TWIN on kaikille sopiva treasury-järjestelmä. TWINin avulla yritys hallinnoi kaikki rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta, toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti sekä saa ajantasaisen tiedon rahoituksen positioista ja riskeistä.

Asiakkaamme haaste

Onko yrityksenne vakuussopimuksia koskeva tieto hajallaan ja onko tietojen kokoaminen yrityksen omaan käyttöön ja tilinpäätökseen työlästä? Onko yrityksellänne saatavissa ajantasaista tietoa konsernin vakuuksista?

Ratkaisumme

TWINin vakuusinstrumenttivalikoima on erittäin kattava. TWINin avulla yrityksenne hallinnoi vakuussopimuksia tehokkaasti vakuuden koko elinkaaren ajan.

Tytäryhtiöt voivat tilata TWINin selainpohjaisella toiminnolla konserni- ja pankkitakauksia. Lisäksi tiedot uusista ulkoisista ja sisäisistä vakuuksista on tuotavissa TWINiin tiedoston sisään luvulla tai syöttämällä vakuudet manuaalisesti TWINiin.

TWINin avulla yrityksenne tuottaa esim. seuraavat vakuusraportit helposti:

 • Vakuuksien tilinpäätösraportti
 • Avoimet vakuudet
 • Vakuudet yhtiöittäin
 • Vakuudet vakuustyypeittäin
 • Vakuudet lainaryhmittäin >> kun vakuus on lainan vakuutena, saadaan lainan ja vakuuden yhteisraportointi helposti TWINistä
 • Sekä paljon muita mahdollisuuksia asiakkaan tarpeen mukaan
Kattavuus

TWIN kattaa seuraavat vakuustyypit:

 • Takaukset, kuten emotakaukset, tytäryhtiötakaukset, pankkitakaukset ja tullitakaukset
 • Kiinteistökiinnitykset
 • Yrityskiinnitykset
 • Osakepantit
 • Tilipantit
 • Laitoskiinnitykset
 • Remburssit
Hyödyt
 • Joustava rakenne mahdollistaa yrityskohtaiset raportointitarpeet
 • Mahdollista linkittää sopimusdokumentit suoraan vakuudelle tai kiinteistölle
 • Työpöytänäkymät vakuuksien ja lainojen välillä
 • Kiinteistökiinnitysten osalta TWINissä on mahdollista ylläpitää myös kiinteistörekisteriä
 • Takausprovisioiden laskenta niiden laskutusta varten
 • Sähköpostiraportit tytäryhtiöille suoraan TWINistä