Raaka-aineiden ja hyödykkeiden ostoprosessissa on tärkeää, että yritys hallitsee ja valvoo juuri niitä tekijöitä, joihin se voi suoraan itse vaikuttaa, kuten sopimukset, logistiikka, sopimuksiin liittyvät kustannukset sekä riskienhallinta. Tiedon pitää virrata saumattomasti osastolta toiselle, kaupankäynnistä logistiikkaan ja aina talouteen saakka, edistäen näin tehokkuutta ja viestintää.

CGI raaka-ainekaupan ratkaisun ytimenä on Microsoft Dynamics -toiminnanohjausjärjestelmä, johon on liitetty toimialakohtaisia tuotelaajennuksia:

Ratkaisumme kattaa seuraavat osa-alueet

  • Sopimushallinta
  • Logistiikka ja kuljetukset
  • Riskienhallinta
  • Laskutus
  • Varastohallinta
  • Tuotantoketjun hallinta
  • Raaka-aineiden laadunhallinta

Lue, miten Hankkija yhtenäisti ERP-järjestelmät ja paransi ennustettavuutta 

CGI raaka-ainekaupan ratkaisu