Helsinki, 13.10.2020

CGI on julkaissut raportin (Joustavasti ja sopeutumiskykyisesti kohti tulevaa) ratkaisevista tekijöistä, jotka julkisen ja yksityisen sektorin johtajien on huomioitava selviytyäkseen COVID-19-pandemian aiheuttamista merkittävistä taloudellisista, markkinoiden ja liiketoiminnan muutoksista.

Raportissa CGI:n pääjohtajan George D. Schindlerin esittämät näkemykset perustuvat CGI:n vuotuiseen tutkimukseen (Voice of Our Clients), jossa on haastateltu eri alojen liiketoiminta- ja IT-johtajia liiketoimintaan vaikuttavista trendeistä. Lisäksi näkemykset perustuvat analyyseihin kehityksen kärjessä olevien yritysten tuloksellisista digitalisaatiostrategioista. 

Raportissa määritellään kolme tekijää, jotka ovat kriittisen olennaisia uudenlaisten haasteiden ratkomisessa:

  • Liiketoiminnan ketteryyden parantaminen: Organisaatioissa jatketaan uusien työtapojen hyödyntämistä pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Liiketoimintajohtajien keskuudessa ketteryys on tänä vuonna yksi top3-prioriteeteista. Kuitenkin vain 18 % heistä ilmoittaa organisaationsa liiketoiminnan olevan erittäin ketterää. CGI:n tutkimuksen mukaan sellaisilla organisaatioilla, joilla on merkittävää liiketaloudellista ketteryyttä, liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu ovat jopa kaksi kolme kertaa nopeampaa kuin niiden kilpailijoilla. 
  • Teknologian toimitusketjujen uudelleenarviointi: Teknologian toimitusketjujen kehittäminen ketteriksi ja joustaviksi on korostunut pandemian myötä. Tärkeimmiksi innovaatioinvestoinneiksi johtajat kokivat modernisaation, automaation ja robotiikan sekä pilviteknologiat, jotka ovat ratkaisevia tekijöitä nykyaikaisten ja joustavien teknologioiden toimitusketjuissa.
  • Työskentelytapojen uudistaminen: Digitaalinen vuorovaikutus asiakkaiden ja kansalaisten kanssa on yhä tärkeämpää. Haastatellut johtajat mainitsivat ”työntekijöiden digitaaliset työkalut” toiseksi tärkeimmäksi digitalisointihankkeekseen. Kuitenkin 88 % heistä ilmoitti, etteivät yrityksen digitalisaatiostrategian tulokset ole vielä näkyneet käytännössä.

”Kriisi on ajanut meidät pohtimaan perustavanlaatuisia kysymyksiä liittyen siihen, miten elämme, olemme vuorovaikutuksessa ja työskentelemme. Muutosten keskellä yksi asia on varma: teknologiat tulevat edelleen olemaan kuluttajia ja kansalaisia palvelevien tulevaisuuden arvoketjujen ytimessä”, kiteyttää Schindler. ”Vaikka kuulemme uskaliaita ennusteita, mikä uusi normaali tulee olemaan ja milloin sen aika koittaa, uskomme, että on tärkeämpää kuin koskaan keskittyä siihen, miten luoda arvoa.”

Raportillaan CGI auttaa asiakkaitaan poikkeuksellisiin oloihin vastaamisessa, kriisistä palautumisessa ja uusien työtapojen löytämisessä. Asiakkaiden liiketoiminnan jatkumisen kannalta ratkaisevien tekijöiden lisäksi raportti sisältää esimerkkejä parhaiten suoriutuneita yrityksiä koskevista tapaustutkimuksista. 

CGI:llä on yli 40 vuoden kokemus taloussuhdanteiden ja markkinoiden muutoksista. Tänä aikana CGI on osoittanut kykynsä auttaa asiakkaita tarkastelemaan ja kehittämään liiketoiminnan arvoketjuja myös ennen kokemattoman muutoksen aikana. 

Julkaisun on saatavissa osoitteessa: cgi.fi/fi/white-paper/joustavasti-ja-sopeutumiskykyisesti-kohti-tulevaa 

Lisätietoja: 
Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601esa.luoto@cgi.com

CGI:n Respond. Rebound. Reinvent. 
Näkemyksemme on, että organisaatiot siirtyvät COVID-pandemiakriisin vaiheesta toiseen eri tahdissa. Näitä vaiheita ovat välittömien tarpeiden huomioon ottaminen (Respond), kriisin aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen (Rebound) ja toimintamallien uudelleensuunnittelu (Reinvent). Ensimmäisessä vaiheessa vastataan kriisin aikana toimimisen välittömiin tarpeisiin, toisessa reagoidaan kriisistä selviämiseen liittyviin taktisiin haasteisiin sekä uusiin liiketoimintavaatimuksiin ja kolmannessa muovataan uusia toimintamalleja vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi asiakkaiden ja kansalaisten kanssa kriisin jälkeen. CGI auttaa jokaisessa vaiheessa asiakkaitaan teknologian hyödyntämisessä, jotta ne voivat toteuttaa liiketoimintastrategioitaan menestyksellä ja palautua kriisistä entistä vahvempina. Esimerkkejä asiakkaille tarjoamastamme tuesta voi lukea osoitteesta cgi.fi/respond-rebound-reinvent tai seuraamalla keskustelua LinkedInissä ja Twitterissä tunnisteella #CGI3R.

CGI lyhyesti
Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpiin lukeutuva riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on noin 77 500 konsulttia ja asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 11,5 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.