Vaivatonta  liiketoimintatiedon raportointia ja analysointia

eBIC on Microsoft-pohjainen tietovarasto- ja Business Intelligence -ratkaisu liiketoiminnan johtamiseen.

Nopea ja johdonmukainen päätöksenteko kuuluu liiketoiminnan kriittisiin menestystekijöihin. eBIC -raportointijärjestelmä on Microsoft-pohjainen tietovarasto ja Business Intelligence (BI) -ratkaisu, , joka yhdistää liiketoimintatiedon eri lähteistä visuaaliseen muotoon raportointia, analysointia ja päätöksentekoa varten.

eBIC perustuu valmiskomponentteihin ja vakioprosesseihin. Ratkaisu hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän ja muiden liiketoimintaratkaisujen tietoja. eBIC on toimialasta ja lähdejärjestelmästä riippumaton ja se mukautuu liiketoimintasi tarpeisiin. Valmiiksi tuotteistettujen sisällöllisten ratkaisujen ansiosta järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta. .

eBIC yhdistää nykyaikaiset työkalut ja CGI:n innovaatiot joustavaksi raportointi- ja analysointiratkaisuksi liiketoiminnan  ohjaukseen ja johtamiseen. Reaaliaikaisen raportoinnin vaikutukset näkyvät liiketoiminnan tärkeimmissä mittareissa, kuten kasvavassa tuottavuudessa, lisääntyvässä asiakastyytyväisyydessä sekä entistä paremmassa kannattavuudessa ja kilpailukyvyssä.

eBIC:n hyötyjä:

  • Nopea käyttöönotto
  • Vakioitu arkkitehtuuri
  • Automatisoidut prosessit
  • Visuaaliset työpöydät ja mittaristot (KPI)
  • Standardi Microsoft-teknologia
  • Kustannustehokas ratkaisu erikokoisiin tarpeisiin