viiden vuoden sisällä. Tämä voisi antaa henkilöstölle perspektiiviä tulevaan sekä rakentaa luottamusta epävarmuuden keskellä”, Ahtola kannustaa.

Tutkimuksen taustalla halu selvittää totuus työn murroksesta

Kansainvälinen konsultointiyhtiö CGI halusi tutkimuksessa selvittää työn tulevaisuutta ja siihen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia työnantajien ja työntekijöiden näkökulmasta. 

Tutkimusta varten haastateltiin kesä-elokuussa 2019 tutkimuspaneelissa 1 000 suomalaista työssä käyvää henkilöä. Näyte oli Suomea edustava ja toimialoittain kattava. Työntekijöiden lisäksi haastateltiin kvalitatiivisesti 31 yrityspäättäjää 28 eri organisaatiosta. Päättäjistä 14 edusti henkilöstöjohtoa ja 17 haastateltavaa liiketoiminta-, talous- ja IT-johtoa. Haastateltujen organisaation osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 16 % ja nämä organisaatiot työllistävät Suomessa yli 145 000 työntekijää.

Laajempi raportti CGI:n tutkimuksen tuloksista löytyy osoitteesta:

https://www.cgi.com/fi/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa

Kuvia mediakäyttöön
https://1drv.ms/u/s!AvSUjCy7IC08kEsYSfjBtVLezivI?e=jfiKdW 

Lisätietoja tutkimuksen tuloksista
Henna Ahtola
Henkilöstöjohtamisen johtava konsultti, CGI Suomi
040 521 1068
henna.ahtola@cgi.com

Harri Johansson,
johtaja, HR-konsultointi, CGI Suomi
040 820 0375.
harri.johansson@cgi.com

Media
Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpiin lukeutuva riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on noin 77 500 konsulttia ja asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 12,1 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.