Insights to Action

Tietopankki

CGI Voice of Our Clients 2022 kokoaa vuoden aikana käytyjen 1675 keskustelun havainnot yhteen. Haastattelemamme johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita. Laadimme haastatteluiden pohjalta koosteen, jossa tarkastelemme asiakkaidemme näkökulmasta tämän hetken vaikuttavimpia makrotrendejä.

Keväällä 2021 CGI valittiin Suomen julkishallinnon pääasialliseksi IT-käyttöpalvelujen toimittajaksi. Sen myötä kymmenien ministeriöiden, virastojen, kaupunkien ja muiden toimijoiden ydin-IT-palvelut siirtyvät CGI:n tuotettaviksi. Vastuu on suuri, joten CGI valmistautuu kovaa vauhtia palvelujen haltuunottoon. CGI:n valinta julkishallinnon konesali- ja kapasiteettipalvelujen toimittajaksi on...

Haastattelemme vuosittain asiakkaitamme heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa vaikuttavista trendeistä. Haastattelemamme johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita, ja keskustelut tarjoavatkin kattavan kuvan makro- ja toimialatrendien vaikutuksista liiketoiminnan ja IT:n prioriteetteihin ja investointisuunnitelmiin. CGI Voice of Our Clients -tutkimuksessa analysoimme nämä...

Insights you can act on -iskulauseemme edustaa sitoutumistamme ja kykyämme toimia luotettavana neuvonantajana ja auttaa asiakkaitamme hyödyntämään teknologiaa arvon luomiseksi omille asiakkailleen, kaupunkien ja kuntien asukkaille sekä julkishallinnon palvelujen käyttäjille.

Heli Hyrkäs

Johtajat listasivat IT-alan trendit – miten IT ja liiketoiminta voivat yhdessä vastata kuluttajien digiodotuksiin kokonaisvaltaisemmin

09.04.2020 Asiakkaiden ja kansalaisten digiodotukset ja niihin vastaaminen vaikuttaa yhä voimakkaimmin kaikkiin toimialoihin. Aiemmin puhtaana IT-asiana nähty IT:n modernisointi on CGI Client Global Insights -tutkimuksen mukaan noussut yhä vahvemmin myös liiketoiminnan agendalle.

CGI toteutti yhdessä asiakkaan kanssa talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmän, jonka avulla pyritään ehkäisemään velkaantumista ja auttamaan velkaantuneita tähänastista tehokkaammin.

Matkahuollon verkkopalvelun uudistuksen lähtökohtana oli luoda asiakkaille vertaansa vailla oleva palvelukokemus. Onnistuneessa lopputuloksessa asiakasta palvelee raikas ja moderni Matkahuollon verkkopalvelu, jossa asiakaskokemus on aidosti ollut suunnittelun lähtökohta aina alkumetreistä loppuviilauksiin asti.